NÁVRAT DO AKTUALIT
KOLOWRATSKÉ RYBÁŘSTVÍ SKLÍZÍ ÚRODU:
Vloženo říjen 2007PODZIM 2007 - 3 HLAVNÍ VÝLOVY:
ČERNÍKOVICKÝ ve dnech 24.10.-25.10.07
ŠPINKA ve dnech 31.10.-2.11.07
BROUMAR ve dnech 9.11.-11.11.07


PŘI VÝLOVECH TĚCHTO RYBNÍKŮ BUDE ZAJIŠTĚN PRODEJ
ČERSTVÝCH VYLOVENÝCH RYB NA HRÁZI RYBNÍKA!


Abyste nebloudili - viz níže uvedená mapa:


A NA ZÁVĚR NĚKOLIK OBRÁZKŮ PRO NÁLADU Z LOŇSKÝCH VÝLOVŮ: