NÁVRAT DO AKTUALIT
MYSLIVCI Z OKRESU NÁCHOD VYSTAVUJÍ MYSLIVECKÉ TROFEJE ZVĚŘE ULOVENÉ V ROCE 2008.
Výstava se konala v Novém Městě nad Metují na zámku pana Bartoně.
Podívejte se na několik obrázků: