NÁVRAT DO AKTUALIT
V NOVÉM MĚSTĚ NAD METUJÍ ZBOURALI ORELNU

Orelna, která stála při vstupu do sídliště Malecí už není.
Co tomu předcházelo? Zde je jednání Rady města z roku 2007:Jednání o Orelně:
4.1 Orelna - havarijní stav.
Množí se stížnosti na havarijní stav "Orelny", do objektu proniká mládež, z objektu jsou vykrádány dřevěné konstrukce, hrozí nebezpečí úrazu, požáru atd. Na základě upozornění občanů i v rámci vlastní iniciativy MP zde probíhá častá hlídková činnost, ale riziko je i tak veliké. MP zaslala zástupcům Orla dopis s upozorněním na tento problém. Je třeba neprodleně zahájit intenzivní jednání o řešení problému s vlastníky nemovitosti - Orlem. Ten dostal od města návrh kupní smlouvy na nemovitost, kterou nabízeli, ale protože ZM schválilo cenu nižší, než Orlu nabízel soukromý zájemce, tak Orel doposud na návrh koupě městem nereagoval. Jelikož lze předpokládat, že do problému vstoupí i Stavební úřad a s vysokou pravděpodobností nařídí demolici objektu "Orelny", na což místní organizace nemá peníze, je třeba pověřit ST, aby zahájila jednání s místními zástupci Orla a byly projednány všechny varianty řešení problému.

PROJEDNÁNÍ:
TAJ vysvětlil důvody zařazení bodu do jednání RM.
Ing.Neuman zopakoval stanoviska organizace "Orel" k částce nabízené městem za pozemek a objekt, který bude třeba demolovat. Proběhla diskuse o některých možných variantách řešení, ukázalo se, že RM a pak i ZM je třeba předložit konkrétní návrhy řešení. Věc značně spěchá a proto je třeba začít intenzívně jednat.VYSVĚTLENÍ:
Bc. Petr Tyč, tajemník Městského úřadu - Městský úřad.

K Čl. 4. 1 USNESENÍ č. RM 110- 3750/07
RM ukládá MST zahájit neprodleně jednání se zástupci Orla o řešení situace "Orelny ". První jednání by mělo proběhnout za účasti zástupců města (MST,ORM a DDM), kde budou přesně vymezeny stanoviska a potřeby města.
K výstupům z tohoto jednání pak bude svolána schůzka se zástupci organizace "Orel". O výsledcích jednání bude RM neprodleně informována.


PODÍVEJTE SE NA NĚKOLIK FOTEK: