Novoměstský kurýr - Nové Město nad Metují - Procházka městem
                                                                                
NÁVRAT DO AKTUALIT

Nové Město nad Metují v prosinci 2010.
Vloženo 7.12.2010

Pohled do rezeckého údolí.
Pohled na "Hradčany".

Pohled na stráň nad Metují směrem od příchodu k náměstí ke klášteru.
Ozdobený vjezd do náměstí.

Vchod do podloubí směrem ke kostelu a obchůzka kolem náměstí.

 


Historická studna, kterou se zatím nepodařilo dodělat a zpřístupnit tak nedočkavým návštěvníkům náměstí.

 


 


 


 


 


 


 


 


A nakonec nejlépe vyzdobený smrk v městě (a také největší) - již tradičně - u vinárny pana Drašnara.