NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované výdaje
dle rozpočtu města
pro rok 2006

(nejsou obsaženy
změny z průběhu roku).
Výdaje      
HLAVNÍ KATEGORIE:      
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     76 510
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby     42 275
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     28 855
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     16 160
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     7 670
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     1 730
CELKEM SOUČET:     173 200
DETAILNÍ ROZPIS: (sestupné řazení)      
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti   sociální dávky (pokryty dotací) 18 965
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - platy 15 900
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - ostatní náklady 12 660
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4317 penzióny pro důchodce 8 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvek na hřiště a umělý povrch dráhy SK 6 000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4 470
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - platy 4 300
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na údržbu školství 4 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 3 820
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek PO 2 900
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - oprava střechy zimního stadionu - příspěvek 2 900
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - rekonstrukce ulice Zelené 2 700
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3315 městské muzeum a galerie - příspěvek PO 2 570
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3314 městská knihovna - stavební úpravy č.p. 30 na knihovnu 2 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3314 městská knihovna - příspěvek PO  2 455
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Krčín - příspěvek PO 2 450
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy -  ZŠ Komenského - příspěvek PO 2 300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvky -  provoz  2 300
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo 2 050
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - rekonstrukce Husova náměstí 2 000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - modernizace školních kuchyní a školských zařízení 2 000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - výkupy nemovitostí v trase přeložky I/14 2 000
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - různé 2 000
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB… 1 900
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub - různé 1 750
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - platy 1 680
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. - rekonstrukce mostků přes náhony ul.Husitská 1 600
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - zádlažba Zadomí - sever 1 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - vestavba do podkroví ZUŠ - č.p. 1209 1 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1 490
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvek na zatravnění škvárového hřiště 1 300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury - ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,příspěvky...) 1 254
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600-příspěvek příspěvk. org.(PO) 1 200
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - dům hasičů - rekonstrukce šaten 1 150
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - různé 1 105
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - koupě pozemku u Rychty 1 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků a daně z převodu 1075
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na investiční akce 1 030
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. - chodník ve Spech - směr Žďára 1 000
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Vrchoviny 1 000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dětská hřiště - úpravy dle vyhlášky 1 000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - půjčka PNT 1 000
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4316 domovy důchodců - příspěvek MSSS Oáza 1 000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek PO 890
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - sanace skal a monitoring v Nádražní ulici 850
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na externí spolupráci dle úkolů RM a ZM 850
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - bazén -  příspěvek na plavání 800
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek PO 800
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - Bytová správa - přísp.PO a nájmy nástavby 800
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody - riziková analýza Elton 800
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3541 prevence před drogami - platy  770
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 765
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. - cyklostezka Peklo - Ostrovy  750
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Krčín - příspěvek PO 740
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - hasičská zbrojnice ve Vrchovinách - pokračování 725
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1031 lesní úřad - ostatní 720
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - ostatní 720
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - opravy 700
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj 695
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Malecí - příspěvek PO 640
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3541 prevence před drogami - např. Klub Mandl 610
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2140 služby, obchod, turismus - různé 609
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Krčín - příspěvek PO 605
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. - opěrné zdi v ul. Nádražní, Havlíčkova 600
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - vybavení č.p. 6 600
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - radar  575
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino a festival veselohry 510
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - regulační plán MPR 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - sportovní plácky a hřiště po městě 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - DDM Stonožka - stavební úpravy 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů 500
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na získané granty 500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. - různé 460
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1031 lesní úřad - práce celospolečenského významu vč.platů 450
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - výměna oken u č.p. 1209 450
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - rekonstrukce a revitalizace parku v Krčíně 450
Sk. A1284 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4329 sociální pomoc dětem a mládeži - příspěvek Stacionáři NONA 450
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 430
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 420
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - různé 420
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - příspěvky na opravy památek 405
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - obnova hradeb JV 400
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - platy 400
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1031 lesní úřad - platy 380
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - příspěvek na místní dopravu 370
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - čekárna Rychta 350
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek PO 335
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - platy 330
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. - rekonstrukce chodníku na rohu ul. 28.Října 300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino a festival veselohry - opravy objektu kina 300
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - mzdy 300
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na příspěvky a granty města 300
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - odvodnění ul. Hluboké 280
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - různé 270
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. - přístup chodců ve Vrchovinách směr Náchod 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - příspěvek na asistenty v ZŠ 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvek Sokolu Krčín na rekonstrukci šaten 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - vozidlo pro zahradníky 250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - energetické audity 240
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3315 městské muzeum a galerie - příspěvek na rozšíření sbírek muzea 230
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - objekty a vybavení Rezek - majetek odborů 215
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2140 služby, obchod, turismus - naučná stezka kolem města 200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Spy 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM 200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na krizové a havarijní situace(starosta) 200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - platy 190
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - vozidlo - leasing 190
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 170
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - partnerská spolupráce (Hilden, DZ, Nová Města)  165
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - ul. Na Kopci - cesta z rozcestí k č.p. 125 150
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopravní značení (odklon dopravy, místní značení) 150
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - drobné opravy jmenovitých kulturních památek 150
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky - opravy místních památek         150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - úpravy v č.p. 6 150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance 150
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení 140
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace 140
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5273 krizové řízení 135
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - provoz spolkového domu č.p. 1225 130
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - příspěvek na kanalizaci ve Spech 120
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - program prevence sociálněpatologických jevů 120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - podíl města na úpravě komunikace u č.p.6 110
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky - kované zábradlí,brána,branka(u Zázvorky+hřbitov) 110
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - vratka nájemného nástavby Dukelská 110
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 101
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. - podíl na vybudování parkovišť U Dubu 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - rezerva na spoluúčasti v grantech 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury - pamětní deska prof. Juránkovi 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - reprezentace 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3611 půjčky z FRBM 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - slavnostní osvětlení 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - sanace skal v Havlíčkově ulici 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - různé 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na havarijní akce v kompetenci RM 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3314 městská knihovna - příspěvek PO na grant Informační centra knihoven 95
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1031 lesní úřad - lesní hospodářský plán 90
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - příspěvek na zájezd orchestru 90
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 75
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - příspěvek na cyklobusy 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2140 služby, obchod, turismus - příspěvky a členské poplatky 61
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - dozor na přechodech 60
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - různé 60
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - rezerva (zprostředkování prodeje bytů…) 60
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - audit 60
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - ostatní 54
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy...  50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov. - pilíře mostu přes Bohdašínský potok 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo   Městský klub- příspěvek na opravu koncertního křídla 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvek SK na areál pro veřejnost 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody - různé 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3741 ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... 50
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 soc. pomoc osobám v hmotné nouzi - sociální půjčky 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury - příspěvek na Akademický týden 46
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ostatní výdaje 45
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - ostatní příspěvky 45
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4319 komunitní plánování 40
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - osadní výbory Vrchoviny a Spy 35
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - osvětlené přechody pro chodce 2. etapa 35
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - rezerva 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - galavečer pro sportovce  30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3725 zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka 30
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče - Centrum soc. pomoci 30
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče - ostatní příspěvky (Diakonie,Dieces.charita, …) 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - opravy, sportovní plácky… 25
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4315 sociální hospitalizace - příspěvek Hospic 25
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - příspěvek na infrastrukturu Kaštánky 20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - příspěvek Soukromá škola Dobřany 20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - rezervy 20
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4333 domov pro matky s dětmi Azylový dům 20
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - příspěvek na dopravní hřiště Náchod 16
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - příspěvek na soutěž Bludiště 15
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4329 sociální pomoc dětem a mládeži - kreativní dny 15
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - různé 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - ostatní 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3519 ostatní ambulantní péče 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3541 prevence před drogami - příspěvek Laxus 10
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4318 pomoc starým občanům - klub důchodců 10
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 soc. péče a pomoc rodině 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3599 příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví 5
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4316 domovy důchodců - různé 5
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 soc. pomoc osobám v hmotné nouzi 5
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - různé 4
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - daň z příjmů za obec 0
CELKEM součet z detailního rozpisu:     173 200