NÁVRAT DO VOLBY
Obecně platný
harmonogram
komunálních voleb.
Termín voleb dle rozhodnutí prezidenta ve dnech 20. a 21.10.2006
Zákon 491/2001 O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Zákon 59/2002 provedení někt. ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
Výtah z harmonogramu komunálních voleb:
Úkon Lhůta před volbami (dnů) Datum
Prezident vyhlašuje termín komunálních voleb 90 22.7.2006
Vyhlášení volebních obvodů v obcích (jinak celá obec volebním obvodem) 85 27.7.2006
Vydání seznamu „registračních míst“ (pro obecní úřady, které jimi nejsou) 85 27.7.2006
Podání kandidátních listin 66 15.8.2006
Konečný termín přezkumu odevzdaných kandidátních listin 60 21.8.2006
Vyrozumění zmocněnců o nedostatcích kandidátní listiny 58 23.8.2006
Odstranění nedostatků kandidátních listin volební stranou 53 28.8.2006
Registrace kandidátních listin (odmítnutí kandidátních listin) 48 2.9.2006
Návrhy (volební strany) na členy okrskových volebních komisí 30 20.9.2006
(starosta) svolá okrskové volební komise – slib, … 21 29.9.2006
Volební strana oznámí kontaktní adresu pro připojení k ČSÚ 15 5.10.2006
Zahájení výlepu plakátů (určí-li starosta výlepové místo) 10 10.10.2006
Zákaz zveřejňování volebních průzkumů 3 17.10.2006
První den voleb - otevření volebních místností den D 20.10.2006, 14.00 h.