NÁVRAT DO VOLBY
Podívejte se, kdo nás chce zastupovat
v senátu za náš náchodský obvod:Volební rok 2006.
Kandidáti na post senátora v obvodu Náchod