NÁVRAT DO VOLBY
Přehled druhů výborů a komisí při MÚ v Novém Městě nad Metují
po volbách 2006.
Současné (květen 2007) výbory a komise v Novém Městě nad Metují.
(řazení dle výborů: Tab-01 a dle jmen: Tab-02)


tab-01:
Řazení dle výborů, ukazuje druhy výborů (funkcí) a jejich obsazení.
Komise a výbory při MÚ v Novém Městě nad Metují - po volbách v 2006
jméno orgán funkce poznámka
Ing. Martin Prouza Bezpečnostní rada města předseda  
Mgr. Bronislava Malijovská Bezpečnostní rada města člen  
Petr Hable Bezpečnostní rada města člen  
Zdeněk Kábrt Bezpečnostní rada města člen  
RNDr. Pavel Křivka Bezpečnostní rada města člen  
Mjr. Stanislav Hurdálek Bezpečnostní rada města člen  
Bc. Dagmar Kavanová Bezpečnostní rada města člen  
Bc. Petr Tyč Bezpečnostní rada města člen  
Bc. Petr Fanta Komise bezpečnostní předseda  
Tomáš Košťál Komise bezpečnostní člen  
Josef Švadlenka Komise bezpečnostní člen  
Jiří Sláma Komise bezpečnostní člen  
Jiří Rousek Komise bezpečnostní člen  
Ing. Vladimír Katuš Komise bezpečnostní člen  
Radek Prouza Komise bezpečnostní člen  
Jitka Macková Komise bytová předsedkyně  
Eva Vacková Komise bytová člen  
Petr Pokorný Komise bytová člen  
Ing. Dita Vacková Komise bytová člen  
Ing. Renata Weberová Komise bytová člen  
Ing. Jiří Kunte Komise inventarizační předseda  
Šárka Rybinová Komise inventarizační člen  
Věra Tomková Komise inventarizační člen  
Ing. Petra Štěpánová Komise inventarizační člen  
Zdeňka Pfeiferová Komise kulturní předsedkyně  
Josef Král Komise kulturní člen  
Ivana Schumová Komise kulturní člen  
Ivana Fantová Komise kulturní člen  
Dana Dintarová Komise kulturní člen  
MUDr. Lenka Jungová Komise kulturní člen  
Ing. Karel Nývlt Komise kulturní člen  
Ing. Jiří Tymel ml. Komise kulturní člen  
Jana Michelová Komise kulturní člen  
Vendula Ježková Komise kulturní člen  
Ing. Dagmar Krsková Komise kulturní člen  
Ilona Daňková Komise kulturní člen  
Jaroslav Resl Komise kulturní člen  
Ing. Magda Zákravská Komise pro otevírání obálek předsedkyně(?)  
Eliška Tojnarová Komise pro otevírání obálek člen  
Marie Machová Komise pro otevírání obálek člen  
Miroslav Marek Komise pro otevírání obálek člen  
Mgr. Zdeněk Továrek Komise pro otevírání obálek člen pouze pro věci související s informatikou a telekomunikační technikou
Ing. Pavel Benirške Komise pro otevírání obálek člen pouze pro věci související s informatikou a telekomunikační technikou
Ing. Magda Zákravská Komise pro posouzení a hodnocení nabídek předsedkyně(?)  
Ing. Petr Neumann Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Ing. Jiří Kunte Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Josef Švadlenka Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Ing. Radko Novotný Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Václav Jetmar Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
JUDr. Josef Bareš Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Ing. Vladimír Týfa Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Miroslav Marek Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Ing. Michal Beseda Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Ing. Josef Mrázek Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Zdeněk Hradil Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Mgr. Zdeněk Továrek Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen pouze pro věci související s informatikou a telekomunikační technikou
Ing. Pavel Benirške Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen pouze pro věci související s informatikou a telekomunikační technikou
Mgr. Bronislava Malijovská Komise povodňová předseda  
Bc. Petr Tyč Komise povodňová místopředseda  
Ing. Lubomír Kruliš Komise povodňová člen  
Pavel Štras Komise povodňová člen  
Martin Hájek Komise povodňová člen  
Miroslav Trojan Komise povodňová člen  
Jiří Sedláček Komise povodňová člen  
Miloš Němeček Komise povodňová člen  
Ing. Zdeněk Šálek Komise povodňová člen  
Petr Hable Komise povodňová člen  
Ivan Češka Komise regenerační předseda  
Monika Kahancová Komise regenerační člen  
Ing. arch. Jitka Zavřelová Komise regenerační člen  
Eva Kupková Komise regenerační člen  
Pavel Vašina Komise regenerační člen  
Petr Hruška Komise regenerační člen  
Jiří Hladík Komise regenerační člen  
Ing. Karel Nývlt Komise regenerační člen  
Ladislav Kuřátko Komise regenerační člen  
ak. arch. Zdeněk Tomek Komise regenerační člen  
Jarmila Valterová Komise regenerační člen  
Mgr. Bronislava Malijovská Komise regenerační člen  
Ing. Radka Škaldová Komise regenerační člen  
Leoš Podsedník Komise pro rozvoj předseda  
Pavel Štěpánek Komise pro rozvoj člen  
Aleš Cvejn Komise pro rozvoj člen  
Aleš Vrátný Komise pro rozvoj člen  
Ing. Jan Čopík Komise pro rozvoj člen  
Bc. Andrea Bartoňová-Dobenínová Komise pro rozvoj člen  
Ing. Lada Jiřičková Komise pro rozvoj člen  
Ing. Pavel Kašpar Komise pro rozvoj člen  
ak.arch. Zdeněk Tomek Komise pro rozvoj člen  
Ing. Jiří Kunte Komise pro rozvoj člen  
Jiří Škoda Komise pro rozvoj člen  
Mgr. Bronislava Malijovská Komise pro rozvoj člen  
Ing. Jiří Tymel st. Komise pro rozvoj člen  
Jan Štěpánek Komise pro rozvoj člen  
Vladimír Rejchrt Komise pro rozvoj člen  
Ing. Jan Kosek   Redakční rada Novoměstského zpravodaje předseda  
Jaroslav Resl Redakční rada Novoměstského zpravodaje člen  
Eva Kupková Redakční rada Novoměstského zpravodaje člen  
Jiří Hladík Redakční rada Novoměstského zpravodaje člen  
Ing. Jiří Kunte Komise škodní předseda  
Šárka Rybinová Komise škodní člen  
Bc. Petr Tyč Komise škodní člen  
Mgr. Zdeněk Továrek Komise škodní člen  
Ing. Jiří Jirman Komise školská předseda  
Renata Svobodová Komise školská člen  
Petra Mináriková Komise školská člen  
Bc. Dagmar Rudolfová Komise školská člen  
Ing. Pavel Kmoníček Komise školská člen  
Mgr. Radmila Hyrčová Komise školská člen  
Miroslav Orel Komise školská člen  
Jiřina Samková Komise školská člen  
Ing. Dagmar Krsková Komise školská člen  
Mgr. Vladimír Milt Komise školská člen  
Mgr. Václav Böhm Komise sociální a rozmisťovací předseda  
Věra Štěpinová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Mgr. Radmila Hyrčová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Vlasta Jirušková Komise sociální a rozmisťovací člen  
Miroslava Hradilová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Ivana Prodanová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Mgr. Denisa Plšková Komise sociální a rozmisťovací člen  
Jitka Krulišová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Petr Hable Komise sociální a rozmisťovací člen  
Marie Rohulánová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Libuše Hornová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Zdena Bubeníčková Komise sociální a rozmisťovací člen  
Mgr. Jana Pokorná Komise sociální a rozmisťovací člen  
Dagmar Dvořáčková Komise sociálně právní ochrany dětí předsedkyně  
Mgr. Radmila Hyrčová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Olga Fantová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Zdena Macháčková Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Jana Hablová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Dis. Markéta Pavlová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Mgr. Kristýna Konárová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Jaroslav Linhart Komise sportovní předseda  
Jiří Škoda Komise sportovní člen  
Libor Šnajdr Komise sportovní člen  
Petr Hylena Komise sportovní člen  
Petr Hacker Komise sportovní člen  
Josef Uhrin Komise sportovní člen  
Jiří Červený Komise sportovní člen  
Jana Michelová Komise sportovní člen  
Václav Ježek Komise sportovní člen  
Jaroslav Macháček Komise sportovní člen  
Ing. Igor Šplíchal CSc Komise sportovní člen  
PaeDr. Bohuslav Fanta Komise sportovní člen  
Vladimír Rákosník Komise sportovní člen  
Jiří Baldrych Komise sportovní člen  
Josef Hylský Komise sportovní člen  
Ing. Lumír Hadinec Komise sportovní člen  
Šárka Rybinová  Sbor pro občanské záležitosti předsedkyně(?)  
Petra Menclová Sbor pro občanské záležitosti člen  
Blanka Smolová Sbor pro občanské záležitosti člen  
Věra Blažková Sbor pro občanské záležitosti člen  
Naděžda Bímová Sbor pro občanské záležitosti člen  
Věra Řeháková Sbor pro občanské záležitosti člen  
Luboš Černý Sbor pro občanské záležitosti člen oddávající
Bc. Andrea Bartoňová-Dobenínová Sbor pro občanské záležitosti člen oddávající
MUDr. Emilie Teplá Sbor pro občanské záležitosti člen oddávající
Olga Fantová Sbor pro občanské záležitosti člen  
Zdenka Macháčková Sbor pro občanské záležitosti člen  
Jana Třísková Sbor pro občanské záležitosti člen  
Ivan Češka Komise cestovního ruchu předseda  
Martin Teplý Komise cestovního ruchu člen  
Petr Hruška Komise cestovního ruchu člen  
Libor Hovorka Komise cestovního ruchu člen  
Česlav Všetička Komise cestovního ruchu člen  
Václav Jetmar Komise cestovního ruchu člen  
Petr Bárta Komise cestovního ruchu člen  
Mgr. A. Petr Vlček Komise cestovního ruchu člen  
Pavla Špačková Komise cestovního ruchu člen  
Ing. Josef Vančák Výbor finanční předseda  
Ing. Renata Weberová Výbor finanční člen  
Ing. Jan Němeček Výbor finanční člen  
Ing. Vilém Maur Výbor finanční člen  
Věra Štěpinová Výbor finanční člen  
Věra Blažková Výbor finanční člen  
Aleš Vrátný Výbor finanční člen  
Ing. Martin Prouza Výbor finanční člen  
Irena Voříšková Výbor finanční člen  
Ing. Jan Kosek Výbor finanční člen  
Ing. Lada Jiřičková Výbor finanční člen  
Hana Frintová Výbor finanční člen  
Jaroslav Linhart Výbor finanční člen  
PhDr. Zdeňka Kulhavá Výbor kontrolní předsedkyně  
Ing. Radko Novotný Výbor kontrolní člen  
Ing. Jan Neumann Výbor kontrolní člen  
Jiří Rousek Výbor kontrolní člen  
Ilona Daňková Výbor kontrolní člen  
Mgr. Václav Böhm Výbor partnerský předseda  
Ing. Renata Weberová Výbor partnerský člen  
Václav Ježek ml. Výbor partnerský člen  
Ing. Karel Nývlt Výbor partnerský člen  
Bc. Andrea Bartoňová-Dobenínová Výbor partnerský člen  
Mgr. Radmila Hyrčová Výbor partnerský člen  
Česlav Všetička Výbor partnerský člen  
Olga Sigidová Výbor partnerský člen  
Ing. Annemarie Bártová Výbor partnerský člen  
Petr Valášek Výbor partnerský člen  
Josef Švadlenka Výbor partnerský člen  
Ing. Vladimír Katuš Výbor partnerský člen  
Mgr. Bronislava Malijovská Výbor partnerský člen  
Petr Bárta Výbor partnerský člen  
Jiří Sláma Osadní výbor Spy  předseda  
František Holada Osadní výbor Spy  člen  
Bohumila Uhlířová Osadní výbor Spy  člen  
Petr Holčík Osadní výbor Spy  člen  
Ing. Jiří Pohl Osadní výbor Spy  člen  
Milan Syrovátko Osadní výbor Spy  člen  
Radek Pruš Osadní výbor Spy  člen  
Pavlína Radová Osadní výbor Vrchoviny předsedkyně  
Ludmila Horáková Osadní výbor Vrchoviny člen  
Jan Škalda ml.          Osadní výbor Vrchoviny člen  
Jan Škalda st. Osadní výbor Vrchoviny člen  
Hana Rydlová Osadní výbor Vrchoviny člen  
Jaroslav Martinek Osadní výbor Vrchoviny člen  
Zdeněk Nerud Osadní výbor Vrchoviny člen  
Ing. Bohumil Suchánek Osadní výbor Vrchoviny člen  
Jitka Lehocká Osadní výbor Vrchoviny člen  
Jiří Hladík Osadní výbor Krčín předseda  
Václav Ježek Osadní výbor Krčín člen  
Lenka Čížková          Osadní výbor Krčín člen  
Irena Voříšková Osadní výbor Krčín člen  
Ing. Martin Klika Osadní výbor Krčín člen  
Ing. Miroslav Vintera Osadní výbor Krčín člen  
Zdeňka Pfeiferová Osadní výbor Krčín člen  
Jiří Škoda Osadní výbor Krčín člen  
Václav Truněček Osadní výbor Krčín člen  
Martin Volf Osadní výbor Krčín člen  
Ladislav Zelený Osadní výbor Krčín člen  

tab-02:
Řazení dle jmen, ukazuje personální četnost konkrétních osob ve výborech a komisích.
Komise a výbory při MÚ v Novém Městě nad Metují - po volbách v 2006
jméno orgán funkce poznámka
Jiří Baldrych Komise sportovní člen  
JUDr. Josef Bareš Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Petr Bárta Komise cestovního ruchu člen  
Petr Bárta Výbor partnerský člen  
Bc. Andrea Bartoňová-Dobenínová Komise pro rozvoj člen  
Bc. Andrea Bartoňová-Dobenínová Sbor pro občanské záležitosti člen oddávající
Bc. Andrea Bartoňová-Dobenínová Výbor partnerský člen  
Ing. Annemarie Bártová Výbor partnerský člen  
Ing. Pavel Benirške Komise pro otevírání obálek člen pouze pro věci související s informatikou a telekomunikační technikou
Ing. Pavel Benirške Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen pouze pro věci související s informatikou a telekomunikační technikou
Ing. Michal Beseda Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Naděžda Bímová Sbor pro občanské záležitosti člen  
Věra Blažková Sbor pro občanské záležitosti člen  
Věra Blažková Výbor finanční člen  
Mgr. Václav Böhm Komise sociální a rozmisťovací předseda  
Mgr. Václav Böhm Výbor partnerský předseda  
Zdena Bubeníčková Komise sociální a rozmisťovací člen  
Aleš Cvejn Komise pro rozvoj člen  
Luboš Černý Sbor pro občanské záležitosti člen oddávající
Jiří Červený Komise sportovní člen  
Ivan Češka Komise regenerační předseda  
Ivan Češka Komise cestovního ruchu předseda  
Lenka Čížková          Osadní výbor Krčín člen  
Ing. Jan Čopík Komise pro rozvoj člen  
Ilona Daňková Komise kulturní člen  
Ilona Daňková Výbor kontrolní člen  
Dana Dintarová Komise kulturní člen  
Dagmar Dvořáčková Komise sociálně právní ochrany dětí předsedkyně  
PaeDr. Bohuslav Fanta Komise sportovní člen  
Ivana Fantová Komise kulturní člen  
Olga Fantová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Olga Fantová Sbor pro občanské záležitosti člen  
Bc. Petr Fanta Komise bezpečnostní předseda  
Hana Frintová Výbor finanční člen  
Petr Hable Bezpečnostní rada města člen  
Petr Hable Komise povodňová člen  
Petr Hable Komise sociální a rozmisťovací člen  
Jana Hablová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Petr Hacker Komise sportovní člen  
Ing. Lumír Hadinec Komise sportovní člen  
Martin Hájek Komise povodňová člen  
Jiří Hladík Komise regenerační člen  
Jiří Hladík Redakční rada Novoměstského zpravodaje člen  
Jiří Hladík Osadní výbor Krčín předseda  
František Holada Osadní výbor Spy  člen  
Petr Holčík Osadní výbor Spy  člen  
Ludmila Horáková Osadní výbor Vrchoviny člen  
Libuše Hornová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Libor Hovorka Komise cestovního ruchu člen  
Zdeněk Hradil Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Miroslava Hradilová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Petr Hruška Komise regenerační člen  
Petr Hruška Komise cestovního ruchu člen  
Mjr. Stanislav Hurdálek Bezpečnostní rada města člen  
Petr Hylena Komise sportovní člen  
Josef Hylský Komise sportovní člen  
Mgr. Radmila Hyrčová Komise školská člen  
Mgr. Radmila Hyrčová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Mgr. Radmila Hyrčová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Mgr. Radmila Hyrčová Výbor partnerský člen  
Václav Jetmar Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Václav Jetmar Komise cestovního ruchu člen  
Václav Ježek Komise sportovní člen  
Václav Ježek Osadní výbor Krčín člen  
Václav Ježek ml. Výbor partnerský člen  
Vendula Ježková Komise kulturní člen  
Ing. Jiří Jirman Komise školská předseda  
Vlasta Jirušková Komise sociální a rozmisťovací člen  
Ing. Lada Jiřičková Komise pro rozvoj člen  
Ing. Lada Jiřičková Výbor finanční člen  
MUDr. Lenka Jungová Komise kulturní člen  
Zdeněk Kábrt Bezpečnostní rada města člen  
Monika Kahancová Komise regenerační člen  
Ing. Pavel Kašpar Komise pro rozvoj člen  
Ing. Vladimír Katuš Komise bezpečnostní člen  
Ing. Vladimír Katuš Výbor partnerský člen  
Bc. Dagmar Kavanová Bezpečnostní rada města člen  
Ing. Martin Klika Osadní výbor Krčín člen  
Ing. Pavel Kmoníček Komise školská člen  
Mgr. Kristýna Konárová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Ing. Jan Kosek Výbor finanční člen  
Ing. Jan Kosek   Redakční rada Novoměstského zpravodaje předseda  
Tomáš Košťál Komise bezpečnostní člen  
Josef Král Komise kulturní člen  
Ing. Dagmar Krsková Komise kulturní člen  
Ing. Dagmar Krsková Komise školská člen  
Ing. Lubomír Kruliš Komise povodňová člen  
Jitka Krulišová Komise sociální a rozmisťovací člen  
RNDr. Pavel Křivka Bezpečnostní rada města člen  
PhDr. Zdeňka Kulhavá Výbor kontrolní předsedkyně  
Ing. Jiří Kunte Komise inventarizační předseda  
Ing. Jiří Kunte Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Ing. Jiří Kunte Komise pro rozvoj člen  
Ing. Jiří Kunte Komise škodní předseda  
Eva Kupková Komise regenerační člen  
Eva Kupková Redakční rada Novoměstského zpravodaje člen  
Ladislav Kuřátko Komise regenerační člen  
Jitka Lehocká Osadní výbor Vrchoviny člen  
Jaroslav Linhart Komise sportovní předseda  
Jaroslav Linhart Výbor finanční člen  
Jitka Macková Komise bytová předsedkyně  
Jaroslav Macháček Komise sportovní člen  
Zdena Macháčková Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Zdenka Macháčková Sbor pro občanské záležitosti člen  
Marie Machová Komise pro otevírání obálek člen  
Mgr. Bronislava Malijovská Bezpečnostní rada města člen  
Mgr. Bronislava Malijovská Komise povodňová předseda  
Mgr. Bronislava Malijovská Komise regenerační člen  
Mgr. Bronislava Malijovská Komise pro rozvoj člen  
Mgr. Bronislava Malijovská Výbor partnerský člen  
Miroslav Marek Komise pro otevírání obálek člen  
Miroslav Marek Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Jaroslav Martinek Osadní výbor Vrchoviny člen  
Ing. Vilém Maur Výbor finanční člen  
Petra Menclová Sbor pro občanské záležitosti člen  
Jana Michelová Komise kulturní člen  
Jana Michelová Komise sportovní člen  
Mgr. Vladimír Milt Komise školská člen  
Petra Mináriková Komise školská člen  
Ing. Josef Mrázek Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Miloš Němeček Komise povodňová člen  
Ing. Jan Němeček Výbor finanční člen  
Zdeněk Nerud Osadní výbor Vrchoviny člen  
Ing. Petr Neumann Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Ing. Jan Neumann Výbor kontrolní člen  
Ing. Radko Novotný Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Ing. Radko Novotný Výbor kontrolní člen  
Ing. Karel Nývlt Komise kulturní člen  
Ing. Karel Nývlt Komise regenerační člen  
Ing. Karel Nývlt Výbor partnerský člen  
Miroslav Orel Komise školská člen  
Dis. Markéta Pavlová Komise sociálně právní ochrany dětí člen  
Zdeňka Pfeiferová Komise kulturní předsedkyně  
Zdeňka Pfeiferová Osadní výbor Krčín člen  
Mgr. Denisa Plšková Komise sociální a rozmisťovací člen  
Leoš Podsedník Komise pro rozvoj předseda  
Ing. Jiří Pohl Osadní výbor Spy  člen  
Mgr. Jana Pokorná Komise sociální a rozmisťovací člen  
Petr Pokorný Komise bytová člen  
Ivana Prodanová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Ing. Martin Prouza Výbor finanční člen  
Ing. Martin Prouza Bezpečnostní rada města předseda  
Radek Prouza Komise bezpečnostní člen  
Radek Pruš Osadní výbor Spy  člen  
Pavlína Radová Osadní výbor Vrchoviny předsedkyně  
Vladimír Rákosník Komise sportovní člen  
Vladimír Rejchrt Komise pro rozvoj člen  
Jaroslav Resl Komise kulturní člen  
Jaroslav Resl Redakční rada Novoměstského zpravodaje člen  
Marie Rohulánová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Jiří Rousek Komise bezpečnostní člen  
Jiří Rousek Výbor kontrolní člen  
Bc. Dagmar Rudolfová Komise školská člen  
Šárka Rybinová Komise inventarizační člen  
Šárka Rybinová Komise škodní člen  
Šárka Rybinová  Sbor pro občanské záležitosti předsedkyně(?)  
Hana Rydlová Osadní výbor Vrchoviny člen  
Věra Řeháková Sbor pro občanské záležitosti člen  
Jiřina Samková Komise školská člen  
Jiří Sedláček Komise povodňová člen  
Ivana Schumová Komise kulturní člen  
Olga Sigidová Výbor partnerský člen  
Jiří Sláma Komise bezpečnostní člen  
Jiří Sláma Osadní výbor Spy  předseda  
Blanka Smolová Sbor pro občanské záležitosti člen  
Ing. Bohumil Suchánek Osadní výbor Vrchoviny člen  
Renata Svobodová Komise školská člen  
Milan Syrovátko Osadní výbor Spy  člen  
Ing. Zdeněk Šálek Komise povodňová člen  
Jan Škalda ml.          Osadní výbor Vrchoviny člen  
Jan Škalda st. Osadní výbor Vrchoviny člen  
Ing. Radka Škaldová Komise regenerační člen  
Jiří Škoda Komise pro rozvoj člen  
Jiří Škoda Komise sportovní člen  
Jiří Škoda Osadní výbor Krčín člen  
Libor Šnajdr Komise sportovní člen  
Pavla Špačková Komise cestovního ruchu člen  
Ing. Igor Šplíchal CSc Komise sportovní člen  
Pavel Štěpánek Komise pro rozvoj člen  
Jan Štěpánek Komise pro rozvoj člen  
Ing. Petra Štěpánová Komise inventarizační člen  
Věra Štěpinová Komise sociální a rozmisťovací člen  
Věra Štěpinová Výbor finanční člen  
Pavel Štras Komise povodňová člen  
Josef Švadlenka Komise bezpečnostní člen  
Josef Švadlenka Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Josef Švadlenka Výbor partnerský člen  
MUDr. Emilie Teplá Sbor pro občanské záležitosti člen oddávající
Martin Teplý Komise cestovního ruchu člen  
Eliška Tojnarová Komise pro otevírání obálek člen  
ak. arch. Zdeněk Tomek Komise regenerační člen  
ak.arch. Zdeněk Tomek Komise pro rozvoj člen  
Věra Tomková Komise inventarizační člen  
Mgr. Zdeněk Továrek Komise pro otevírání obálek člen pouze pro věci související s informatikou a telekomunikační technikou
Mgr. Zdeněk Továrek Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen pouze pro věci související s informatikou a telekomunikační technikou
Mgr. Zdeněk Továrek Komise škodní člen  
Miroslav Trojan Komise povodňová člen  
Václav Truněček Osadní výbor Krčín člen  
Jana Třísková Sbor pro občanské záležitosti člen  
Bc. Petr Tyč Bezpečnostní rada města člen  
Bc. Petr Tyč Komise povodňová místopředseda  
Bc. Petr Tyč Komise škodní člen  
Ing. Vladimír Týfa Komise pro posouzení a hodnocení nabídek člen  
Ing. Jiří Tymel ml. Komise kulturní člen  
Ing. Jiří Tymel st. Komise pro rozvoj člen  
Bohumila Uhlířová Osadní výbor Spy  člen  
Josef Uhrin Komise sportovní člen  
Ing. Dita Vacková Komise bytová člen  
Eva Vacková Komise bytová člen  
Petr Valášek Výbor partnerský člen  
Jarmila Valterová Komise regenerační člen  
Ing. Josef Vančák Výbor finanční předseda  
Pavel Vašina Komise regenerační člen  
Ing. Miroslav Vintera Osadní výbor Krčín člen  
Mgr. A. Petr Vlček Komise cestovního ruchu člen  
Martin Volf Osadní výbor Krčín člen  
Irena Voříšková Výbor finanční člen  
Irena Voříšková Osadní výbor Krčín člen  
Aleš Vrátný Komise pro rozvoj člen  
Aleš Vrátný Výbor finanční člen  
Česlav Všetička Komise cestovního ruchu člen  
Česlav Všetička Výbor partnerský člen  
Ing. Renata Weberová Komise bytová člen  
Ing. Renata Weberová Výbor finanční člen  
Ing. Renata Weberová Výbor partnerský člen  
Ing. Magda Zákravská Komise pro otevírání obálek předsedkyně(?)  
Ing. Magda Zákravská Komise pro posouzení a hodnocení nabídek předsedkyně(?)  
Ing. arch. Jitka Zavřelová Komise regenerační člen  
Ladislav Zelený Osadní výbor Krčín člen