NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města pro rok 2008.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2008 (Kč)
PŘÍJMY     130 865 000
VÝDAJE     170 965 000
ROZDÍL     40 100 000
FINANCOVÁNÍ     40 100 000
Příjmy:
Rámcová skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek)
Daně a poplatky      94220
Přijaté dotace     16447
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo      15013
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     1900
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby     925
Splátky půjček     905
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     670
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     615
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     170
celkem příjmy     130865
Detailní skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek) (tis. Kč)
1
2
3
4
Daně a poplatky  1211 DPH 36900
Daně a poplatky  1121 DPPO 22750
Daně a poplatky  1111 DPFO ze závislé činnosti 15700
Daně a poplatky    DPFO dle bydliště 5200
Daně a poplatky  1361 správní poplatky 4400
Daně a poplatky  1511 daň z nemovitostí 3260
Daně a poplatky  ? DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1600
Daně a poplatky  1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 1300
Daně a poplatky  1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 1000
Daně a poplatky  1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1000
Daně a poplatky  1351 odvod výtěžku z provozování loterií 700
Daně a poplatky  1341 poplatek ze psů 250
Daně a poplatky  1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 70
Daně a poplatky  1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 60
Daně a poplatky  1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 30
Daně a poplatky  1122 DPPO za obec  0
Daně a poplatky celkem     94220
       
Splátky půjček 2460 splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond …) 480
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. 425
Splátky půjček celkem     905
       
Přijaté dotace  4112 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 16427
Přijaté dotace  4121 neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS 20
Přijaté dotace celkem     16447
       
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1 900
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem     1900
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2299 ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty) 500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 pokuty správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty) 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem     670
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3612 bytové hospodářství 5840
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3722 komunální odpady 2870
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3613 nebytové hospodářství 2455
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3113 základní školy náhrady za dojíždějící žáky (přesun na 4121) 1296
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů příplatek za tříděný odpad  770
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3639 komunální služby prodej pozemků 700
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3639 komunální služby pronájem pozemků 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3111 mateřské školy - pronájem kotelen 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 100
  3632 pohřebnictví 90
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3639 komunální služby  tržby WC 80
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3399 spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie 70
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3639 komunální služby pronájem kotelen 55
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3113 základní školy pronájem kotelny 35
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů náhrada za pronájem skládky 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3113 základní školy vratka dotace ZŠ Krčín 12
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem     15013
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy - pronájem kotelny 75
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče - komunitní plánování 70
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 25
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem     170
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a KOVP - pokuty 600
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - pronájem 15
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem     615
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů 650
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 275
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem     925
       
       
Výdaje:
Rámcová skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek)
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo     94020
Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby     46405
Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     12840
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     9360
Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana     5870
Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem     2470
Celkem výdaje     170965
       
       
Detailní skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek)
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad ostatní 1570
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad práce celospolečenského významu vč.platů 450
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad platy 330
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy...  80
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem     2470
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" 3885
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. stavební úpravy chodník Komenského 2750
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice zpracování dokumentace projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Klosova" a "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým 2560
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) 865
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) 500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice práce související s opravou I/14 - obrubníky 470
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravypříspěvek na místní dopravu 380
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice oprava cesty Ve Vilách 260
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch 220
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. provoz pěších a cyklistů Vrchoviny-Krčín-Spy DÚR 200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace údržba 125
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice dopravní značení - odklon dopravy 100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky 90
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu 79
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy příspěvek na cyklobusy 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice PD ulice Stavební 40
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice PD přechod pro chodce u hřiště Spy 35
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy  35
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice PD sjezd ve Vrchovinách  30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. chodník Na Táboře 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice příspěvek na infrastrukturu Kaštánky 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - příspěvek na dopravní hřiště Náchod 16
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) 10
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem     12840
       
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj projekt "Za krásami a historií Českého Betléma" 13470
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují"  7205
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino a Festival veselohry projekt "Kino 70 Nové Město nad Metují" 5500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň ostatní náklady TS a péče o zeleň 4705
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň platy 4500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) 4260
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) 4240
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy ZŠ Malecí vč. ŠJ - příspěvek  3700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy ZŠ Krčín vč. ŠJ - příspěvek  3300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - příspěvek 2900
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy dostavba a modernizace školských zařízení  2890
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum a galerie příspěvek 2700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy ZŠ Komenského - příspěvek  2650
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 příspěvky - provoz  2500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství  výměna oken čp. 44 - 47 2250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub 2030
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení ostatní provoz a údržba VO 1720
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 příspěvek SK - umělá tráva 1500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy MŠ Rašínova 600 - příspěvek  1350
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3744  projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" 1200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy MŠ Na Františku - příspěvek  1050
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) půjčka na opravu fary 1000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 Dům zdraví - kanalizace 1000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy MŠ Krčín - příspěvek  820
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže DDM - příspěvek  800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3429 zájmová činnost - půjčka MO ČRS - areál sádek 800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj 755
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 - opravy 700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino a Festival veselohry Festival veselohry 650
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) program regenerace - Městské muzeum 1225 600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 v tom bazén - příspěvek na plavání 520
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 půjčka TC na rekonstrukci kurtů 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů3) 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury ostat.výdaje (kult.akce, kronika, betlém,příspěvky...) 489
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) regulační plán městské památkové rezervace 460
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj platy 450
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy úpravy ŠJ MŠ Pod Výrovem  400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - Výrov 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj nákup pozemků a daně z převodu2) 365
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) v tom program regenerace -příspěvky na opravy 351
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví platy 350
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 Dům zdraví - rozdělení energií 340
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 340
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy příspěvek na asistenty v ZŠ 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola příspěvek  300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury rezerva na spoluúčasti v grantech 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) 290
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - oprava sloupu náměstí 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 příspěvek TC na rekonstrukci kurtů 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - rezerva na mzdové a ost.osobní náklady 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení platy 230
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - příspěvek na projekt Děti dětem 170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) partnerská spolupráce  165
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže ostatní vč. příspěvků 160
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - příspěvek na počítačovou učebnu 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum a galerie propojení budov - expozice hodinek 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže dětská hřiště - úpravy (Vrchoviny) 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj strategický plán vč. podkladů 145
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy pronájmy sportovišť pro školy 120
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola příspěvek na výjezd Novoměstského orchestru 120
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum a galerie příspěvek na provoz spolkového domu 115
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 110
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 105
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 - reprezentace 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) drobné opravy jmenovitých kulturních památek 99
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy úpravy zahrady MŠ Rašínova 95
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum a galerie příspěvek na hodinářskou expozici 75
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) 65
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká školapříspěvek na výjezd dětského sboru 60
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub příspěvek na výjezd sboru Kácov  60
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 sportovní plácky - PD hřiště Spy 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování územní plán 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3741 ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření  50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury  příspěvek na Akademický týden 46
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 - příspěvek KČT na opravu hřiště 45
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 sportovní plácky - doplatek  45
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas 40
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) osadní výbory  40
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy ostatní výdaje 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) provoz Spolkového domu č.p. 1225 - doplatky 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 - galavečer pro sportovce  30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3725 zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň vjezd do areálu TS - doplatek 25
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino a Festival veselohry opravy objektu kina - technická místnost 20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 ostatní 20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy rezerva 15
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3599 ostatní činnosti ve zdravotnictví příspěvek ČČK místní skupina  15
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino a Festival veselohry 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 Dům zdraví - bazén - sprchy a WC 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3519 ostatní ambulantní péče 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3599 ostatní činnosti ve zdravotnictví 5
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky1) 0
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo - celkem     94020
       
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…) 5930
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) mzdy 870
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) 750
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře  příspěvek stacionáři NONA 450
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  program příhraniční spolupráce - projekt Zlepši svůj svět  450
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza příspěvek na tísňovou péči 350
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře  půjčka Společné cesty 165
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče komunitní plánování 70
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 70
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče příspěvky 65
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí systém včasné intervence 50
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče  příspěvek NM centrum zdravého životního stylu 45
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře  příspěvek na osobní asistenty 20
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4333 domovy pro matky s dětmi 15
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí 15
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ost.sociální péče a pomoc rodině 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory  10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče  10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4378 terénní programy (Laxus) 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 41xx sociální dávky (pokryty dotací) 0
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem     9360
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie platy 2050
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana 1460
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie 1260
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana vozidlo - leasing 445
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana PD stavební úpravy Domu hasičů 315
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana mzdy 260
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 80
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana - celkem     5870
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa platy 18850
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa ostatní náklady 8355
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa sociální a zdravotní pojištění 6615
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti rezerva na údržbu školství 3390
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 3130
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB… 1900
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo 1810
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti 1339
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 440
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa vybavení č.p. 6 200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance 120
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti ostatní 95
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa vozidlo - leasing 80
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti rezerva na příspěvky a granty města 25
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti program prevence sociálněpatologických jevů 20
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace 10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti audit 6
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti rezerva na údržbu objektů města 4
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti rezerva  3
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti členský příspěvek SMO 2
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti ostatní příspěvky 1
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace daň z příjmů za obec 0
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby - celkem     46405
       
       
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a přebytky hospodaření minulých let.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 120 tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud smluvně ošetřeny, je předpokládaný příjem zahrnut v § 3113. Rozpočtová úprava položky 4121 a § 3113 bude v průběhu roku provedena podle skutečných příjmů. Obdobně bude postupováno i u příjmů z veřejnoprávních smluv (VPS). 
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích 
Výdaje na akce odboru rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městský rozhlas…), bude v průběhu roku příslušná částka  přesunuta na tyto paragrafy. Další schválené investiční akce a opravy zajišťované ORM, případně upřesněné částky u akcí již jmenovitě uvedených, budou do rozpočtu zahrnuty nebo opraveny v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409. Obdobně tomu bude i u akcí zajišťovaných PNT s.r.o. a financovaných z rozpočtu města (§ 6409 - rezerva na školství a § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města). 
Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun. 
Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326. 
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné. 
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu. 
Dotace na sociální dávky bude navyšována v průběhu roku. 
Příspěvek na výkon státní správy činí 16 427,1 tis. Kč. 
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence a položek rezerv na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.