NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města pro rok 2009.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2009 (Kč)
PŘÍJMY     153 600 000
VÝDAJE     289 600 000
ROZDÍL    
-136 000 000
FINANCOVÁNÍ     136 000 000
Příjmy:
Rámcová skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek)
Daně a poplatky      98240
Přijaté dotace     32051
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo      17790
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     1900
Splátky půjček     1084
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby     1015
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     910
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     470
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     140
Celkem příjmy     153600
Detailní skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek) (tis. Kč)
1
2
3
4
Daně a poplatky  1211 DPH 36300
Daně a poplatky  1121 DPPO 25300
Daně a poplatky  1111 DPFO ze závislé činnosti 16500
Daně a poplatky    DPFO dle bydliště 5250
Daně a poplatky  1361 správní poplatky 4450
Daně a poplatky  1511 daň z nemovitostí 3350
Daně a poplatky    DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1700
Daně a poplatky  1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 1600
Daně a poplatky  1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 1400
Daně a poplatky  1347 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1100
Daně a poplatky  1351 odvod výtěžku z provozování loterií 850
Daně a poplatky  1341 poplatek ze psů 250
Daně a poplatky  1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 80
Daně a poplatky  1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 60
Daně a poplatky  1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 50
Daně a poplatky  1122 DPPO za obec  0
Daně a poplatky celkem     98240
       
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. 742
Splátky půjček 2460 splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond …) 342
Splátky půjček celkem     1084
       
Přijaté dotace  4112 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 16768
Přijaté dotace  42xx investiční dotace - projekty 15250
Přijaté dotace  4121 neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS 33
Přijaté dotace celkem     32051
       
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1900
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem     1900
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2299 ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty) 650
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - prodej 90
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 80
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 pokuty správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty) 60
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem     910
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3612 bytové hospodářství 6650
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3722 komunální odpady 3310
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3613 nebytové hospodářství 2580
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3639 komunální služby prodej pozemků 1500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3113 základní školy - náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121)
1210
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů příplatek za tříděný odpad  1145
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3639 komunální služby pronájem pozemků 500
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3349 Novoměstský zpravodaj
200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3113 základní školy - odvod fondů ZŠ Krčín
140
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3632 pohřebnictví 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 80
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3113 základní školy - pronájem kotelny
75
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3639 komunální služby  tržby WC 70
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3111 mateřské školy - pronájem kotelen
60
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 45
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3639 komunální služby pronájem kotelen 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů náhrada za pronájem skládky 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3319 záležitosti kultury
15
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3111 mateřské školy - odvod fondů MŠ Krčín
10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3113 základní školy - vratka dotace ZŠ Krčín
10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3399 spolkový dům - pronájem kotelny a náhrady za energie 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3631 veřejné osvětlení 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo  3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem     17790
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy - pronájem kotelny 90
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 30
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby sociální péče 20
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem     140
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a KOVP - pokuty 450
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - pronájem 20
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem     470
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů 650
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 285
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6320 pojištění - bonifikace 60
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6409 ostatní činnosti 20
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem     1015
       
       
Výdaje:
Rámcová skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek)
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo     130935
Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     92590
Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby     48960
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     8265
Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana     6380
Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem     2470
Celkem výdaje     289600
       
       
Detailní skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek)
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad ostatní 1555
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad práce celospolečenského významu vč.platů 450
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 lesní úřad platy 345
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy...  80
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem     2470
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I" 52500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Klosova" a "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Čs. legií"  16000
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" 12400
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma II" 4000
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - ulice Stavební - realizace 2500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník Na Táboře - realizace 1000
  2212 silnice1) - ostatní 875
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - projekt "Bezpečně a bez bariér Novým Městem" 750
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - příspěvek na místní dopravu 430
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - ostatní 425
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - bezbariérové chodníky - rezerva 350
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - dopravní značení v NM 200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - ostatní 155
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - Spy - PD přepracování 150
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - místo pro přecházení Spy - PD + realizace 115
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - údržba 115
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - ostatní 109
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky 95
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - koupě kanalizace 85
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 65
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník ul. Komenského - PD 60
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - ulice Stavební - PD 50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - rekonstrukce cesty Ve Vilách - doplatek 25
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník Na Táboře - PD 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - příspěvek na dopravní hřiště Náchod 16
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - ostatní 10
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem     92590
       
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I" 16000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují"  12000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují"  11500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" 8500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - ostatní 7485
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Spartak - šatny 6000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) 5450
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4980
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - platy 4840
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí vč. ŠJ - příspěvek 4250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Krčín vč. ŠJ a MŠ - příspěvek 4150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba  3300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek 3000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - příspěvek 2900
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum a galerie - příspěvek 2850
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - sanace skal - rezerva 2305
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub 2230
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - výkupy majetku pro přeložku I/14 2000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1770
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvek SK - umělá tráva 1500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek  1480
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - nákup nákladního vozidla 1200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek 1150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - aktualizace analýzy rizik Elton 1055
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek  1030
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - dostavba a modernizace školských zařízení 870
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání 750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace - dům čp. 4 700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - Český Betlém III - koupaliště 650
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - ostatní 625
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu2) 565
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů3) 550
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) 530
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino - Festival veselohry 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - ul. Pod Hradbami VO 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - pořízení územně-analytických podkladů 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - platy 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - areál Spy 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace -příspěvky na opravy 475
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - sloup Nejsv. Trojice 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště 400
  3633 inženýrské sítě - přeložka Čs. Legií 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví platy 370
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - ostatní 360
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 350
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM 350
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 340
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - vydání knihy 320
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - příspěvek na asistenty v ZŠ 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3314 překládka komunikačního zařízení v čp. 30 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3611 půjčky FRBM 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - VO Jarošova ul. (TS) 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - příspěvek 255
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - rezerva na vzdělávání 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - platy 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - výměna světel VO u Zázvorky 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - územní plán 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - partnerská spolupráce 240
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - Dům zdraví - kanalizace 240
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - soudní zastupování DDM  202
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum a galerie - rezerva na spluúčast grant 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - studie proveditelnosti - sanace Elton 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - pronájmy sportovišť pro školy 170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino - Festival veselohry - rezerva 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - úpravy domu čp. 1238 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - výměna oken čp. 44 - 47 115
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Krčín - příspěvek 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - příspěvek na projekt Děti dětem 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ocenění sportovců a oddílů 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - výkupy pozemků - koupaliště 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - příspěvek z hosp. výsledku 90
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - zpracování pasportu zeleně 2. eatapa 80
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků 78
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - ostatní 70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ostatní 60
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - vynětí pozemku Spy z lesního půdního fondu 60
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - ostatní 55
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - drobné opravy jmenovitých kulturních památek 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky1) 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - ostatní 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3741 ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola příspěvek na výjezd Novoměstského orchestru 45
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ostatní výdaje 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - osadní výbory 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - galavečer pro sportovce 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3725 zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - rezerva 20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino - ostatní 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3519 ostatní ambulantní péče 10
  3635 územní plánování - ostatní 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3599  ostatní činnosti ve zdravotnictví - ostatní 5
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3599 ostatní činnosti ve zdravotnictví - příspěvek ČČK místní skupina 0
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo - celkem     130935
       
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…) 5900
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - ostatní 700
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) -  mzdy 630
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře -  příspěvek stacionáři NONA 450
  4351 tísňová péče - příspěvek 222
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 110
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče příspěvky 65
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - systém včasné intervence 50
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4182 zvláštní pomůcky údržba 30
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře -  příspěvek na osobní asistenty 20
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4333 domovy pro matky s dětmi 15
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - ostatní 15
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče - ostatní 13
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ost.sociální péče a pomoc rodině 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory  10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče  10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4378 terénní programy (příspěvek Laxus) 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 41xx sociální dávky (pokryty dotací) 0
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem     8265
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - platy 2660
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - ostatní 1830
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - ostatní 1500
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - mzdy 280
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - PD stavební úpravy Domu hasičů 70
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 40
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana - celkem     6380
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa  - platy 20100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa -  ostatní 8585
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - sociální a zdravotní pojištění 6870
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na údržbu školství 3510
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB… 2500
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo 1900
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance - úroky z úvěru 1300
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na údržbu (investice) objektů města 1175
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 450
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na příspěvky a granty města 450
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - vybavení č.p. 6 300
  6399 finanční operace - odvod DPH 300
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 260
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - ostatní 240
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - program prevence sociálněpatologických jevů 200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na neplánované akce ORM 200
    poplatky bance - bankovní poplatky 120
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 110
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - úpravy čp. 6 - suterén, archivy 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - digitální pracoviště - odbor vnitřních věcí 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - audit 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - vozidlo - leasing 45
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek SMO 25
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - ostatní 10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - ostatní příspěvky 10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - daň z příjmů za obec 0
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby - celkem     48960
       
Financování 812x úvěr (-splátky úvěru) 100000
Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 36000
Financování celkem     136000
       
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje, přebytky hospodaření minulých let a úvěr.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1.261,4 tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud smluvně ošetřeny, je předpokládaný příjem zahrnut v § 3113. Rozpočtová úprava položky 4121 a § 3113 bude v průběhu roku provedena podle skutečných příjmů. Obdobně bude postupováno i u příjmů z veřejnoprávních smluv (VPS).

Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích 
Pozn. Sk. 2:
1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun. 
Pozn. Sk. 3: 
1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné. 
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů. 
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339. 
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
Pozn. Sk. 4: 
Dotace na sociální dávky bude navyšována v průběhu roku. 
Pozn. Sk.6: 
Příspěvek na výkon státní správy činí 15 005,6 tis. Kč. 
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence a položek rezerv na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
 
Pozn. k Financování:
Z dotačních příjmů projektových akcí budou prováděny mimořádné splátky úvěru. 
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 3. 3. 2009 nebo ústně na zasedání zastupitelstva