NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města pro rok 2010.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2010 (Kč)      
     
PŘÍJMY     216 500 000
VÝDAJE     282 000 000
ROZDÍL     -65 500 000
FINANCOVÁNÍ     65 500 000
       
Příjmy:      
Rámcová skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek)      
Přijaté dotace     97804
Daně a poplatky      88250
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo      21490
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     3470
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     2000
Splátky půjček     1176
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby     960
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     700
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     650
celkem příjmy     216500
 
Detailní skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek) (tis. Kč)      
1 2 3 4
Daně a poplatky 
1211
DPH 37 000
Daně a poplatky 
1121
DPPO 18 600
Daně a poplatky 
1111
DPFO ze závislé činnosti 14 600
Daně a poplatky 
1511
daň z nemovitostí 5 100
Daně a poplatky 
DPFO dle bydliště 3 800
Daně a poplatky 
1361
správní poplatky 3 130
Daně a poplatky 
DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1 600
Daně a poplatky 
1112
DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 1 550
Daně a poplatky 
1113
DPFO z kapitálových výnosů - srážka 1 450
Daně a poplatky 
1347
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 500
Daně a poplatky 
1351
odvod výtěžku z provozování loterií 500
Daně a poplatky 
1341
poplatek ze psů 250
Daně a poplatky 
1353
příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 85
Daně a poplatky 
1343
poplatek za užívání veřejného prostranství 60
Daně a poplatky 
1334
odvody za odnětí zemědělské půdy 20
Daně a poplatky 
1332
poplatky za znečišťování ovzduší 5
Daně a poplatky 
1122
DPPO za obec  0
Daně a poplatky celkem
  88250
 
   
Splátky půjček
2420
splátky půjček od obec. prospěšných subjektů apod. 942
Splátky půjček
2460
splátky půjček od obyvatelstva (FRBM, soc. fond …) 234
Splátky půjček celkem
  1176
 
   
Přijaté dotace 
4xxx
investiční a neinvestiční dotace - projekty 81 015
Přijaté dotace 
4112
neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 16 757
Přijaté dotace 
4121
neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci a VPS 32
Přijaté dotace celkem
  97804
 
   
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství 2000
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem
  2000
 
   
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2299
ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...) 440
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice 110
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - prodej 90
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2169
správa v průmyslu, stavebnictví … (pokuty...) 35
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) 25
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem
  700
 
   
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3612
bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu 9 435
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3722
komunální odpady 3 350
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3613
nebytové hospodářství 2 740
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3113
základní školy - náhrady za dojíždějící žáky+VPS (přesun na 4121) 1 440
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3725
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - příplatek za tříděný odpad 1400
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3632
pohřebnictví 670
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3612
bytové hospodářství - prodeje bytů 665
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3639
komunální služby - pronájem pozemků 550
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3639
komunální služby - prodej pozemků 400
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3349
Novoměstský zpravodaj 220
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3113
základní školy - v tom pronájem kotelen 170
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3639
komunální služby - tržby WC 85
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3111
mateřské školy - pronájem kotelen 70
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3419
tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 65
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň 60
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3639
komunální služby - pronájem kotelen 45
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3319
záležitosti kultury 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3725
využívání a zneškodňování komunálních odpadů - náhrada za pronájem skládky 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3631
veřejné osvětlení 20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3639
komunální služby - ostatní příjmy 20
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3399
spolkový dům - pronájem kotelny  15
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 
3769
správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 10
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo celkem
  21490
 
   
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4375
nízkoprahová zařízení - klub Mandl 2 205
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4349
ostatní sociální péče - komunitní plánování 1 110
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4357
domovy - pronájem kotelny 115
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4351
pečovatelská služba - pronájem kotelny 40
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti celkem
  3470
 
   
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5311
městská policie a přestupky - pokuty, pojistné náhrady… 620
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5512
požární ochrana - pronájem 30
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana celkem
  650
 
   
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby
6171
místní správa 810
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby
6310
úroky z účtů - ostatní 134
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby
6310
úroky z účtů - příspěvek na dopravní hřiště Náchod 16
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby celkem
  960
 
   
 
   
Výdaje:
   
Rámcová skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek)
   
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
  163400
Sk.6 - všeobecná veřejná správa a služby
  50290
Sk.2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
  50000
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
  9250
Sk.5 - bezpečnost státu a právní ochrana
  6620
Sk.1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem
  2440
Celkem výdaje
  282000
 
   
 
   
Detailní skladba výdajů (řazeno dle velikosti položek)
   
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
lesní úřad - ostatní 1555
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
lesní úřad - práce celospolečenského významu vč.platů 450
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1032
lesní úřad - platy 345
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1014
deratizace, útulek pro psy...  50
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství
1036
správa v lesním hospodářství 40
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství celkem
  2440
 
   
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitaliazce centra města spojená s historií Českého Betléma" 1) 18 030
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice - projekt "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Klosova" a "Česko-polské komunikace se sdíleným provozem pěším, cyklistickým a automobilovým v Kladském pomezí - stavební úpravy ulice Čs. legií" 1) 16 200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" 13000
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice - ostatní 655
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) 490
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2221
příspěvek na místní dopravu 430
 
2212
Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují -PD (komunikace ul. Rašínova) 200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2212
silnice - dopravní značení v NM 1) 185
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2143
cestovní ruch - ostatní 112
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2223
bezpečnost silničního provozu - ostatní 104
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2219
Bezbariérové chodníky a komunikace v Novém Městě nad Metují -PD (ul. Komenského a Rašínova) 90
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - údržba 90
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2143
cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky 88
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - koupě kanalizace 85
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2321
kanalizace - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I. Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma"  75
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2221
příspěvek na cyklobusy - rezerva 70
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2339
záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2229
ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2223
příspěvek na dopravní hřiště Náchod 16
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
2221
provoz veřejné silnič.dopravy - ostatní 10
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství - celkem
  50000
 
   
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3314
projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" 52915
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - I. etapa"  20 800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3612
bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) 8 050
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3722
sběr a svoz komunálních odpadů3) 6 050
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3631
veřejné osvětlení - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" 5 785
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň - platy 5 000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4 600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3111
mateřské školy -  "Úspory energií Nové Město nad Metují - I. etapa"  4 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek  4 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" vč. navýšení studna 4 025
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3744
protierozní opatření - satabilizace skalní stěny 4 000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek  3 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek  3 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba  3 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3315
Městské muzeum a galerie - příspěvek vč. nákupu sbírek a projektu spolkového domu 3 180
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3314
Městská knihovna - příspěvek 2900
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3744
protierozní opatření - projekt "Nové Město nad Metují - Nádražní ulice - Stabilizace skalní stěny pod obytnými domy č.p. 193 a 362" 2 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3392
Městský klub 2 230
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3631
veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1 735
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3111
mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek  1 330
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3111
mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek  1 070
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3421
volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek  1 030
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - příspěvek TJ Spartak - rekonstrukce strojovny 950
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - dostavba a modernizace školských zařízení  870
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3635
územní plánování - územní plán 800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání 750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3421
volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště 750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3633
inženýrské sítě - přeložka Čs. Legií 700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" 670
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) - program regenerace - opevnění východ 600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) - obnova sklepa č.p. 1209 600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z převodu2) 560
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj - ostatní 520
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3141
školní jídelny - ŠJ Střed - příspěvek 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3313
kino - Festival veselohry 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3313
kino - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 05 - Kino 70 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 04 - Dům zdraví 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - Lyžařský klub - půjčka na prodloužení vleku 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3421
volný čas dětí a mládeže - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj - koncepce dopravy, parkování, hřišť, zeleně 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů3) 480
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj - platy 470
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3314
překládka komunikačního zařízení v čp. 30 420
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3632
pohřebnictví - platy 370
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3632
pohřebnictví - ostatní 360
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3349
Novoměstský zpravodaj 330
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3319
záležitosti kultury 320
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - koupaliště - přípravné práce a podání žádosti 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3635
územní plánování - regulač.plán území ul.Nádražní, B.Němcové, TGM 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3231
základní umělecká škola - příspěvek 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3399
kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - partnerská spolupráce  245
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3631
veřejné osvětlení - platy 240
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3314
- rezrva na mzdové výdaje 220
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3639
komunální služby a územní rozvoj - městský mobiliář 220
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
Městské muzeum a galerie - rezerva na spluúčast grant 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3326
místní památky1) 200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3314
- rezerva na grant VISK 170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům - využití sportovišť školami 170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3635
územní plánování - v tom digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - tělocvična ZŠ Komenského - studie 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3613
nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) - program regenerace-příspěvky na obnovu památek 130
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3313
kino - Festival veselohry - rezerva 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - výkupy pozemků - koupaliště 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - ocenění sportovců a oddílů 85
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3728
monitoring skládek 70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - příspěvek na asistenty v ZŠ 65
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3399
kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - ostatní 65
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3421
volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3739
ostatní ochrana půdy a spodní vody4) 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3744
protierozní opatření - ostatní 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3741
ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš... 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
základní školy - příspěvek na projekt Děti dětem 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3341
místní rozhlas 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - galavečer pro sportovce  30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - Český Betlém III - doplatek koupaliště 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3725
zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka 30
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3399
kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - osadní výbory  20
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3599
ostatní činnosti ve zdravotnictví - příspěvky 19
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3113
ostatní výdaje 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3419
tělovýchovná činnost - ostatní  10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3519
ostatní ambulantní péče 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3635
územní plánování - ostatní 10
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3599
ostatní činnosti ve zdravotnictví 1
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3322
kulturní památky1) - drobné opravy jmenovitých kulturních památek 0
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3611
půjčky FRBM 0
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo
3739
ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - stará ekologická zátěž Elton-doprůzkum znečištění 0
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo - celkem
  163400
 
   
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
435x
MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory…) 5 000
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4375
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - mzdy 1500
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4375
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - ostatní 1300
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4356
denní stacionáře - příspěvek stacionáři NONA 450
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4349
ostatní sociální péče vč. komunitního plánování 310
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4349
sociální péče vč. komunitního plánování - platy 230
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4356
denní stacionáře - půjčka Občanskému sdružení Společné cesty 150
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4351
tísňová péče - příspěvek 85
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4349
sociální péče vč. komunitního plánování - příspěvky 70
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4399
v tom systém včasné intervence 45
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4379
ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 40
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4339
ostatní sociální péče a pomoc rodině 15
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4399
ostatní záležitosti sociálních věcí 15
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4333
domovy pro matky s dětmi 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4357
domovy pro seniory  10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4359
ostatní služby v oblasti sociální péče  10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4341
sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
4378
terénní programy (příspěvek Laxus) 5
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
41xx
sociální dávky (budou pokryty dotací) 0
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti - celkem
  9250
 
   
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5311
městská policie - platy 3200
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5311
městská policie - ostatní 1 750
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5512
protipožární ochrana - ostatní 1310
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5512
protipožární ochrana - mzdy 290
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5512
protipožární ochrana - PD stávební úpravy Domu hasičů  40
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana
5212
ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 30
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana - celkem
  6620
 
   
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa - platy 19 900
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa - ostatní náklady 8 190
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa - sociální a zdravotní pojištění 6 730
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa - projekt Technologické centrum (I.) a elektronická spisová služba (II.) ORP Nové Město nad Metují 4 735
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti - rezerva na údržbu (investice) školství 2 620
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6112
místní zastupitelstvo 2 380
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa - výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB… 1 565
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6310
poplatky bance - úroky z úvěru 1 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti - rezerva na údržbu (investice) objektů města 990
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6402
vratky nevyčerpaných dotací 460
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6320
pojištění majetku 440
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6399
finanční operace - odvod DPH 380
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti - rezerva na příspěvky a granty města 200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti - program prevence rizikového chování 150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6310
poplatky bance - bankovní poplatky 120
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti - audit a daňové poradenství 90
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti - ostatní vč. příspěvků 65
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6171
místní správa - vozidlo - leasing 40
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6409
ostatní činnosti - členský příspěvek SMO 25
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6399
finanční operace - ostatní
10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby
6399
finanční operace - daň z příjmů za obec 0
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby - celkem
  50290
 
   
Financování
812x
úvěr (-splátky úvěru) 36 033
Financování
8115
změna stavu prostředků na bankovních účtech 25935
Financování
812x
půjčka od SFžP na kanalizaci 2 632
Financování
převod z FRBM 900
Financování celkem     65500
       
Souhrn poznámek obsažených v textu:
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje, přebytky hospodaření minulých let, půjčka SFžP a úvěr.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 361,72 tis. Kč.
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Vzhledem k tomu, že náhrady za dojíždějící žáky nejsou dosud smluvně ošetřeny, je předpokládaný příjem zahrnut v § 3113. Rozpočtová úprava položky 4121 a § 3113 bude v průběhu roku provedena podle skutečných příjmů. Obdobně bude postupováno i u příjmů z veřejnoprávních smluv (VPS).
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace mimo předpokládaných dotací na projektové akce. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. Položka dotací a výdajů na projekty bude navyšována až v případě jejich překročení. Do rozpočtu dosud není zahrnuta předpokládaná dotace od KHK (4 000 tis. Kč) a dotace od SFžP na projekt Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění. Částka od KHK bude zahrnuta do rozpočtu na základě smlouvy o poskytnutí dotace a zároveň zahrnuta na straně výdajů do příslušného § 3739.
Výdaje na akce odboru rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městský rozhlas…), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Další schválené investiční akce a opravy zajišťované ORM, případně upřesněné částky u akcí již jmenovitě uvedených, budou do rozpočtu zahrnuty nebo opraveny v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409. Obdobně tomu bude i u akcí zajišťovaných PNT s.r.o. a financovaných z rozpočtu města (§ 6409 - rezervy na školství a objekty města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města).
Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.
Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339. Projekt Stará ekologická zátěž bude realizován v případě poskytnutí dotace a rozpočet upraven v průběhu roku.
5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
Dotace na sociální dávky bude navyšována v průběhu roku.
Příspěvek na výkon státní správy činí 14 993,9 tis. Kč.
V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování a položek rezerv na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
Z dotačních příjmů projektových akcí budou prováděny mimořádné splátky úvěru. V průběhu roku může být úvěr čerpán až do celkové výše 100 mil. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2010 činí dle smlouvy s KB 50 mil. Kč.
V roce 2010 budou do rozpočtu města zapojeny finanční prostředky z účtu FRBM. V případě pokračování FRBM v roce příštím bude půjčená částka nebo její část na účet FRBM převedena zpět.
Projednáno v RM dne 15. 2. 2010
Schváleno v ZM dne 4. 3. 2010.
Mgr. Bronislava Malijovská, starostka.