NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2014.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
PŘÍJMY (Kč)     143 800
VÝDAJE (Kč)     164 200
ROZDÍL (Kč)     -20 400
FINANCOVÁNÍ (Kč)     20 400

<
Příjmy celkem (tis. Kč), rámcová skladba příjmů (řazeno dle velikosti položek) 143800
Daně a poplatky     102300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     24780
Přijaté dotace     12063
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     1900
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby     660
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     600
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     580
Splátky půjček     542
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     375
1 2 3 4
Daně a poplatky     102300
Daně a poplatky 1211 DPH 43900
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti 20100
Daně a poplatky 1121 DPPO 19800
Daně a poplatky 1511 daň z nemovitých věcí 6150
Daně a poplatky 1361 správní poplatky 2940
Daně a poplatky 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 2400
Daně a poplatky 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 2100
Daně a poplatky   DPFO dle bydliště 2000
Daně a poplatky   DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1750
Daně a poplatky 1351 odvod z loterií a podobných her 420
Daně a poplatky 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 350
Daně a poplatky 1341 poplatek ze psů 230
Daně a poplatky 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 70
Daně a poplatky 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 70
Daně a poplatky 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 20
Daně a poplatky 1122 DPPO za obec 0
       
Splátky půjček     542
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. 542
       
Přijaté dotace     12063
Přijaté dotace 4112 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 12063
Přijaté dotace 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 0
Přijaté dotace 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 0
       
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     1900
zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1900
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     600
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2299 ostatní záležitosti v silniční dopravě (pokuty...) 380
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 silniční doprava 160
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...) 40
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty...) 10
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 10
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     24780
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářstvípronájmy bytového fondu 10 040
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů 3 560
služby pro obyvatelstvo 3722 komunální odpady 3510
služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství - pronájem nebytového fondu 2 550
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - prodej pozemků 2 000
služby pro obyvatelstvo 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1600
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem pozemků 360
služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství -služby spojené s pronájmem nebytových prostor 350
služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 210
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 140
služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - pronájem ŠJ Střed 110
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 90
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - tržby WC 75
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 50
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem kotelen 45
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - ostatní příjmy 40
služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 30
služby pro obyvatelstvo 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 20
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     375
sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - pronájem budovy 345
sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 30
       
5 - bezpečnost státu a právní ochrana     580
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty. 555
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - pronájem 25
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby     660
všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 135
všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů a dividendy 55
všeobecná veřejná správa služby 6402 příjmy z finančního vypořádaní 470
       
       

Výdaje celkem (tis. Kč)     164200
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     85468
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby     46969
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     11639
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     8954
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     8680
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     2490
       
       
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     2490
zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - nerozepsáno 1550
zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - práce celospolečenského významu vč.platů 450
zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - platy 350
zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 100
zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
       
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství     11639
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. stavební úpravy chodníku ul.Rašínova a 28.října (předpokládaná dotace 3 300 tis. Kč) 4 300
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. chodník v ul. Na Táboře - PD + realizace 2 080
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. parkoviště v ul. Družstevní 800
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. chodník v ul. Na Bořetíně 700
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - stavební úpravy komunikace v ul. Náchodské 600
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - nerozepsáno 535
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. rekonstrukce lávky ul. Pod Výrovem 520
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. - chodníky, cyklostezky, parkov.1) - nerozepsáno 400
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti 255
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - nerozepsáno 164
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch -novoměstská naučná stezka 150
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - Husovo náměstí - řešení příčin zatékání 150
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Spy - DÚR 150
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. PD - rekonstrukce chodníku, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech 140
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - nerozepsáno 137
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky 75
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - dopravní značení v NM 70
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - příspěvek na cyklobusy - provoz veřejné silnič.dopravy - rezerva 70
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - údržba 65
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun. cyklotrasa Vrchoviny-Spy - DSP (Náchodská ul.) 60
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" 55
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma I, Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" 30
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 30
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silnič.dopravy - nerozepsáno 25
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice - nasvětlení přechodu u DPS - PD 20
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) 20
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Vrchoviny - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) 20
průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - příspěvek dopravní hřiště Náchod 18
       
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo     85468
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - nerozepsáno 7550
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) - nerozepsáno 6611
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - platy 5 100
služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - příspěvek 4812
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4 446
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy -ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek 4 297
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) - projekt Třiďme odpady a chraňme si čistá a upravená města - podzemní kontejnery (předpokládaná dotace) 4 000
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba 3 781
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy -ZŠ Malecí - příspěvek 3 719
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy -ZŠ Komenského - příspěvek 3 470
služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum, galerie a infocentrum 3276
služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub 2444
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí2) 1 750
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1 747
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy -ZŠ Komenského-výměna oken I. etapa 1 500
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek 1 420
služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) 1200
služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek 1 133
služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek 1 083
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - platy 1 080
služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - projekt "Úspory energií Nové Město nad Metují - II. etapa" Stavba 06 - DDM č.p. 588 vč. radiátorů 1 000
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -demolice objektů v areálu Kasárna 1 000
služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - Stará ekologická zátěž Elton - doprůzkum znečištění (předpokládaná dotace 6 000 tis. Kč) 1 000
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace - měšťanský dům 1238 - obnova střešního pláště (předpokládaná dotace) 900
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - projekt Posviťme si na cestu - VO ul. Kosařova - realizace (předpokládaná dotace) 900
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání 884
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -projekt Příprava a implementace strategického plánu rozvoje (předpokládaná dotace) 850
služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky (oprava hřbitovní zdi, pamětní tabule, vojenské hroby...) 1) 800
služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - odstrasnění poruch u skalní stěnu U Zázvorky 800
služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) -výměna oken u bytového domu čp. 352 - 355 770
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - VO Sepský most - PD + realizace 620
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace - městský dům 1226 - odstranění stat.poruch měst. opevnění (předpokládaná dotace) 600
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace - městský dům 1226 - obnova vnějších dřevěných prvků (předpokládaná dotace) 600
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace - masné krámy 1225 - obnova dřevěných prvků a fasády (předpokládaná dotace) 600
služby pro obyvatelstvo 3322 program regenerace - měšťanský dům 1238 - obnova sklepních prostorů (předpokládaná dotace) 600
služby pro obyvatelstvo 3313 kino - Festival veselohry 546
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nerozepsáno 510
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace - č.p. 1209 - obnova fasády do ul. U ázvorky (předpokládaná dotace) 500
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - nerozepsáno 480
služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed 460
služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - platy 420
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -platy 420
služby pro obyvatelstvo 3313 kino - oprava terasy u kina 70 400
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - program regenerace-příspěvky na obnovu památek 395
služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - územní plán a územně-analytické podklady 380
služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - dětská hřiště 300
služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 296
služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury - nerozepsáno 291
služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - základní umělecká škola - příspěvek 254
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - tělocvična ZŠ Komenského - prováděcí PD 250
služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - platy 240
služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - partnerská spolupráce 211
služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1) - aktualizace regulačního plánu MPR 210
služby pro obyvatelstvo 3313 kino - Festival veselohry - rezerva 200
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -městský mobiliář 200
služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - výměna kotle v čp. 1238 190
služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 170
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami 160
služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů3) 150
služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas 130
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) - stavební úpravy kontejnerových stání - PD (předpokládaná dotace) 120
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer 119
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy -ZŠ Komenského - výměna školního rozhlasu 100
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy -ZŠ Komenského-výměna oken a zateplení - PD 100
služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - propustek Krčín - PD (předpokládaná dotace) 100
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - dovybavení (hutnící deska, kartáč zimní) 100
služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ostatní 96
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) - nákup kontejnerů na bioodpad (předpokládaná dotace) 90
služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - oprava zastřešení z luxfer v čp. 1238 80
služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření - nerozepsáno 75
služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 65
služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) 60
služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - nerozepsáno 50
služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -orientační značení 50
služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - ostatní vč. příspěvků 47
služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) - kontejnerová stání v ul. Nádražní 40
služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - neerozepsáno 25
služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy -ostatní výdaje 15
služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ) - osadní výbory 15
služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury - koncert k výročí narození Františka Krahulce 10
služby pro obyvatelstvo 3519 ostatní ambulantní péče 5
       
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti     8680
sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory 5719
sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - stacionář NONA 674
sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - stavební úpravy DPS - PD + realizace 670
sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) -platy 670
sociální věci a politika zaměstnanosti 4375 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Mandl) - nerozepsáno 562
sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině - pěstounská péče 125
sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 80
sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - nerozepsáno 78
sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině - nerozepsáno 30
sociální věci a politika zaměstnanosti   ostatní záležitosti sociálních věcí - systém včasné intervence 27
sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování 20
sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory 10
sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 10
sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5
       
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana     8954
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policieplaty 3 150
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - nerozepsáno 1533
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - nerozepsáno 1521
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - oprava vozidla JSDH 1 500
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - Dům hasičů - úprava podlah v garážích, odvodnění a zatékání 530
bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - projekt Zvýšení bezpečnosti ve městě - kamerový monitorovací systém (předpokládaná dotace) 400
bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana - platy 280
bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 40
       
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby     46969
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - platy 19 900
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - ostatní náklady 6 988
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - sociální a zdravotní pojištění 6 800
všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo - nerozepsáno 2555
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) objektů města 2 050
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) školství 1 990
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - výpočetní tech.,SW,internet,upgrade,WEB. 1 800
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na investice 1 503
všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance - úroky z úvěru 700
všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - odvod DPH 500
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na příspěvky a granty města 481
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě (předpokládaná dotace) 300
všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 270
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 195
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - dovybavení č.p. 6 150
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - program prevence rizikového chování 150
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - ostatní vč. příspěvků 117
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - audit a daňové poradenství 110
všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - doplatek za r.2013 - kartotéky 95
všeobecná veřejná správa a služby 6310 poplatky bance - bankovní poplatky 90
všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 90
všeobecná veřejná správa a služby 6112 v tom projekt Vzděláváním k vyšší profesionalitě 80
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek Svazu měst a obcí 25
všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - příspěvek MAS Pohoda Venkova 20
všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - nerozepsáno 10
všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - daň z příjmů za obec 0
       
Financování     20400
  8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 25614
  812x úvěr (-splátky úvěru) -4980
  812x splátka půjčky SFŽP -234
       
       

Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a přebytky hospodaření minulých let.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 010 tis. Kč.
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Příjem z veřejnoprávních smluv je zahrnut v § 6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.
Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované oddělením správy nemovitostí budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409 - údržba školství a objektů města, § 3612 a 3613 bytový a nebytový fond města.
Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).
Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.
Poz.: 1) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326. 2) Výdaje za nákup pozemků a daň z nabytí nemovitých věcí budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné. 3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů. 4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339. 5) V případě odlišného čerpání paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
Příspěvek na výkon státní správy činí 12 062,5 tis. Kč. V průběhu roku bude proveden přesun částek z programu prevence rizikového chování, rezervy na příspěvky a granty a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou být uplatněny písemně do 24. 2. 2014 nebo ústně na zasedání zastupitelstva. Projednáno v RM dne 10. 2. 2014 Schváleno v ZM dne 27.2.2014 Vyvěšeno od 11. 2. 2014 do 27. 2. 2014 Zpracoval: J.Kunte. Petr Hable, starosta.
Originál rozpočtu najdete na stránkách města Nové Město nad Metují.