NÁVRAT DO ROZPOČTY
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2016.

(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Plánované příjmy a výdaje dle rozpočtu města Nové Město nad Metují pro rok 2016.
(převzato ze stránek města, položky seřazeny dle velikosti s cílem zdůraznit odkud a kam tečou největší částky)
Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4) jsou v tis. Kč.
 
PŘÍJMY 152400
VÝDAJE 170200
ROZDÍL -17800
FINANCOVÁNÍ 17800
 
Příjmy celkem 152400
 
1 2 3 4
Daně a poplatky 109750
Daně a poplatky 1211 DPH 46500
Daně a poplatky 1121 DPPO 23000
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti 21000
Daně a poplatky 1511 daň z nemovitých věcí 6150
Daně a poplatky 1361 správní poplatky 3150
Daně a poplatky 1355 odvod z výherních hracích přístrojů 2600
Daně a poplatky 1113 DPFO z kapitálových výnosů - srážka 2500
Daně a poplatky 1112 DPFO dle bydliště 2000
Daně a poplatky 1111 DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele 1800
Daně a poplatky 1351 odvod z loterií a podobných her 350
Daně a poplatky 1112 DPFO ze samostatně výdělečné činnosti 300
Daně a poplatky 1341 poplatek ze psů 230
Daně a poplatky 1353 příjmy za zkoušky k řidičskému oprávnění 100
Daně a poplatky 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 50
Daně a poplatky 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 20
Daně a poplatky 1122 DPPO za obec 0
 
 
Splátky půjček 242
Splátky půjček 2420 splátky půjček od obec.prospěšných subjektů apod. 242
 
 
Přijaté dotace 12263
Přijaté dotace 4112 neinvest.dotace ze SR-souhrnný dotační vztah 12263
Přijaté dotace 4121 neinvest.dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy 0
Přijaté dotace 4xxx investiční a neinvestiční dotace - projekty 0
 
 
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1810
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 prodej dřeva a přjmy z lesního hospodářství 1810
 
 
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 740
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2299 ostatní záležitosti v dopravě (pokuty...) 330
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 silniční doprava 210
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 pozemní komunikace (pronájem parkoviště, parkovací automaty...) 120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - pronájem 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2169 správa v průmyslu, stavebnictví . (pokuty...) 20
 
 
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 24690
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - pronájmy bytového fondu 10150
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - služby spojené s pronájmem bytů 3950
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3722 komunální odpady 3520
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství - pronájem nebytového fondu 2600
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1300
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - prodej pozemků 1000
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství - prodej bytu 700
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství - pronájem nebytového fondu 350
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem pozemků 350
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 240
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví 100
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - tržby WC 90
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - pronájem ŠJ Střed 80
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - kotelna Dům zdraví 80
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - ostatní příjmy 55
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň 50
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby - pronájem kotelen 35
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 30
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3769 správa v ochraně životního prostředí (pokuty) 10
 
 
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 1675
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4344 sociální rehabilitace 1300
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - pronájem budovy 350
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4351 pečovatelská služba - pronájem kotelny 25
 
 
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 1020
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie a přestupky - pokuty. 510
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - přijaté náhrady za výjezd jednotky 90
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - prodej hasičské cisterny 400
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 požární ochrana - pronájem . 20
 
 
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 210
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6310 úroky z účtů a dividendy 10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6402 příjmy z finančního vypořádaní 0
 
 
 
 
Výdaje celkem 170200
 
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství     2395
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů -
nerozepsáno
1510
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - práce celospolečenského významu vč.plat 450
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1032 správa lesů - platy 295
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 100
Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1036 správa v lesním hospodářství 40
 
 
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 15646
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní (předpokládaná dotace 5 400 tis. Kč) 3100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace Vrchoviny - kanalizační přípojka - PD (čp. 123, 136, 131, 127, 129) - půjčka VaKu Náchod 1500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - kanalizace v ul. Nábřežní - půjčka VaKu Náchod 1200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - parkovací automaty (4 ks - Husovo náměstí, Komenského ul.) 1000
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník ve Vrchovinách u viaduktu 750
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Na Táboře - realizace 700
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - cyklostezka Budín - Spy - PD 700
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) -
nerozepsáno
500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - autobusový terminál Rychta a parkování v ul Nerudova - PD 500
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) -
nerozepsáno
465
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - autobusový přístřešek Malecí (vč. demolice stávajícího) 400
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - cyklostezka ul. K Sirkárně - Popluží - ul. Elektrárenská - PD 380
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - místo pro přecházení v ul. TGM - stavební úpravy včetně nasvětlení 350
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - nástupní místo na přechod v ul. Nahořanská - realizace vč. VO 330
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - platy 310
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - autobusový přístřešek na zastávce Krčín - Na Strážnici 300
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - chodník v ul. Nádražní (MNK - Klub) - PD 250
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - cyklostezka most Amman - Vrchoviny - DSP 250
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch -
nerozepsáno
247
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace Spy - DÚR 220
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - veřejná služba zajištění dopravní obslužnosti 210
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - parkoviště v ul. Havlíčkova (od křižovatky u Papežů po čp. 219 ul. Nádražní) 200
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku v ul. Malecí 150
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu -
nerozepsáno
142
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - autobusové zastávky v ul. Halínská - PD 131
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - novoměstská naučná stezka 130
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - koncepce dopravy v klidu 120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - údržba 120
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - nový asfaltový koberec v ul. Pod Lipami 110
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - dopravní značení 100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - rekonstrukce komunikace v ul. Kpt. Jaroše 100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - stavební úpravy chodníku a zastávky v ul. 28. října 100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2341 vodní díla - revitalizace rybníku Hradiště PD 100
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - příspěvky a členské poplatky 78
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2143 cestovní ruch - spoluúčast na financování projektů Branka 60
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rekonstrukce lávky pro chodce a cyklisty v ul. Náchodská - PD 60
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2219 ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) - rekonstrukce chodníků, VO a veřejného rozhlasu v ul. Na Hradčanech - PD 50
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - projekt "Za krásami a historií Českého Betléma - Revitalizace centra města spojená s historií Českého Betléma" - udržitelnost 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - Husovo náměstí - řešení zatékání 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2212 silnice1) - komunikace v areálu bývalých Kasáren - PD 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy - příspěvek na cyklobusy - rezerva 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2339 záležitosti vod.toků j.n. - havárie a rozbory 30
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2321 kanalizace - projekt "Kanalizace Nové Město nad Metují" - udržitelnost 25
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2221 provoz veřejné silniční dopravy -
nerozepsáno
20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2229 ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1) 20
Sk. 2 - průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2223 bezpečnost silničního provozu - dar dopravní hřiště Náchod 18
 
 
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 87335
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) -
nerozepsáno
7890
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3722 sběr a svoz komunálních odpadů3) 6640
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - platy 5600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3314 Městská knihovna - příspěvek 4900
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ostatní náklady TS a péče o zeleň 4750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - příspěvky - provoz a údržba 4500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ a MŠ Krčín - příspěvek 4457
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - zateplení bytového domu čp. 44 - 47 (předpokládaná dotace 2 800 tis. Kč) 4200
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - příspěvek 3830
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - dovybavení TS (zametací vůz vč. zimní výbavy) 3700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - příspěvek 3500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3315 Městské muzeum, galerie a infocentrum 3475
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3392 Městský klub 2600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - ostatní provoz a údržba VO 1710
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3613 nebytové hospodářství (správa a údržba nebyt. fondu)5) 1650
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - rekonstrukce WC a umýváren - I. a II. NP 1500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Rašínova 600 - příspěvek 1487
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - příspěvek 1207
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - platy 1160
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Komenského - rekonstrukce sociálního zařízení II. etapa 1100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - DDM - příspěvek 1090
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Malecí - rekonstrukce sociálního zařízení ve ŠD 1000
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - bazén - příspěvek na plavání 978
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže - dětské hřiště 900
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy - MŠ Na Františku - stavební úpravy vstupu, plochy před vstupem a nový přístřešek 800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino - Festival veselohry 800
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3326 místní památky (oprava sochy sv. Jakuba, hřbitovní zdi...) 1) 750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - nákup pozemků (vč. staveb) a daně z nabytí nemovitých věcí2) 750
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1 - program regenerace - příspěvky na obnovu památek 700
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1 - program regenerace - městské opevnění JV II. etapa (předpokládaná dotace) 600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3612 bytové hospodářství (správa a údržba bytového fondu)5) - výměna oken v čp. 4 600
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj -
nerozepsáno
545
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3313 kino - multifunkční objekt kina 70 - PD + I. etapa 500
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví - platy 460
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3319 záležitosti kultury 450
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - platy 445
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3632 pohřebnictví -
nerozepsáno
440
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1 - program regenerace - dům čp. 1210 a věž Zázvorka - obnova obvodového pláště (předpokládaná dotace) 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - VO a městský rozhlas ul. Nábřežní - realizace 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - územní plán a územní studie 400
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3141 školní jídelny - ŠJ Střed 390
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - partnerská spolupráce vč. rezervy na společné akce 335
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3349 Novoměstský zpravodaj 315
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1 - program regenerace - měšťanský dům čp. 1238 - obnova fasády (předpokládaná dotace) 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - městský mobiliář 300
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - ZUŠ - příspěvek 270
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - VO Sepský most - realizace 270
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ZŠ Krčín - přístřešek nad hlavním vchodem 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - platy 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - nasvětlení přechodu v ul. Českých bratří vč. úprav chodníku 250
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar sportovním klubům-využití sportovišť školami 180
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů3) 170
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - koncepce řešení zahrady u ZŠ Malecí, ZŠ a MŠ Krčín, MŠ Vrchoviny, ZŠ Komenského a MSSS Oáza 150
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ocenění sportovců,oddílů a slavnostní galavečer 120
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3635 územní plánování - digitální mapy (aktualizace a doměření sítí) 100
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3744 protierozní opatření (čištění skal a studny) 90
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3745 vzhled obcí a veřejná zeleň - ošetření památných stromů (OŽP) 80
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3341 místní rozhlas 70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3421 volný čas dětí a mládeže 70
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3728 monitoring skládek 65
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - ostatní 62
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) -
nerozepsáno
60
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3231 základní umělecká škola - rekonstrukce střešního pláště u ZUŠ čp. 1238 - přeřešení PD 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3419 tělovýchovná činnost - dar Sportovnímu klubu - údržba areálu 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) - Stará ekologická zátěž Elton - PD 50
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3631 veřejné osvětlení - VO v ul. Školní 40
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3639 komunální služby a územní rozvoj - orientační značení 40
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3322 kulturní památky1 - aktualizace regulačního plánu MPR 25
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3739 ostatní ochrana půdy a spodní vody4) -
nerozepsáno
25
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3113 základní školy - ostatní výdaje 23
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3399 kultura, církve, sdělovací prostředky (SPOZ...) - osadní výbory 15
Sk.3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy -
nerozepsáno
6
 
 
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 10380
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 435x MSSS Oáza (pečovatelská služba, domovy pro seniory.) 7500
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti   sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl - platy 970
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4344 sociální rehabilitace - Centrum prevence Mandl -
nerozepsáno
810
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4356 denní stacionáře - stacionář NONA 675
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti   ostatní sociální péče a pomoc rodině - pěstounská péče 105
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory - Oáza - rekonstrukce střechy - PD 90
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4379 ostatní služby v oblasti soc. prevence (tábory...) 80
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí -
nerozepsáno
53
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí - systém včasné intervence 27
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4339 ostatní sociální péče a pomoc rodině -
nerozepsáno
25
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4349 ostatní sociální péče vč. komunitního plánování 20
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4357 domovy pro seniory -
nerozepsáno
10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4359 ostatní služby v oblasti sociální péče 10
Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 5
 
 
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 7155
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie - platy 3350
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5512 protipožární ochrana -
nerozepsáno
1735
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5311 městská policie -
nerozepsáno
1650
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana   protipožární ochrana - platy 355
Sk. 5 - bezpečnost státu a právní ochrana 5212 ochrana obyvatelstva (krizové řízení) 65
 
 
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 47289
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - platy 21000
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - sociální a zdravotní pojištění 7160
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - ostatní náklady 6800
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - výpočetní tech.,SW,internet,upgrade,WEB. 2490
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) objektů města 2270
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo 2200
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - údržba (investice, revize ...) školství 1780
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - odvod DPH 700
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města 500
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - telefonní ústředna 400
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6310 výdaje z finančních operací - úroky z úvěru 400
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6171 místní správa - dovybavení čp. 6 350
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6320 pojištění majetku 280
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na investiční a neinvestiční výdaje 234
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - program prevence rizikového chování 150
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - audit a daňové poradenství 110
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6402 vratky nevyčerpaných dotací 100
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek DSO Region Novoměstsko 96
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6310 výdaje z finančních operací - bankovní poplatky 80
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - rezerva na dary a dotace města - dobrovolnická činnost s mládeží 80
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - ostatní vč. příspěvků 39
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek MAS Pohoda venkova 35
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6409 ostatní činnosti - členský příspěvek Svazu měst a obcí 25
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace -
nerozepsáno
10
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6399 finanční operace - daň z příjmů za obec 0
 
 
Financování 17800
Financování 8115 změna stavu prostředků na bankovních účtech 23014
Financování 812x úvěr (-splátky úvěru) -4980
Financování 812x splátka půjčky SFŽP -234
 
 
 
 
Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření minulých let.
V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do sociálního fondu se předpokládá ve výši 1 090 tis. Kč.
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši dopříjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání.
Příjem z veřejnoprávních smluv jezahrnut v §6171. Na položku 4121 bude převeden podle skutečných příjmů rozpočtovou úpravou v průběhu roku.
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace na projektové akce. Obdržené dotace se do rozpočtu promítnou vokamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. U projektových akcí, kde je zahrnuta v rozpočtu pouze spoluúčast města je u dané položky uvedena v závorce předpokládaná dotace o kterou bude rozpočet navýšen.
Výdaje na akce oddělení rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (chodníky, veřejné osvětlení, městský rozhlas.), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Výdaje na plánované opravy a další akce zajišťované oddělením správy nemovitost budou do rozpočtu zahrnuty na příslušný paragraf v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v §6409-údržba školství a objektů města, §3612 a 3613 bytový a nebytový fond města. Tyto a dáleuvedené přesuny mezi paragrafy rozpočtu jsou považovány za formální úpravy rozpočtu a nejedná se tedy o rozpočtová opatření.
Celkové výdaje jsou závazným ukazatelem rozpočtu. Tento ukazatel bude v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem města a navýšením o poskytnuté transfery (dotace).
U akcí Stavební úpravy ul. Na Zadomí - jižní a západní a Zateplení bytového domu čp.44 -47 je v rozpočtu zahrnuta pouze spoluúčast města. Akce budou realizovány v případě získání dotace a rozpočet bude o příslušné poskytnuté částky navýšen. Ostatní akce ORM jsou v rozpočtu  zahrnuty v celkové předpokládané výši výdajů.
 
Pozn.
1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou Technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun.
 
Pozn.
1) V případěrozdílnéstrukturyúdržbypamátekbudevprůběhurokuprovedenpřesunčástek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326.
2) Výdaje za nákup pozemků a daň z nabytí nemovitých věcí budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné.
3) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množstv ípříslušného druhu odpadů.
4) V případě rozdílné potřeby posudků a rozborů bude proveden přesun mezi paragrafy 3739 a 2339.
5) V případě odlišného čerpán paragrafů 3612 a 3613 bude proveden přesun částek na správu, údržbu a rekonstrukce bytového a nebytového fondu.
 
Příspěvek na výkon státní správy činí 12 262,7 tis. Kč.
V průběhu roku bude proveden přesun částek z program uprevence rizikového chování, rezervy na příspěvky a granty a údržby školství a ostatních objektů města na paragrafy věcně příslušné podle skutečného čerpání.
 
 
Petr Hable, starosta