Návrat na vstup do Novoměstského kurýra

VYSTOUPENÍ PANA STAROSTY PO JEHO ZVOLENÍ NA PRVNÍM ZASTUPITELSTVU PO VOLBÁCH
Zdroj: zápis z 1. Zastupitelstva města.

Vloženo 09.11.2018.
"Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané,
dovolte mi úvodem mého vystoupení ještě jednou poděkovat Vám zastupitelům i všem voličům Nového Města nad Metují za projevenou důvěru, kterou jste ve mne vložili. Nesmírně si ji vážím a je pro mne zavazující. Velký dík patří kolegyním a kolegům z Volby pro Nové Město za podporu, která měla podstatný vliv na náš volební výsledek.
Musím bohužel konstatovat, že situace před volbami se pro Nové Město nad Metují nezvykle vyhrotila. Pomluvy a nesmyslná obvinění ze strany přípravného výboru vedená snahou ovlivnit výsledek referenda a voleb překročila všechny únosné hranice a nemůže zůstat bez odezvy.

Na základě volebních výsledků následovalo bezprostředně po volbách vyjednávání o vytvoření koalice. Volba pro Nové Město nabídla spolupráci ODS, Východočechům a KDU-ČSL. Čtrnáct dní probíhala jednání mezi zastupiteli zvolenými za VPNM, Východočechy a KDU-ČSL a po dvou týdnech váhání se k nám připojila ODS.
Na většině z nás zanechalo dlouhé vyjednávání o utvoření koalice šrámy na duši. Jsem ale přesvědčen, že společnou prací pro naše krásné město budou velmi brzy zahojeny.

V rozhodování o personálním obsazení vedení města, převládla vůle respektovat výsledek voleb nad osobními zájmy některých jedinců z pozadí. Toho si velmi vážím.
Jako koaliční partneři jsme se dohodli na programovém prohlášení, ze kterého mi dovolte podstatnou část odcitovat:

S vědomím vysoké zodpovědnosti za dlouhodobý a trvale udržitelný rozvoj Nového Města nad Metují uzavírají koaliční partneři toto programové koaliční prohlášení.
Prohlášením vyjadřují koaliční partneři v rámci své činnosti podporu a vzájemnou vůli ke spolupráci zejména v těchto oblastech a případných projektech ve prospěch Nového Města nad Metují:

- Pečovat o historické a kulturní dědictví a rozvíjet turistickou atraktivitu města.
- Zahájit diskuzi, zda je možné a vhodné vyjednání změny oficiálního vedení trasy silnice I/14 s podmínkou opravy komunikace přes náměstí.
- Iniciovat využití budovy kláštera Milosrdných bratří v souladu se zájmy a potřebami města.
- Opravit každý rok funkčního období minimálně jednu městskou komunikaci, výběr bude proveden dle stavu projektové dokumentace a aktuálních možností rozpočtu
- Prosazovat realizaci cyklostezek, AMMANN - Vrchoviny, Vrchoviny - Letiště - Krčín, Budín - K Sirkárně, Krčín - Spy - Chlístov.
- Prosazovat přeměnu oblasti "Zlatého trojúhelníku" v moderní centrum s dostatečnou parkovací kapacitou.
- V postupných etapách realizovat přeměnu areálu "kasáren" s ohledem na potřeby občanů, rozvinout podporu bydlení pro mladé rodiny.
- Důsledně prosazovat proaktivní podporu rozvoje středního školství ve městě.
- Prosazovat aktivní a přímou komunikace vedení města s občany, širší využití moderních komunikačních technologií.
- Prosazovat rozšíření služeb a kapacit terénní pečovatelské služby a prověřit možnost zavedení městské sociální dopravy.
- Prosazovat systémové řešení ekologie, městské zeleně, rekreace a odpadového hospodářství.
- Podporovat spolkovou činnost v oblasti kultury, sportu a zájmových aktivit. Podporovat dobrovolnickou činnost.
- Rozšířit počet parkovacích míst ve městě.
- Podporovat místní podnikatele a živnostníky.

Prohlášení koaličních partnerů obsahuje i vyjádření shody o obsazení funkce starosty, místostarosty a Rady města.

Vážení spoluobčané,
chci Vás všechny ujistit, že učiním maximum pro to, aby zásadní rozhodnutí orgánů města, obzvlášť Rady města, byly přijímány po všeobecné vzájemné diskusi se snahou dospět k dohodě a že se budu snažit být vstřícným starostou všem obyvatelům našeho města bez ohledu na to, komu dali ve volbách svůj hlas.
Mohu Vám všem slíbit i to, že se nenechám ovlivnit tlakem jakýchkoliv zájmových skupin, i když mne budou nesmyslně pomlouvat, případně používat jiné neférové postupy.

Pevně věřím, že nově zvolené Zastupitelstvo města je předpokladem stability a naplnění představ o dalším rozvoji našeho města a života jeho občanů.

Vážení zastupitelky a zastupitelé,
jsem přesvědčen, že společně vynaložíme všechny síly k tomu, aby Nové Město nad Metují bylo město krásné, rozvíjející se, ale hlavně, aby bylo přívětivé ke všem svým občanům, kterým se v něm bude dobře žít.
Děkuji za pozornost."Poznámka NOVKUR: Zvýraznění částí textu provedl Novoměstský kurýr.

Jindřich Buchal.