NÁVRAT NA VSTUP DO "NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA"
Náměty pro výlety v blízkém i vzdálenějším okolí.


Vidíte tu krásu a ty možnosti?
Postupně budu k uvedeným i dalším trasám doplňovat stručný popis a foto.
Vloženo 28.září 2009:
Procházka z Nového Města nad Metují podél řeky Metuje do Pekla, na Ostrovy, Přibyslav a zpět. Podívejte se na obrázky:
výlet č.1
Vloženo 23.srpna 2010:
Výlet autem nebo na kole do polské vesničky PSTRAŽNA (Pstružná) kde shodou okolností vznikla atrakce v podobě hospody s možností si chytit pstruha a dát si ho výtečně připravit. Také skanzen staré vesnické architektury.
výlet č.2