NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Bohdašín.


Odkaz na stránky obce Bohdašín:

BOHDAŠÍN


Co napsali představitelé obce o Bohdašíně v roce 1939:

Bohdašín.

Ves Bohdašín nacházíme již před r. 1534 a náležela ke hradu Frymburku, jejž toho času měl v držení Achiles Anděl z Ronovce. Týž prodal Frymburk, t. j. zámek i se vším zbožím kolem r. 1534 panu Janu Trčkovi z Lípy na Lipnici.
Jméno Bohdašín dostala prý, podle lidové etymologie, od pozdravu horníků "Boh-dá-šín", kteří dolovali železnou rudu na jejím katastru od r. 1446 do r. 1646.

V urbáři z r. 1598 připsáno:
Anno 1646, 16. May vyzdvižena pec na šmalcování železa pod zámkem Frymburkem, v níž jmenovaného dne první kus neb spousta ulita, a hamry kující pode dvorem Volešnickým, téhož léta 16. July počátek kování se stalo, za hraběte Rudolfa z Colloredo-Vallser, pána na Opočně a Jana Rašína z Riesenburka, heytmana téhož panství. Tomu místu se dosud říká "Šmalcovna".

K obci Bohdašínu přináležejí osady Bydlo, Vanovka a známé poutní místo Rokole.
Jest z větší části obcí zemědělskou a celková výměra katastru je 537 ha 24 a.
Mimo zemědělce žijí ve vsi tkalci, kteří provozují ručně tkaní bavlněných látek.
Obyvatel čítá 416.

V obci jest jednotřídní škola, postavená r. 1913, dva hostince a tři obchody. V roce 1937 byla do obce zavedena elektrika.
Spolků jest několik:
Sbor dobrovolných hasičů, Ochotnický divadelní spolek, Spořitelní a záložní spolek, Sdružení chovatelů skotu, Vodní družstvo, Sokol a Družstvo pro rozvod elektrické energie.
Význačným rysem občanů jest jejich intensivní hospodaření a specialisace v chovu dobytka. Snahou všech jest, aby život jejich plynul v přátelském soužití.
Jan Štěpán, kronikář.