NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Černčice
.


Odkaz na stránky obce Černčice:

ČERNČICE
Co napsali představitelé obce o Černčicích v roce 1939:
Černčice.


Obec Černčice rozkládá se na mírném návrší na levém břehu Metuje, asi 5 km jz. Nového Města nad Metují. Na tomto návrší kdysi stála tvrz, jejímž prvním známým držitelem byl Arnošt z Talmberka, z Černčic, z Kácova a podle zachovaných zpráv dá se usouditi, že byl i zakladatelem rodu pánů z Černčic.
Roku 1483 obdržel potomek jmenovaného, Jan z Kácova a na Černčicích, od krále Vladislava povolení k tomu, "aby on všecek statek svuoj
i děti své zříditi mohl, jakž se jemu nejlépe a nejužitečněji zdáti a líbiti bude".
Nynější obec má 127 čísel a 595 obyvatel, rozloha je 538 ha. Je převážně zemědělskou obcí. Nejstarší stavbou zde je kostel, vystavěný pravděpodobně kolem roku 1300. Věž, která na velikou vzdálenost upozorňuje na ves, byla vybudována roku 1613. Nejstarší zvon, jménem "Jakub" (těžký 14 q), pocházel z roku 1577 a byl v roce 1917 sebrán k účelům válečným.
O škole černčické první zmínku přináší záznam z r. 1587. Poslední školní budova, postavená v r. 1840, byla zbořena r. 1939 a nahrazena novou.
Ke vsi patří dva mlýny na Metuji: p. Štěpána v Osičku a p. Rouška "Pod horou".
Své nákupy obstarává občanstvo u 2 obchodníků a 2 řezníků. Jsou zde 2 hostince.
Krajem obce probíhá železniční trať. Černčická zastávka leží 302 m nad mořem..
Kolem Metuje rozkládají se veliké louky, v blízkosti obce jsou krásně vzrostlé lesy, které skýtají letním hostům příjemný pobyt, Metuje pak příjemné koupání.
František Vaněček, starosta.