NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Chlístov


Odkaz na stránky obce Chlístov:

CHLÍSTOV
Co napsali představitelé obce o Chlístově v roce 1939:
Chlístov.

Malá vesnička, čítající 26 popisných čísel se 129 obyvateli. Rozloha katastru měří 139 ha. Nadmořská výška ve středu obce je 320 m a nejvyšší bod u vesnice je 370 m nad mořem. Obyvatelé jsou náboženství římskokatolického a povoláním většinou výkonní zemědělci. Přiškolena jest obec školou obecnou do sousední obce Valu a školou měšťanskou do Dobrušky. Přifařena je k děkanství dobrušskému. V obci je obecní knihovna a čilý hasičský sbor, založený r. 1904. Obec je zelektrisována a elektrický proud odebírá z elektrárny v Krčině. Doba vzniku obce není známa.
Podle ústního podání bylo původní jméno obce "Lískov" - snad od lískových keřů, kterými kdysi místo nynější obce bylo zarostlé. Až do roku 1872 patřila obec Chlístov pod správu obce Spy, v kterémžto roce byla osamostatněna.
Kronikář.