NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Libchyně.
Odkaz na stránky obce LIBCHYNĚ:
LIBCHYNĚ

Co napsali představitelé obce o Libchyně v roce 1939:
Libchyně.

Kdy byla naše obec založena, není přesně známo, ale již r. 1440 patřila ke hradu Krčinu a r. 1484 přišla ves ke statku černčickému.
R. 1503 pan Jan z Kácova na Černčicích daroval ves Novému Městu Hradišti, kterému zůstala v poddanství až do r. 1848.
R. 1586 žily v obci pouze 4 usedlé rodiny. R. 1770 obdrželo občanstvo obce císařským patentem právo na své majetky, ze kterých nemělo býti více od vrchnosti vyháněno a na jejich místa nesmělo se jiné dosazovati. R. 1771 panovala veliká drahota a bída, hlavně o živobytí. K umírnění této nouze obdrželo obyvatelstvo od císařské milosti Marie Terezie 50 zlatých (regenských).
Farností patřila naše obec podle starých záznamů k filiálnímu kostelu ve Slavoňově, husitskému již r. 1350. Teprve od r. 1886, kdy stal se kostel ve Slavoňově farním samostatným, trvale přifařena tam.
Rozvoj naší obce ztěžuje velmi bídné komunikační spojení jak s okresním městem, tak i s okolními vesnicemi. Obyvatelstvo věnuje se zčásti polnímu hospodářství, zčásti ručnímu a továrnímu tkalcovství. Za různým zaměstnáním a řemeslem dochází do okresního města.
Od Nového Města přes Rezek probíhá Bartoňova turistická stezka přes obec Sendraž do Pekla, kudy mnoho letních hostí prochází a tu naše víska poněkud ožívá. Obyvatelů podle statistiky při sčítání vždy po desíti letech rok od roku ubývá. V roce 1890 napočteni 284 obyvatelé, v r. 1900 274 obyv., v r. 1910 248 obyv., v r. 1921 238 obyv., v r. 1930 228 obyvatel. Příčina tohoto poklesu jest přesídlení do měst za lehčím a lepším výdělkem a lepším pohodlím. Dnešním dnem má obec naše 59 čísel popisných a 227 obyvatel. Starostou obce je p. Jos. Obst.
Josef Mach, t. č. kronikář.