NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Slavětín nad Metují.
Odkaz na stránky obce SLAVĚTÍN NAD METUJÍ:
Slavětín nad Metují

Co napsali představitelé obce o Slavětínu nad Metují v roce 1939:
Slavětín nad Metují.

Prostírá se na levém břehu řeky Metuje při okresní silnici z České Skalice k Opočnu. Vchod do vsi s této strany činí 1 km dlouhé stromořadí starých jasanů. Po obou stranách silnice před staveními jsou vkusné zahrádky, za letní doby plné květů. Hned u vchodu do vsi vítá nás památník Dr. A. Švehly s pěkným parčkem a v sousedství výstavná vilka kampeličky. Uprostřed vsi je kaple, vnitř i vně nově upravená, na hořejším konci škola. Obec Slavětín má 98 pop. čísel a 400 obyvatelů, z největší části zemědělců. Z podniků živnostenských sluší uvésti mlýn, pilu, elektrárnu a tkalcovnu p. Jar. Daška a strojnickou dílnu p. Jana Zvoníčka. V obci jsou dva výstavné hostince: p. V. Syrovátky a p. V. Zvoníčka.
Občanstvo se svým starostou p. Jos. Zvoníčkem pečlivě se stará o pěkný vzhled obce. Přičiněním starosty je celá obec zkanalisována a příštím rokem - bude-li možno - chystá se k vydláždění silnice obcí procházející, čímž vzhled obce značně ještě získá. V r. 1938 zřízen byl v obci telefon.
Katastr obce měří 560 ha; z pozemkové reformy, mimo příděl pole a luk malozemědělcům, získala obec 11 ha lesa a 1 ha louky. Pozemky, a zvláště louky, jsou většinou meliorovány.
Dvojtřídní škola zdejší zredukována byla na jednotřídní, ale při nadbytku učitelských sil učí se ve dvou třídách. Do školy měšťanské chodí žáci v Českém Meziříčí. Z rodáků zdejších sluší uvésti tři bratry inženýry: Václava, Bohuslava a Jaroslava Daška, z nichž nejstarší, Ing. Dr. prof. Václav Dašek vyučuje na technice. Prof. Dr. Fr. Praus je při ministerstvu školství.
Ač obec Slavětín n. Met. leží uprostřed mezi městy Opočnem, Dobruškou, Novým Městem, Českou Skalicí, Jaroměří a Josefovem, nemá ze žádných těchto měst přímého autobusového spojení, což občanstvo dosti těžce nese.
Jinak náleží obec Slavětín n. Met. mezi vzorné obce okresu novoměstského n. Met.
J. Zvoníček, starosta.