NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Vrchoviny.
Odkaz na stránky obce VRCHOVINY:
Vrchoviny

Co napsali představitelé obce o Vrchovinách v roce 1939:
Vrchoviny.

Obec Vrchoviny leží v blízkosti 2 km od Nového Města nad Metují na mírném svahu k jihu položeném. Komunikační prostředky jsou velice dobré, neboť obcí probíhá dráha choceňsko-broumovská a křižují se zde důležité silnice, po kterých jsou četná autobusová spojení i s Prahou.
Obec byla založena počátkem 13. století a její jméno se odvozuje od vrchů ležících nad obcí, nebo od "vrchovišťat", vyskytujících se nad lesy. Ke stavbě se záhy užívalo kamene z nynějšího nedalekého obecního lomu a proto je zde dnes dřevěná stavba vzácností. Výstavná hospodářská stavení svědčí o dobrém a pokročilém zemědělství, které je hlavním zaměstnáním obyvatelstva. Menší část občanstva nalézá obživu zvláště v průmyslových podnicích náchodských a novoměstských. V obci i v přilehlých polích je množství ovocného stromoví všeho druhu. Zvláštní chloubou obce jsou rozsáhlé třešňové aleje, jejichž krásu v době rozkvětu přichází zdaleka shlédnout množství turistů, a vzácné plody jsou vyváženy i do ciziny.
Blízké lesy zvyšují malebnost obce a z nedalekých rozsáhlých lesů „Pekla" dostávají četní vrchovinští starousedlíci od pradávna příděl dříví.
Nyní má obec 120 domů se 600 obyvateli. V obci je dvoutřídní škola, řada kulturních spolků, nová kampelička, vodovod, telefon, elektrizace a hrazení potoka po obci značně přispělo k úpravě obce. Další rozvoj za vhodných podmínek potěšitelně vrůstá.
Josef Hylena, starosta.