NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Zákraví.
Odkaz na stránky obce ZÁKRAVÍ:
Ohnišov-osada Zákraví.

Co napsali představitelé obce o Zákraví v roce 1939:
Zákraví.

Obec Zákraví, kat. rozloha 158 ha, nalézá se východně od Nového Města nad Metují za kopcem, zvaným Žďár. Rozložena je po obou stranách okresní silnice Nové Město nad Metují-Ohnišov, kudy také vedou dvě státní autobusové linky do Orlických hor.
Po pravé straně obce leží údolí, zvané „Vantroka", nebo také „Husí krk", jímž protéká potok zvaný Sepský. Na straně severní a severovýchodní je obec ohraničena údolím Klopotovským, kterým teče potok Slavoňovský nebo též Klopotovský zvaný.
Obě zmíněná údolí jsou velmi známa a turisty četně navštěvována, neboť mají mnoho malebných partií - jako skalnatý „Kamenáč", idylická „Bochmanka" s „Logrem", „Mertovou dírou" a „Čertovou šlápotou".
Orná půda je všeobecně velmi dobrá, povětšinou na rovině nebo na mírném svahu a dobře obdělávaná, jakož je zde dosti kvalitních luk.
V místě je několik větších ovocných sadů, rovněž také krásných alejí třešňových.
V přítomné době čítá obec 22 čísla popisná, z toho 3 čísla jsou neobydlena, a obyvatel jest 85.
Býval zde známý hostinec „U Jakubských", který byl v r. 1910 zrušen.
V obci stojí kaple, postavená nákladem p. Josefa Jakubského, č.p. l, roku 1894 a obci darovaná. Hasičský sbor založen roku 1875.
Hospodářské budovy jsou vesměs moderně vystavěny, nynější hospodáři dobře vyškoleni, takže obec tato je v popředí zdejšího kraje.
Obec nemá žádných dluhů.
Náměstkem starostovým je p. Josef Přibyl, rolník, čp. 12.
K obci připadá osada Blažkov, půl hodiny vzdálená.