NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Blažkov.
Odkaz na stránky obce BLAŽKOV:
Slavoňov - osada Blažkov

Co napsali představitelé obce o Blažkově v roce 1939:
Blažkov.

Osada Blažkov, kat. rozloha 144 ha, leží po levé straně okresní silnice Nové Město nad Metují-Nový Hrádek. Osada mimo stranu východní je ohraničena lesy, okolí je velmi romantické.
Až na malé výjimky jsou pole na rovině, půda jakosti prostřední, jest však racionelně obdělávána. Z ovocného stromoví převládají třešně a nově jsou vysázeny podél silnice hrušně a jabloně.
Obec čítá 16 čísel popisných a 72 obyvatele, kteří se hlavně živí zemědělstvím.
V obci jest jeden hostinec, Josefa Zákravského.
V roce 1930 byla osada elektrisována nákladem 48.362,- K. Na obrázku je statek Zákravských, čp. 9, který míval původní starobylý vzhled, vysokou lomenici, dřevěnou pavlač, bránu, před statkem dvě mohutné lípy s křížem uprostřed; vedle nich stará, sloupová zvonička. Na tom hospodařil rod Zákrav-ských od r. 1647 až do r. 1932.
V roce 1936 byla vystavěna nová hasičská zbrojnice se zvonečkem nákladem 12.000,- K. Hasičský sbor založen v roce 1925.
Osada je bez dluhů.
Starostou je Matěj Suchánek, malorolník, od roku 1919 až do dnešního dne nepřetržitě.
Matěj Suchánek, starosta.