NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
České Meziříčí.
Odkaz na stránky obce ČESKÉ MEZIŘÍČÍ:
České Meziříčí.

Co napsali představitelé obce o Českém Meziříčí v roce 1939:
České Meziříčí.

Rozsáhlá vesnice tvaru silničního s více než 380 popisnými čísly a 1725 obyvateli jest přirozeným střediskem nejbližšího okolí.
Její jméno je dědictvím po bývalém lese Meziříčí zvaném, rozkládajícím se před staletími mezi řekami Dědinou a Metují. První zmínka o vsi Meziříčí děje se r. 1384 v Pražských nadačních knihách, kde je jmenována Kunigswald, kteréžto jméno dokazuje, že les byl zbožím královým.
Katastr má výměru 1731 ha 83 a. Náleží k němu dvory Ostrov a Vranov a myslivna Mochov s proslulým chovem bažantů již od roku 1651. Les Mochov jest chráněnou reservací starých dubů, z nichž mnohé jsou až 400 let staré. Zvláštností lesa jest tis, jehož stáří odhadují odborníci na 800 let.
Za posledních 20 let přibylo v Českém Meziříčí přes 70 popisných čísel. Vzhledu obce přispěly zvláště mnohé stavby veřejné, jako: sokolovna, spolkový dům Vzájemnost, budova Občanské záložny, škola, chudobinec a obecní nájemní dům.
České Meziříčí jest obec převážnou většinou zemědělská. Jen část obyvatelstva jest zaměstnána jako zřízenci a dělníci v místním cukrovaru. Ten vznikl v r. 1871 jako první zemědělský podnik akciový, po konkursu v r. 1884 přešel do soukromých rukou.
Z pamětihodností sluší jmenovati barokní mariánskou sochu z r. 1749 od Braunova žáka Pacáka, architektonicky výraznou stavbu kostela svaté Kateřiny z r. 1748 a rodný statek odbojného sedláka Jakuba Němečka - Jana Výravy, známého ze Šubertovy historické divadelní hry.
Bohaté místní dějiny a neustálý rozvoj zaručují Českému Meziříčí i pro budoucnost význačné místo v okrese.