NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Domkov.
Odkaz na stránky obce DOMKOV:
Obec zanikla.

Co napsali představitelé obce o Domkově v roce 1939:<
Domkov.

Domkov, čítající dnes 20 popisných čísel, vznikl ve středověku a náležel k lénu panství náchodského. Když byl Náchod v majetku loupeživého rytíže Koldy ze Žampachu, sídlil na domkovské tvrzi rod Buchovců z Buchova, který se zúčastnil různých bojů husitských doma i za hranicemi. Buchovcové se zúčastnili i korunovace krále Jiřího z Poděbrad. Doba zániku tvrze není nám známa, ale až do dnešní doby zachovaly se nám části hliněného valu a podzemní sklepení pod kolnou u čísla popisného 4, které se nalézá nyní v majetku p. Václava Mervarta. Až do počátku minulého století není o Domkově žádné zmínky. Roku 1866 byl Domkov dějištěm války rakousko-pruské. Až do války světové roku 1914-1918 a za doby poválečné trpěl Domkov komunikačně zamýšlenou výstavbou nádrže na Rozkoši, jejíž uskutečnění by bylo značilo také zánik Domkova. Později tato horečka utichla a přikročeno roku 1930 k elektrisaci obce. O několik let později provedena regulace Šonovského potoka, který protéká obcí, a o rok později provedena družstevně meliorace pozemků. Roku 1937 byla postavena nová okresní silnice v úseku Kleny-Domkov-Nahořany, která je dnes četně frekventována.
Adolf Habr, starosta.