NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Hlinné.
Odkaz na stránky obce HLINNÉ:
Nemají.

Co napsali představitelé obce o Hlinném v roce 1939:
Hlinné.

Obec Hlinné leží na jihozápadním svahu Orlického pohoří na jihových. hranici okresu novoměstského. Hraničí s okresem rychnovským. Na 410 ha obecního katastru je 79 čísel v obci a 16 v osadě Sekyrce. Kromě kapličky a obecné školy, která nahradila zimní exposi-tury před rokem 1909, není zde význačné budovy. Obyvatelé v počtu 320 osob jsou převážně zemědělci. Asi 30 dělníků pracuje v Porkertově slévárně ve Skuhrově, která každého roku pamatuje na chudé zdejší školy. Obec vlastní 5 ha polí a 45 ha lesů.
Hlinné leží podél okresní cesty, která ji spojuje s Dobrým a přes Svinné se Skuhrovem. Obecní cestou je spojena s pohraniční obcí Osečnicí. Autobusové spojení je dvakrát denně z Dobrého na Dobrušku, která kromě Solnice je její železniční stanicí. V roce 1939 byl do obce zaveden telefon a tím obec zapojena na poštovní úřad v Dobrém. Chybí dosud za vedení elektřiny, což se zde nyní pociťuje u velké většiny obyvatel velmi citelně.
Před jediným zdejším hostincem byla zasazena r. 1919 lípa Svobody, která s lípou Švehlovou z r. 1938 tvoří nyní symbolické mezníky úseku našich dějin po světové válce, jejíž odraz je zřejmý i v náboženském rozvrstvení obyvatelstva. Vedle 291 řím. katol. bylo zde 96 příslušníků čs. vyznání a 32 bez vyznání.
Jméno obce bylo odvozeno od kmene hlina, obec v 15. stol- náležela klášteru Sv. Pole u Vyš. Újezda. Selské rebelie r. 1628 se činně zúčastnili dva zdejší občané: Eliáš, fořtův syn, a Jíra Tonk, zvaný Dlouhý. Roku 1636 bylo Hlinné převedeno k panství černíkovickému od opočenského.