NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Houdkovice.
Odkaz na stránky obce HOUDKOVICE:
Trnov - obec Houdkovice.

Co napsali představitelé obce o Houdkovicích v roce 1939:
Houdkovice.

Paměť lidská nesahá do dob, kdy na pozemcích nynějších Houdkovic hospodařil původní majitel Houdek. Není také jisto, zdali byl v nějaké souvislosti s majiteli hradu Karlova, vybudovaného západně od Houdkovic, po němž dnes již není památky a na jehož místě roste les, též "Karlov" zvaný. Potomci zemana Houdka sluli Houdkovici a osada po nich Houdkovice.
Obec leží v kotlině k severu otevřené, po obou březích potoka, napájeného prameny v lukách na jižní straně katastru, v nadmořské výši 321 m.
Téměř všecko obyvatelstvo, v počtu 310, jednotné národnostně a skoro jednotné v náboženství (římskokatolickém), nachází tu svou obživu. Až na tři výjimky má každá rodina své stavení, jichž jest celkem 72. Případné úspory si ukládají členové rodin ve zdejší kampeličce. Elektrická energie zavedena roku 1930. V téže době byla stavěna silnice k Byzhradci jako přípojka k silnici, vedoucí z Opočna přes Houdkovice do Voděrad, po níž projíždí dvakrát denně autobus mezi Opočnem a Kostelcem n. Orl. Od Voděrad a od Byzhradce jsou nádherné výhledy k Orlickým horám a k Jiráskově chatě na Dobrošově.
Alois Nosek.