NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Jílovice.
Odkaz na stránky obce JÍLOVICE:
Jílovice.

Co napsali představitelé obce o Jílovicích v roce 1939:
Jílovice.

Obec Jílovice leží v údolí, z jižní a východní strany ji kryjí lesy, od severu pak mírné opukové návrší, takže cizinec, který přichází, vidí ji, až je těsně u ní. Vznik obce datuje se do druhé poloviny 16. st., a to byla jen osada, patřící pod rychtu v Městci nad Dědinou. Jílovice čítají 103 čísla se 435 obyv. Jméno její vzniklo od těžké jílovité půdy, která ji se tří stran obklopuje, neb v dobách deštivých její bláto je pověstné a každý její občan i se zavázanýma očima pozná při prvním kroku, že je na svém katastru.
Jílovice je jednou z mála větších obcí v celém kraji, kde chybí škola, smutná to památka z dob minulých, kdy venkovské obyvatelstvo si školy nepřálo, ba úroveň vzdělání byla tak nízká, že postavení školní budovy se bránilo. Jinak její hospodářské a kulturní složky z doby dnešní obstojí v každé soutěži v širokém okolí.
Je zde vzorná a velice prosperující kampelička, zal. v r. 1909, hospodářsko-čtenářská beseda "Jitřenka" od r. 1898, a na zdejší poměry veliká obecní knihovna (1078 svazků) vybrané četby, že se může směle řadit po bok knihovnám městským. Tělocvičná jednota Sokol, hasičský sbor, Místní osvětová komise a CPO konají svoji práci jako málokde.
Obec je stavěna podle silnic, které se rozbíhají na 5 různých stran. Historické a starožitné památky v obci nejsou; bývaly zde rody písmáků, jejichž staré a málokde se vyskytující knihy zdobí dnes různá musea. Podle výpisů ze zemských archivů ještě 5 let po válce třicetileté v naší obci, čítající tehdy 80 duší, nebyl ani jeden katolík, což tehdejší regent panství opočenského,
Klement Vratislavský, se zármutkem zemským úřadům sděluje.