NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Křovice.
Odkaz na stránky obce KŘOVICE:
Nemají.

Co napsali představitelé obce o Křovicích v roce 1939:
Křovice.

Prvá písemná zpráva o vsi Křovicích zachovala se v privilegiu z r. 1361, vydaném na Opočně, jímž Mutina a Sezema z Dobrušky daroval plebánu P. Domkovi při kostele dobrušském mimo jiné v Křovicích sedliště s jedním lánem a půlprutem rolí, připojiv k tomu rybník za vsí Křovicí. Když r. 1520 -Trčka z Lípy založil "špitál" pro chudé v Dobrušce, daroval ves Křovice jako nadaci jmenovanému špitálu a kostelu i s robotami a platem ročně 20 grošů českých a jednou kopou vajec od 9 a 2/4 osedlých. Dobruška povinností jejich nesousedsky zneužívala, ale Křovičtí se nedali. Téměř po celá tři staletí vedli mezi sebou dost ostré spory. Ač vrchnost opočenská jako rozhodčí ve sporech s Dobruškou vždy rozhodla po právu ve prospěch Křovických, přece tito nikdy nechyběli při vzpourách.
R. 1851 vykoupily se Křovice z jedné třetiny roboty sumou 1.500 zl. a rovněž se vymanily ze závislosti na Dobrušce sumou 4.000 zlatých.
Dnes má obec 65 pop. čísel s 320 obyvateli a katastr, výměrou 209 ha. Usedlosti větší výměry mají dobrou výstavnost, v obci je zavedena elektrická energie, vodovod a význačný podnik, kruhová cihelna Jana Vlčka.
Z křovického katastru odbírá v Nadymači silný pramen pitné vody celý vodovod města Dobrušky.
Josef Hejcman.