NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Lhota - Doubravice.
Odkaz na stránky obce LHOTA - DOUBRAVICE:
Nahořany obce Lhota - Doubravice.

Co napsali představitelé obce o Lhotě - Doubravice v roce 1939:
Lhota - Doubravice.

Dvě osady, Lhota a Doubravice, tvoří obec Lhotu-Doubravici, čítající 260 obyvatel v 60 popisných číslech. Leží při nové okresní silnici z Nahořan do Klen. V části průtahu této silnice nacházela se v dávných dobách zemská stezka "Hradečanka" od Hradce Králové přes Rohenice, Lhotu, Provodov na Náchod. Stáří Lhoty lze odhadnouti na 700 let podle tvaru návsi a podle jména, odvozeného od slova "lhůta". Patřila k panství novoměstskému. Osada Doubravice jest starší a jméno její jest odvozeno od doubravy v těch místech se nacházející. Podle pověsti stával tam dvůr a Hraše uvádí mezi zámožnou náchodskou šlechtou i pány z Doubravice. Až do r. 1420 patřívala augustiniánskému klášteru v Jaroměři. V husitských dobách byli majiteli Doubravice Tamchynové z Doubravice, zvaní též Slánští podle statku Slaný v Kladsku. Pod obcí Lhotou-Doubravicí nalézají se rozlehlá luka, zv. "Rozkoš". V těchto místech byl až do r. 1834 rozlehlý rybník téhož jména se zajímavou pověstí o původu. V dnešní době jsou tato luka známa tím, že jest tam projektována retenční nádrž na vodu z řek Úpy a Metuje. Obyvatelstvo okolních obcí se však důrazně proti tomu brání, jelikož by bylo ve své existenci značně poškozeno. Obec Lhota byla 10. dubna r. 1858 postižena krutým požárem, který zničil, s výjimkou 6 pop. čísel, celou ves. Kruhovitá náves i pruh pozemku za obcí ke hřbitovu byla v r. 1920 a v dalších letech vysázena ovocným stromovím, které nese nyní obci značný příjem. V r. 1931 byly zřízeny v obci dvě hospodářské nádrže na vodu a provedena po obci kanalisace. V témže roce zakoupena pro hasičský sbor moderní motorová stříkačka. Od roku 1929 působí v obci kampelička, mající nyní ca. 700.000 K vkladů a 160.000 K zápůjček. Hřbitov na kopci "Lysáku" byl zřízen v r. 1923. Jest zajímavý jak tím, jest pietně a vkusně upraven. Proti němu byl v r. 1935 postaven z odkazu zdejšího rodáka, novoměstského mlynáře Jana Voborníka, nákladem ca. 130.000 K kostelík sv. Jana Křtitele. Obec Lhota-Doubravice jest ryze zemědělská s úrodnými, kol obce se nalézajícími pozemky. Menší část obyvatelstva dochází za prací do okolních měst. Ze zemědělských plodin se pěstuje hlavně cukrovka, pšenice, žito a ječmen, z části i zelenina. Značná péče se věnuje chovu hospodářského zvířectva.
Josef Křeček