NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Mělčany.
Odkaz na stránky obce MĚLČANY:
Dobruška - obec Mělčany.

Co napsali představitelé obce o Mělčanech v roce 1939:
Mělčany.

Obec leží v klínu lesů a zahrad, v údolí půl hodiny jižně od Dobrušky. S hor Orlických protéká dědinou Zlatý potok směrem od jihu k západu. Na jižní straně po celé délce údolí a obce rozkládá se lesnaté návrší Chlum, dostupující výšky 357 m, ve výměře 185 ha. Na opačné straně, severní, je kopec Dobrušský, 317 m vysoký. Na východě je les, zvaný "Obec". K západu přechází úzké údolí v rovinu k Dobrušce a Pulicům, s nadmořskou výškou 290 m. Je to romantická krajina, bohatá na přírodní krásy, která láká četné výletníky, kteří vždy rádi se sem vracejí.
"Zlatý potok" je říčka nepatrná a milá, ale při větších deštích neb na jaře při tání sněhu v horách proměňuje se v mohutnou řeku; rybolov má pronajat rybářský spolek z Opočna. "Na Chlume" jsou staré mohyly v počtu as 70; zdá se však, že mnoho jich bylo přeměnou lesa srovnáno se zemí. Podle nálezů úlomků a jehlic patří tyto mohyly do starší doby bronzové (únětické). Na východním strmém svahu lesa Chlumu stával v dávnověku hrad, po kterém jsou patrný ještě zbytky valů.
První známá zmínka o dědině je zápis v deskách dvorských z r. 1455; podle tohoto zápisu přináležel k hradu Opočnu poplužní dvůr manský Srub, jinak Zmrhalovice nad Milčany, s lesem řečeným Drnov.
Rozloha katastru je 370 ha. Z toho 190 ha orné půdy a luk a 180 ha lesů. Obec vlastní 2 ha polí a 10 ha lesa. Půda selská měří 173 ha, panská 190 ha, zádušní kostela dobrušského 21/2 ha. Hasičský sbor o 19 členech vlastní novou motorovou stříkačku. Obecní knihovna má přes 120 svazků. Péčí okresního zastupitelstva novoměstského, za peněžité podpory země České a obcí Dobrušky a Mělčan staví se do obce nová okresní silnice, čímž vyhověno bude dávnému přání celé veřejnosti. Nyní čítá 30 čísel se 120 obyvateli, vesměs zemědělci, národnosti české, náboženství římskokatolického.