NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Městec nad Dědinou.
Odkaz na stránky obce MĚSTEC NAD DĚDINOU:
Nemají.

Co napsali představitelé obce o MĚSTCI NAD DĚDINOU v roce 1939:
Městec nad Dědinou.

Malá vesnička Městec nad Dědinou nalézá se v malebné poloze nad tokem říčky Dědiny. Jest jednou z malých vísek v okrese opočenském, neboť čítá pouze 33 popisná čísla, která jsou rozestavěna po mírném svahu kolem čtvercové návsi. Náves ta byla značným nákladem upravena v pěkný parčík. Uprostřed je umístěn na dřevěném sloupu malý zvonek a kamenný kříž "Svaté Trojice". Nemá žádných veřejných budov ani školy, jen několik větších statků. Kousek cesty za vsí je vodní mlýn "Bieker", poháněný turbinou a vybavený moderními mlýnskými stroji.
V roce 1921 bylo založeno družstvo pro rozvod a upotřebení elektrické síly a elektrisace provedena v následujícím roce. Za večerů je obec osvětlována 6 veřejnými světly. Pozemkovou reformou v roce 1924 bylo obyvatelům obce přiděleno as 20 ha orné půdy a založeno tak několik rolnických existencí. Pozemky patřily k velkostatku Vranov. V roce 1929 byla obec připojena na telefonní síť s centrálou v Českém Meziříčí. V obci zřízeny dvě hovorny, jedna ve mlýně, druhá v hostinci.
O vzdělání občanstva stará se "Čtenářská beseda". Její knihovna čítá na 200 svazků hodnotných knih. Na zakupování nových knih přispívá obec částkou 100 K.
Roku 1939 ustaveno Vodní družstvo, sekce Městec - České Meziříčí, pro regulaci řeky Dědiny a s prací bylo již započato. Přes řeku bude postaven nový železobetonový most. Náklad na tuto regulaci bude značný, bude však vyvážen zhodnocením pozemků, které byly někdy i několikrát za rok vodou zaplavovány. Obyvatelé vísky žijí v dosti dobré shodě, každý v starostech o svá hospodářství.