NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Nedvězí.
Odkaz na stránky obce NEDVĚZÍ:
Nemají.

Co napsali představitelé obce o Nedvězí v roce 1939:
Nedvězí.

Obec Nedvězí jest malebná horská vesnička, rozložená svými domky chudých horských tkalců, rolníků a několika malými tkalcovničkami v táhlém, hluboce vřezaném údolí při Nedvězském potůčku ve směru od východu k západu (střed obce), pak při levém břehu Zlatého potoka, ještě níže položeného (část obce, zvané Doly), a pak po stráních, návrších a zákoutích (části, zvané: Kout, Bahna, Končiny, Rovinka, Grindle).
Chudá horská pole střídají se s jehličnatými i listnatými lesy, pastvinami po stráních plných keřů, bříz a jiného porostu, a tvoří tak překrásnou scenerii horského kraje, tak tichou a dojemnou, že vábí v každé roční době k návštěvě a odpočinku.
Život horského lidu jest tvrdý, chudý na radosti, ale bohatý na práci za tkalcovskými stavy a na chudých políčkách. Klapot stavů ozývá se téměř z každého domku.
Obec Nedvězí má 243 obyvatel, z toho 111 mužů, 132 žen, v 74 domcích a usedlostech. Rolnických usedlostí jest 19, mech. tkalcovny 4, domků dóm. tkalců 48. Obec má jednotřídní obecnou školu v nové nákladné budově z roku 1928. V ní je umístěna též obecní knihovna. Farností a poštovnou přináleží k obci Dobřanům, odkudž vede do Nedvězí okresní silnice. Autobusové spojení jest z Bystrého u N. Města n. Met.