NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Očelice.
Odkaz na stránky obce OČELICE:
Očelice.

Co napsali představitelé obce o Očelicích v roce 1939:
Očelice.

Politická obec Očelice skládala se dříve z Očelic a Pelesova. Nyní jsou sloučeny.
Původ jména Očelice odvozuje se od Oty Šelického čili Oty Šelice, který byl na tvrzi již před husitskými válkami. Valy po tvrzi jsou ještě znatelný na zahradě pana Tláskala. Tvrz tato náležela ke zboží cister. kláštera ve Sv. Poli, který se rozkládal na místech dnešní obce Kláštera n. Dědinou. Dnešní katastr obce zahrnuje v sobě Ocelíce, Pelesov a samotu na "Bídě". Původ názvu Pelesov odvozuje se lidově od slov: pelech sov. Bývalo prý v lesích, které obklopovaly ves se všech stran, v severovýchodní části mnoho sov. Základ Pelesovu dala stará hospoda "Formanka" v místech dnešního hostince, a hájovna, která stála v místech dnešního čísla popisného 23.
Samota "Bída" byla původně hostinec asi 1 km jihovýchodně od jižního okraje obce na křižovatce silnic z Opočna do Třebechovic. Majitelé hostince se často střídali. Hostinec byl málo navštěvován a poněvadž bída bývala zde nejčastějším hostem, název "Bída" zůstal.
Očelice mají ve znaku tři lípy. Snad podle tří mohutných lip v obci, z nichž ještě dvě stojí.
Škola byla vystavěna v r. 1893. Učiti se v ní počalo r. 1894. Než byla škola v Očelicích, chodily děti do školy do Přepych, některé do evangelické školy v Klášteře n. D. Do dnešní jednotřídní školy chodí celkem 19 žáků.
Vedle školy je ve stínu krásných kaštanů ukrytá kaple, která je zasvěcena sv. Petru a Pavlu. Založena byla r. 1872.
Obec čítá celkem 275 lidí v 63 popisných číslech. Všichni obyvatelé jsou české národnosti. Převládají rolníci a dělníci. Ve vsi jest jeden obchod a dva hostince.
Z podniků nutno jmenovati "Spořitelní a záložní spolek pro Ocelíce a okolí." Průmyslových podniků v obci není. Několik lomů na opuku nemá pro obživu obyvatelstva významu. Obecní knihovna čítá 79 svazků.
Dobré jest vlakové spojení na Náchod i na Choceň. Poblíž Bídy je háj Chropotín, v němž roste několik druhů jinde vzácných bylin, jako aron blamatý, žluťucha orlíčkolistá, jarmanka, rulík zlomocný a j.
Správa školy v Ocelících.