NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Semechnice.
Odkaz na stránky obce SEMECHNICE:
Semechnice.

Co napsali představitelé obce o Semechnicích v roce 1939:
Semechnice.

Původ Semechnic je slovanský a jméno pochází asi od zakladatele Semecha.
Vesnička se 700 obyvateli, bydlícími ve 144 číslech ve vlastní obci, v 12 číslech v osadě Podchlumí a v l čísle v osadě Pustina, ležící v údolí, kterým protéká "Zlatý potok". Není to však vlastní "Zlatý potok", nýbrž tak zv. "Opočenský náhon", který v Cháborách odbočuje ze "Zlatého potoka".
Silnice, podle které obec Semechnice leží, jde směrem od jihovýchodu k severozápadu a spojuje Semechnice s 3 km vzdáleným městem Opočnem. Na opačné straně pokračuje k vesnici Trnovu. Severovýchodně ohraničen je katastr semechnický lesem "Chlumem", ležícím ve svých nejvyšších místech 357 m nad mořem; na straně jihozápadní rozkládá se les "Obora", 371 m nad mořem. Obec sama je pak 280 m nad mořem.
Kromě okresní silnice, která jde z Opočna přes Semechnice k Trnovu, odbočuje od kaple okresní silnice k jihozápadně ležící obci Zá-hornici, a v témž místě jde obecní cesta na opačnou stranu, a sice severovýchodně kolem "Chlumu" do Dobrušky. Na hořejším konci vesnice, a to u čp. 20, odděluje se od okresní silnice k Trnovu okresní silnice k Pod-chlumí a Skalce.
V katastru obce Semechnic jsou tři rybníky, a to: "Broumar" (polovina patří do katastru opočenského) 88 ha, "Semechnický" 23 ha a "Lhotský" či "Podchlumský" zvaný. V celku má semechnický katastr výměru 742 ha, 33 a, 98 m-.
Obyvatelstvo zabývá se skoro výhradně zemědělstvím. Z ostatních zaměstnání sluší u-vésti několik obuvníků, zedníků, tesařů a krejčích, kteří kromě svého řemesla zabývají se většinou také zemědělstvím. Ve vsi jsou tři hostince a tři obchody. Kováři jsou v obci dva. Podle silnice ze Semechnic k Záhornici stojí kruhová cihelna V. Rathouského č. 93 s roční výrobou 400 až 600.000 kusů zboží cihlářského. Dále je v Semechnicích také mlýn Romana Ježka. V Podchlumí je mlýn, který byl majetkem pánů opočenských a stojí snad od 13. století. Dříve byla v Podchlumí také prachárna a vodní stoupy zámku opočenského. Z budov sluší uvésti školu a kampeličku. Ale i rolnické usedlosti jsou k o-zdobě obce.
V celé obci je zavedeno elektrické osvětlení. S ostatním světem je spojena telefonem. Dopravu osob obstarává autobus, jezdící na lince Kostelec n. Orl. - Opočno. Odtud mají semechničtí občané snadné spojení na opočenské nádraží.
Smysl pro podnikání, který je u obyvatel velmi čilý, zabezpečuje obci rozkvět i v době budoucí.
Dr. Ing. Karel Rathouský, kronikář.