NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Václavice.
Odkaz na stránky obce VÁCLAVICE:
Provodov - Šonov obec Václavice.

Co napsali představitelé obce o Václavicích v roce 1939:
Václavice.

Osada s 21 číslem a 135 obyvateli, patří obcí k blízké vsi Provodovu. Je to důležitá železniční křižovatka směru: Náchod, Nové Město n. Met., Josefov a Trutnov.
Václavice leží na záp. svahu památného vrchu Dobenína, který má bohatou historickou minulost. Severovýchodně nade vsí se vypíná starodávný kostelík sv. Václava, postavený na počátku XIII. stol. v románském slohu. V té době rozkládala se kolem kostelíka osada Dobenín nebo také Dobenina. Krajina kolem byla zalesněná; v lese bylo mnoho dubů, odtud prý jméno Dobenín. R. 1068 držán tu sněm za předsednictví krále Vratislava I. pod širým nebem; jednalo se o volbu biskupa pražského a zvítězil český kandidát Jaromír Přemyslovec nad cizákem Lancem, Až do r. 1420 byla při kostele fara; kněžím náležely dědiny Provodov a Nesvačilov (nynější Šeřeč). Posledním farářem byl náchodský kaplan Plichta, roku 1417 na Dobenín dosazený. Za válek husitských r. 1420 lehl popelem kostelík s dědinami Dobenínem, Provodovem a Nesvačilovem. Po zmíněném požáru byl kostelík jen částečně opraven a stal se filiálním děkanství novoměstského. Teprve r. 1568 byl dobenínský kostelík řádně opraven. Ves Dobenín však se již neobnovila, toliko jediná chatrč pod kostelem byla obývána poustevníkem, kterému počátkem XVII. století obec Kramolna vyplácela ročně l groš. Nynější osada Václavice založena byla na zádušním pozemku r. 1786, asi na tom místě, kde kdysi stála osada Dobenín. Ve válce prusko-rakouské byla dne 27. června 1866 na návrší dobenínském svedena krutá bitva. Kostelík dobenínský stal se středem nejprudší seče; byl velmi poškozen střelami. Granát, vletěvší východním oknem dovnitř, rozmetal na sta kusů památný obraz od proslulého malíře Hellicha (obraz ten představoval sněm na Dobeníně r. 1068). Mnohé pomníky označují hroby padlých vojínů.
Václavice s nově zřízenou restaurací jsou krásným výletním místem, odkudž je velkolepý rozhled dolů do rovin naší drahé vlasti; v pozadí na straně západní vypínají se Krkonoše, jež, bohužel, nejsou již naše. Dobenín pro své romantické okolí je vyhledáván mnohými turisty po celý rok.
Mnoho vzpomínek na Dobenín a přilehlé okolí napsal zasloužilý byv. řídící učitel v Provodově, Karel Janků (1841-1931), který, byv očitým svědkem války z r. 1866, byl až do své smrti pečlivým ochráncem rovů nešťastných obětí bitvy na Dobeníně. Své vzpomínky uložil do spisu "Bitva na Dobeníně" a mnoha časopisů.
J. Havelka.
Sestaveno podle zápisu říd. učitele K. Janků v kronice školy provodovské.