NÁVRAT NA VSTUPNÍ MAPU
REGION NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ.
Val.
Odkaz na stránky obce VAL:
Val.

Co napsali představitelé obce o Valu v roce 1939:
Val.

Historie mluví o strážnici ,,Na valech", to asi podle strážnice směrem k hranicím nad údolím potoka ohnišovského a bačetínského, že celý kopec má tvar nasypaného valu. V lidové mluvě se však nejvíc používá jména "ve Valech", ač dnešní jméno vzniklo z Wall.
Celá obec patřila k panství opočenskému a podle urbáře z r. 1542 bylo zde (společně s Provozí) 20 usedlých se sumou rolí 3 lánů 2% prutu. Roku 1651 byli ve Valu 274 obyvatelé, r. 1829 bylo zde 487 obyv., r. 1916 bylo napočteno jen 257 obyv. a r. 1930 bylo při sčítání zjištěno 307 obyvatel.
V "obecních registrech" z r. 1692 jsou zaznamenáni obecní rychtáři v počtu 32, z nichž "oberrychter Jarkovský" měl kolem r. 1848 velkou pravomoc jako prostředník mezi vrchností a obcí při dohře o robotu.
V dnešní době je to ves pěkně upravená a možno ji postaviti do řady vedoucích obcí. Má školu, kampeličku, pomník padlým, motorovou stříkačku, elektrické osvětlení, hostinec, obchod, kovárnu, dílnu truhlářskou a ve vlastní režii provozuje opukový kamenolom.
Podrobnější dějiny dočte se zájemce v "Kronice naší vesnice", tiskem vydané rodákem Robertem Henclem v Praze XII., Vocelova 7.
Jan Hejcman.