NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NOVÁ VLÁDA V NAŠEM MĚSTĚ JISTĚ BUDE ZLEPŠOVAT ŘÍZENÍ MĚSTA A PRÁCI MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vloženo 18.11.2022

Pokusím se zde sledovat ty důležité změny, které se mi podaří zaregistrovat.
Níže nabízím rychlý vstup na kteroukoliv www stránku našeho města odkazem na "Mapu stránek NMNM"
Zde je jednoduše možné sledovat povolební změny.

Bleskově najdete vše, co je na www stránkách našeho města obsaženo.
Podívejte se tam. Najdete tam zatím docela "zatuchlé kouty", které si zaslouží důkladné provětrání.
Tak uvidíme, jak to vzkříšení našeho města směrem k urychlení rozvoje a transparentnosti pro občany bude postupovat.


MAPA STRÁNEK NMNM

Jindřich Buchal.

CO MĚ ZAUJALO Z JEDNÁNÍ POSLEDNÍ RADY MĚSTA č. 3

Vloženo 4.12.2022
Prezentace elektronického hlasování.Poznámka Novoměstského kurýra:
Doufejme, že bude zavedeno a že občané budou mít mimo jiné i informaci o jménech hlasujících v Radě i Zastupitelstvu.


Návrh rozpočtu pro rok 2023.Poznámka Novoměstského kurýra:
Zajímavosti v diskusi k tomuto bodu.


Rozvoj města.Poznámka Novoměstského kurýra:
Je potěšitelná zpráva, že vznikne nějaký koncept rozvoje našeho města. Zde si jenom dovoluji připomenout, že máme nový "Strategický plán rozvoje NMNM", kde základní směry rozvoje jsou definovány - 38 "Projektových listů" - chybí podle mě cíle směrem k MěÚ (racionalizace, digitalizace, transparentnost, ...) - nic nebrání např. roční aktualizaci.
Existuje také "Programové prohlášení" nové vlády v našem městě (zatím městem, pokud vím, oficielně nezveřejněno). Takže "rozvoj města" je opravdu ta nejdůležitější a zároveň nejsložitější problematika v našem městě. Je určitě v řízení této oblasti nutné provést významné změny směrem k jasnému, jednotnému a transparentnímu systému s adresnými odpovědnostmi. Práce s těmi "Projektovými listy" se přímo nabízí. Je to jednoduché a přehledné.


Plážové hřiště u sokolovny.Poznámka Novoměstského kurýra:
Zajímavý, pro mě dosud neznámý "rozvojový cíl".

Jindřich Buchal.

PROBĚHLO PRVNÍ "PRACOVNÍ" ZASTUPITELSTVO

Vloženo 25.11.2022

Videopřenos sledovalo doma 31 diváků. Podívejte se, co viděli:

Komentář Novoměstského kurýra:
Z jednání mě zaujalo rozhodnutí, že bude zahájena cesta k realizaci LAM (Letní areál Metuje) v místě bývalého koupaliště. Podrobnosti viz zápis z tohoto Zastupitelstva.
Pokud jde o místo jednání v kině, tak posuďte sami. Byl proti minulým přenosům přiblížen prostor jednání, objevily se malé stolečky u jednotlivých zastupitelů, zlepšil se přístup k mikrofonům (ale pořád si je zastupitelé musí podávat), zlepšilo se i osvětlení (pan starosta si postěžoval, že ho oslňuje a on nevidí, když někdo odejde ze sálu, například pro kafe, což může dělat problém při hlasování).


Divák doma u počítače nevidí, co se promítá na obrazovku v sále (vidí jenom kousek obrazovky). Také se dívá na záda Zastupitelů, kteří stále nejsou vidět tak, jak by si zasloužili. Většinou nejde rozeznat kdo je kdo. Takže rozhodnutí, že se Zastupitelstvo bude konat v prostoru hlediště kina nepovažuji za "šťastné".

Podívejte se, jak (například) Zastupitelstvo vypadá v České Skalici:


A takhle zasedá Zastupitelstvo v Červeném Kostelci:

A takhle vypadá například zasedačka na naší radnici:Knihovna nabízí společenský sál s těmito parametry:
Nabízíme:
v sále je k dispozici maximálně 80 míst
nabízíme židle a stoly, jejich rozmístění lze upravit dle požadavků
sál je vybaven wifi, projektorem a plátnem
k dispozici jsou notebooky, kabely a ozvučení
dle dohody je možno použít kuchyňku, zapůjčit nádobí (skleničky, karafy na vodu, šálky, hrníčky, talířky)
v předsálí je k dispozici WC
.

Takhle ten sál vypadá:Takže v městské knihovně je jednoznačně vhodný sál k dispozici.
A tak se upřímně divím, že na minulém Zastupitelstvu rozhodli zastupitelé 19 hlasy o místě konání v kině. Asi to je proto, že když sedí na Zastupitelstvu, tak nevidí ten přímý přenos.


V té České Skalici mají zavedeno "elektronické hlasování". To je velký pokrok, řada měst to už používá, i v našem městě má nové vedení podobný cíl. Také v České Skalici zůstávají dostupné videopřenosy, takže na to GDPR mají asi jiný výklad, než tomu je (zatím) u nás.
Přiznám se, že jsem "fanda" nového vedení našeho města, věřím, že postupně bude realizovat své dokonalé "programové prohlášení", které zatím, pokud vím, nebylo oficielně zveřejněno (v Novoměstském kurýru ho najdete v části "Volby" a v něm je i zmínka o zavedení transparentního osobního hlasování zastupitelů).

A tak s nadějí očekávám "dny příští", novinky a nový styl práce, který začne postupně nabíhat.


Jindřich Buchal.

NOVÉ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Vloženo 18.11.2022

Dnes jsem si všiml, že se na stránkách města objevilo nové provedení organizačního schéma - opravdu velký skok v kvalitě provedení proti tomu co bylo.

Komentář Novoměstského kurýra:

Jen tak dál. Podívejte se, s čím se dlouhodobě spokojilo naše předvolební vedení. I to je navenek určitá forma reprezentace města. Nyní se za "naše" organizační schéma nemusíme stydět.Jindřich Buchal.