NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.

NOVÉ TABLO "REKONSTRUOVANÉHO" VEDENÍ MĚSTA DLE SLEDOVÁNÍ NOVOMĚSTSKÝM KURÝREM VYŘEŠENÍ POLITICKÉHO OTŘESU
VE VEDENÍ NAŠEHO MĚSTA V NEDÁVNÝCH TÝDNECH


Vloženo 03.04.2024

Komentář Novoměstského kurýra:

Myslím, že malá rekapitulace neuškodí.
1. Koalice má 9 členů, tedy je "menšinová".
2. Došlo k dohodě o podpoře Koalice seskupením "Vize22" z důvodu podoby volebních programů. Tedy další dva hlasy pro Koalici. Celkem tedy 11 hlasů.
3. Změnilo se složení Rady města - místo pana Čopíka se stal členem pan Bastl.
4. Pan Čopík s paní Kulhavou přešli do opozice.
5. Paní Berkovcová pokračuje jako "nezávislá".
6. Město už má nového tajemníka.

Poznámka 1:
připomínám, že na www stránkách NMNM není zveřejněna povolební "Koaliční dohoda" ani "Programové prohlášení". Tyto podklady ale existují. Najdete je v Novoměstském kurýru. Po nedávných změnách samozřejmě tyto původní podklady asi bude třeba inovovat (a snad konečně zveřejnit na stránkách města).
Poznámka 2:
prosím kohokoliv, kdo zjistí, že v těchto mých informacích je chyba o sdělení, abych mohl ihned opravit.
Vydáno s cílem názorně přiblížit veřejnosti současnou variantu vedení našeho města a "rozložení sil". Město podobné tablo nezveřejňuje.
Poznámka 3:
Informace zde uvedené jsou informacemi neoficiálními. Oficiální je třeba hledat na www stránkách města.

Jindřich Buchal.

POVOLEBNÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VYBRANÉ "NOVOMĚSTSKÝM KURÝREM"
POD ŘÍZENÍM MĚSTA NOVÝM VEDENÍMPoprvé vloženo 18.11.2022.

Komentář Novoměstského kurýra ze dne 20231120:
Do této stránky dávám usnesení z toho bodu ZM č.8, kde se projednává ROZVOJ (bod 4). Je tam několik usnesení souvisejících se změnami územního plánu. Protože se na ZM č.8 v bodu RŮZNÉ vyjádřil po výzvě pana Čopíka pan Skalský právě ke stavu plnění změn ÚP, podívejte se, jak je to popsáno v zápise:
Slíbil jsem, že zde přidám zvukový záznam vyjádření pana Skalského na otázku pana Čopíka k rozvojovým cílům. Odpověděl i pan Starosta. Zde to předkládám:


Ponechávám bez komentáře.


Jindřich Buchal.
Poznámka Novoměstského kurýra:
Informace jsem převzal ze zápisů ZM č.8. Pokud najdete nějakou nepřesnost, prosím sdělte mi to.

Také s velkou nadějí doufám, že se rozhodování v ZM konečně více dotkne i těch opravdu významných rozvojových cílů našeho města s úkoly k posouvání jejich řešení.

Za významné rozvojové cíle považuji řešení následujících oblastí:

- katastr NMNM - tranzitni doprava - obchvat - řešení dle platného a závazného výsledku referenda z roku 2018
- zlatý trojúhelnik
- oblast náměstí a jeho okolí
- oblast kasárna
- oblast údolí-koupaliště-hotel Metuj-Klosova vyhlídka a Jiráskovy sady
- oblast mezi NMNM a Vrchovinami dolní (pod I/14) i horní (nad I/14)
- oblast krčínské návrší s vazbou na obchvat a stavební pozemky
- parkování ve městě
- ?

Ale nelze zapomínat i na všechny rozvojové cíle obsažené v platném "Strategickém plánu rozvoje NMNM 2021". Je jich tam celkem 38.


A ještě něco. Určitě významná je přímá komunikace s občany s možností prezentovat výsledky a odpovědět na všechny dotazy a případně zaznamenat významné připomínky občanů. Myslím, že blížící se roční výročí nástupu nové "vlády" v našem městě je k tomu určitě vhodné.

Jindřich Buchal.

NOVÉ VEDENÍ NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ SPLNILO DALŠÍ SLIB.
NOVOMĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA DO KAŽDÉ SCHRÁNKY
A TAKÉ V DIGITÁLNÍ PODOBĚ PŘÍSTUPNÝ NA STRÁNKÁCH MĚSTA


Vloženo 03.04.2023Komentář Novoměstského kurýra:
Také nutno připomenout, že dochází i ke změně vzhledu Novoměstského zpravodaje. Pozitivní inovace.
Takže radost a pochvala. Vypadá to, že nové vedení našeho města bere své předvolební sliby vážně. Sláva. Jen tak dál.

Jindřich Buchal.

Co mě zaujalo na jednání Zastupitelstva města č. 4

Vloženo 12.03.2023, aktualizace 12.03.2023,

Zastupitel Čopík požádal o sdělení podrobností proč došlo k opožděnému vydání zápisu z poslední Rady města (zákon o obcích stanoví, že zápis musí být zveřejněn do sedmi dnů od konáná Rady).
Rozpoutala se docela dlouhá diskuse, z obsáhlého vysvětlení pana místostrosty jsem si odnesl informaci, že se řešily formulace do zápisu k LAM (?). Opozice docela účinně využila toto "pochybení" vedení města k řadě různých argumenatcí na adresu LAM. Viz také body k LAM na tomto Zastupitelstvu. Je jisté, že termín vydání zápisů si vedení města musí pohlídat a neporušovat zákon
.

Podívejte se, co je k tomu v zápisu ZMč.4.

Dotaz zastupitele a radního pana Čopíka:

Jiráskovy sady a Letní areál Metuje.

K této problematice byla na Zastupitelstvu bohatá diskuse.

Podívejte se, co k tomu je v zápise ze ZM č. 4:

Jiráskovy sady:
Pro přádek zde uvádím bod z "tiskové zprávy", kterou město zveřejnilo dne 3.3.2023:Letní areál Metuje:

Investiční akce zařazené do rozpočtu:

Řešení hotelu Metuj:
Tato informace je v zápise ZM č. 4 v kontrole úkolů.
Komentář Novoměstského kurýra:

Tak se podívejme na jednotlivé výše uvedené body:

Jiráskovy sady.
Zatím platí studie zpracovaná v loňském roce (viz obrázek výše). Není rozhodnuto, že se tato studie změní dle návrhu "vize" pro LAM (Letní areál Metuje). Jiráskovy sady jsou ve Strategickém plánu rozvoje NMNM, na definitivní řešení ve vztahu k LAM si musíme počkat. Tolik jsem pochopil z usnesení Zastupitelů.

Pokud jde o tu formulaci v "tiskové zprávě města" ze 3.3.2023,
přiznám se, že se mi to nezdá úplně v souladu s tím usnesením v Zastupitelstvu, které se konalo 2.3.2023. (???)


Letní areál Metuje.
Současnou podobu "vize" (viz obrázek výše) lze brát jako určitou představu vzešlou ze skupiny pro LAM. O ničem zatím není rozhodnuto definitivně. Koupaliště je ve Strategickém plánu rozvoje NMNM. Na definitivní řešení si musíme počkat.

Investiční akce zařazené do rozpočtu.
Toto je věc velké důležitosti. Myslím tím systém, jaký naše město zvolí pro evidenci, řízení realizace a řešení transparentnosti pro občany. Vedení města o tom bude jednat.

Jaké jsou současné okolnosti této problematiky?

Existuje "Strategický plán rozvoje NMNM 2021" Je v něm 38 rozvojových cílů ke kterým byly dodány se Strategickým plánem tzv. "Projektové listy", které ovšem vedení našeho města do dneška nezveřejnilo. Najdete je v Novoměstském kurýru v části "Strategický plán". Je třeba zdůraznit, že Strategický plán je zpracován pro dlouhé období (možná více než deset let). Nic samozřejmě nebrání tento podklad průběžně aktualizovat, včetně těch Projektových listů. Etapovost realizace je nezbytná. Je potěšitelné, že v roce 2021 naše město vydalo první vyhodnocení plnění tohoto Strategického plánu a dodrželo přitom strukturu jednotlivých rozvojových cílů obsažených v tomto Strategickém plánu, takže nebyl pro mě problém přiřadit to vyhodnocení k jednotlivým Projektovým listům (viz odkaz). To mě udělalo radost. Jsem toho názoru, že právě prostřednictvím těch projektových listů je možné pohodlně sledovat a zveřejňovat jak probíhá jejich plnění.

Já jsem si v roce 2022 dal tu práci a přiřadil jsem ty zveřejněné výsledky městem k jednotlivým "Projektovým listům".
Je to v Novoměstském kurýru a níže uvádím odkaz, aby zájemci viděli jak to vypadá.


Projektové listy Strategického plánu rozvoje NMNM 2021 a jejich realizace

Je to samozřejmě jenom příklad, který je možné jakkoli vylepšit, přizpůsobit a podobně. Důležité je, že kdykoli tam lze připojit další krok řešení každého rozvojového cíle a na stránkách města můžou být ty doplňované "Projektové listy" veřejně průběžně přístupné. Takhle si já, jako občan představuji tu "transparentnost" vůči občanům. A jednou za půl roku, možná rok, udělat besedu s občany, kde by si mohli s vedením popovídat, a zůčastnit se tak přímo na řešení toho důležitého rozvoje našeho města. A získat také odpovědi na všechny otázky.

Samozřejmě řešení jednotlivých rozvojových cílů bude vyžadovat etapový přístup prostřednictvím dílčích kroků. A to jsou právě ty položky ročních rozpočtů.

A co je důležité - údržbu nelze považovat za rozvoj města. V rozpočtu je jistě celá řada "údržbových" položek. To ale určitě nejsou rozvojové cíle. Evidenci údržbových prací je třeba oddělit od těch skutečných "rozvojových cílů". I když údržba je samozřejmě důležitá. Ale údržba nepřináší rozvoj.


Řešení hotelu Metuj:
Z informace v zápise ze ZM č. 4 (kontrola úkolů) vyplývá, že řešení hotelu Metuj je zatím zastaveno. Bod byl vypuštěn. Hotel Metuj je ve Strategickém plánu jako jeden z rozvojových cílů. Tak si počkejme, jak to nové vedení našeho města "uchopí".

Já osobně jsem přesvědčen, že se jedná o velmi "strategické místo" v našem městě. Podle mě by tam měl být rekonstruovaný hotel Metuj a připojit k tomu další etapy řešení ve vztahu k prostoru mezi hotelem a okrajem údolí, ve vztahu k zpřístupnění do toho údolí, které jistě bude v budoucnu významným místem z hlediska postupného vybudování nejen koupaliště ale i řady dalších doplňkových "vymožeností". To údolí je natolik významná a malebná lokalita, že nelze pominout využití té dosud nevyužité atraktivnosti. V souvislosti s hotelem Metuj je třeba zmínit i lokalitu "Klášter" prostor mezi klášterem a Klosovou ulicí.
Podle mě, myšlenka do hotelu Metuj umístit nějaké byty, která u minulého vedení zvítězila, je zabíjení možností tohoto strategického místa. Ta retro restaurace, která stále v hotelu Metuj zůstala zachována je, podle mě, v našem městě zcela ojedinělá. Pro podporu turistického ruchu je podobný hotel nezbytností. Podobně velký v našem městě není. Rambousek je zastaralý. Ostatně mohl by se v budoucnosti na Metuj napojit v nějaké atraktivnější podobě interiéru té restaurace pro turisty s konkrétním zaměřením. A ubytování v Metuji by mohlo být pro běžné turisty cenově přijatelné. A ubytování autobusových zájezdů v Metuji a případně v připojeném Rambousku (až dva autobusy) by pomohlo oživit turistický ruch v našem městě v podobě několikadenních zájezdů s programem ve městě i jeho blízkém i vzdálenějším okolím i s využitím blízkého Polska.


A tak s neskrývanou netrpělivostí budu očekávat výstupy z toho dubnového jednání k rozvoji našeho města, které magistrát připravuje.


Jindřich Buchal.

V zápise z RM č. 5 se objevila informace, že naše město začalo zjišťovat možnost realizace výstavby v lokalitě "Kasárna" formou družstevní výstavby.

Vloženo 16.02.2023Komentář Novoměstského kurýra:
Je skutečností, že forma družstevní výstavby bytů začala být diskutována na celostátní úrovni jako řešení dosažení bydlení v situaci drahých hypoték, na které řada zájemců o bydlení nemá šanci dosáhnout. U družstevní výstavby je získání bytu i v dnešních podmínkách podstatně reálnější. Takže - že se o tom diskutuje v našem městě je potěšující. Ovšem - diskuse nestačí, je třeba jednat. Doufejme, že se v této věci bude pokračovat. Zatím není v zápise z RM 5 nějaký další krok uložen.
Cesta přes developery je cesta přes hypotéky. A tam hrozí, že se to zasekne.

A ještě drobná připomínka - Dobruška už s družstevní výstavbou bytů začala.

Jindřich Buchal.


Zde je informace z internetu:
Družstevníci v Dobrušce s pomocí města stlačili ceny bytů.
19.4.2021
Město Dobruška se pustilo do něčeho, na co si Praha možná ještě několik let počká. Zdejší stavební bytové družstvo zahájilo v letošním dubnu ve spolupráci s městem výstavbu čtyř takzvaných viladomů. V každém z nich pak vznikne třináct bytů o různých velikostech, celkem bude uspokojeno 52 žadatelů o nový byt.

Všechny byty jsou už nyní obsazeny a družstvo má dokonce i čekací listinu dalších nebydlících členů pro případ, že by se některý z žadatelů, který už zaplatil svůj členský poplatek, z nějakého důvodu rozhodl od vstupu do družstva odstoupit. Na ještě neexistující byty se tak tvoří doslova fronty. A není divu, vždyť družstevní forma výstavby uspoří každému členovi stovky tisíc korun při pořízení bytu.

Unikátní výstavba družstevních bytů větším bytovým družstvem za pomoci města, které zajistilo výhodně stavební pozemek, se může stát skvělou inspirací pro další města a obce v České republice s cílem zlevnit drahé bydlení. Doufejme, že stranou nezůstane ani Praha, která má schválené zásady dostupného družstevního bydlení a v současné době hledá vhodné lokality pro realizaci prvních projektů. Uvidíme, zda hlavní město v tomto směru dožene rodiště F.L.Věka. Určitě na to čeká hodně Pražanů.

V Praze dne 19. dubna 2021
Martin Kroh
předseda představenstva SBD PrahaV zápise z RM č. 5 se objevila kritika nedostatečných informací o nesplněných bodech ze zápisů RM.
A také se tam objevila zmínka o "nepovolených stavbách".

Vloženo 16.02.2023, doplněna dole informace ze zápisu RM 7Doplnění informace ze zápisu RM č. 7:

Komentář Novoměstského kurýra:
Pro upřesnění:
OMM je Odbor majetku města, vedoucí pan ing. Pozděna.
OVRR je Odbor výstavby a regionálního rozvoje, vedoucí je pan ing. Skalský.

Přiznám se, jsem z toho poněkud zmaten. Co se to děje? Jde přece o vysvětlení okolností kolem "nepovolených staveb". Které to jsou, jaké jsou okolnosti jejich vzniku. To je opravdu důležitá věc, která si zaslouží rychlé řešení. Jak vůbec mohou nepovolené stavby v našem městě existovat? Kdo to připustil? Vyjádření vedoucího OVRR nechci komentovat. Asi to chce tvrdý audit a vyvození důsledků. Jde o princip.
No zdá se, že to je něco jako "kopnutí do vosího hnízda".
To jsem zvědav jak to dopadne.

Jindřich Buchal.

CO MĚ ZAUJALO Z JEDNÁNÍ POSLEDNÍ RADY MĚSTA č. 3

Vloženo 4.12.2022
Prezentace elektronického hlasování.Poznámka Novoměstského kurýra:
Doufejme, že bude zavedeno a že občané budou mít mimo jiné i informaci o jménech hlasujících v Radě i Zastupitelstvu.


Návrh rozpočtu pro rok 2023.Poznámka Novoměstského kurýra:
Zajímavosti v diskusi k tomuto bodu.


Rozvoj města.Poznámka Novoměstského kurýra:
Je potěšitelná zpráva, že vznikne nějaký koncept rozvoje našeho města. Zde si jenom dovoluji připomenout, že máme nový "Strategický plán rozvoje NMNM", kde základní směry rozvoje jsou definovány - 38 "Projektových listů" - chybí podle mě cíle směrem k MěÚ (racionalizace, digitalizace, transparentnost, ...) - nic nebrání např. roční aktualizaci.
Existuje také "Programové prohlášení" nové vlády v našem městě (zatím městem, pokud vím, oficielně nezveřejněno). Takže "rozvoj města" je opravdu ta nejdůležitější a zároveň nejsložitější problematika v našem městě. Je určitě v řízení této oblasti nutné provést významné změny směrem k jasnému, jednotnému a transparentnímu systému s adresnými odpovědnostmi. Práce s těmi "Projektovými listy" se přímo nabízí. Je to jednoduché a přehledné.


Plážové hřiště u sokolovny.Poznámka Novoměstského kurýra:
Zajímavý, pro mě dosud neznámý "rozvojový cíl".

Jindřich Buchal.

PROBĚHLO PRVNÍ "PRACOVNÍ" ZASTUPITELSTVO

Vloženo 25.11.2022

Videopřenos sledovalo doma 31 diváků. Podívejte se, co viděli:

Komentář Novoměstského kurýra:
Z jednání mě zaujalo rozhodnutí, že bude zahájena cesta k realizaci LAM (Letní areál Metuje) v místě bývalého koupaliště. Podrobnosti viz zápis z tohoto Zastupitelstva.
Pokud jde o místo jednání v kině, tak posuďte sami. Byl proti minulým přenosům přiblížen prostor jednání, objevily se malé stolečky u jednotlivých zastupitelů, zlepšil se přístup k mikrofonům (ale pořád si je zastupitelé musí podávat), zlepšilo se i osvětlení (pan starosta si postěžoval, že ho oslňuje a on nevidí, když někdo odejde ze sálu, například pro kafe, což může dělat problém při hlasování).


Divák doma u počítače nevidí, co se promítá na obrazovku v sále (vidí jenom kousek obrazovky). Také se dívá na záda Zastupitelů, kteří stále nejsou vidět tak, jak by si zasloužili. Většinou nejde rozeznat kdo je kdo. Takže rozhodnutí, že se Zastupitelstvo bude konat v prostoru hlediště kina nepovažuji za "šťastné".

Podívejte se, jak (například) Zastupitelstvo vypadá v České Skalici:


A takhle zasedá Zastupitelstvo v Červeném Kostelci:

A takhle vypadá například zasedačka na naší radnici:Knihovna nabízí společenský sál s těmito parametry:
Nabízíme:
v sále je k dispozici maximálně 80 míst
nabízíme židle a stoly, jejich rozmístění lze upravit dle požadavků
sál je vybaven wifi, projektorem a plátnem
k dispozici jsou notebooky, kabely a ozvučení
dle dohody je možno použít kuchyňku, zapůjčit nádobí (skleničky, karafy na vodu, šálky, hrníčky, talířky)
v předsálí je k dispozici WC
.

Takhle ten sál vypadá:Takže v městské knihovně je jednoznačně vhodný sál k dispozici.
A tak se upřímně divím, že na minulém Zastupitelstvu rozhodli zastupitelé 19 hlasy o místě konání v kině. Asi to je proto, že když sedí na Zastupitelstvu, tak nevidí ten přímý přenos.


V té České Skalici mají zavedeno "elektronické hlasování". To je velký pokrok, řada měst to už používá, i v našem městě má nové vedení podobný cíl. Také v České Skalici zůstávají dostupné videopřenosy, takže na to GDPR mají asi jiný výklad, než tomu je (zatím) u nás.
Přiznám se, že jsem "fanda" nového vedení našeho města, věřím, že postupně bude realizovat své dokonalé "programové prohlášení", které zatím, pokud vím, nebylo oficielně zveřejněno (v Novoměstském kurýru ho najdete v části "Volby" a v něm je i zmínka o zavedení transparentního osobního hlasování zastupitelů).

A tak s nadějí očekávám "dny příští", novinky a nový styl práce, který začne postupně nabíhat.


Jindřich Buchal.

NOVÉ ORGANIZAČNÍ SCHÉMA

Vloženo 18.11.2022

Dnes jsem si všiml, že se na stránkách města objevilo nové provedení organizačního schéma - opravdu velký skok v kvalitě provedení proti tomu co bylo.

Komentář Novoměstského kurýra:

Jen tak dál. Podívejte se, s čím se dlouhodobě spokojilo naše předvolební vedení. I to je navenek určitá forma reprezentace města. Nyní se za "naše" organizační schéma nemusíme stydět.Jindřich Buchal.