NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.
Část I. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST I
Poprvé vloženo 24.4.2006.

Část II. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST II
Poprvé vloženo 03.10.2016.

Část III. - DOBA OBCHVATOVÁ POREFERENDOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST III
Poprvé vloženo 02.11.2018.Část IV. - DOBA OBCHVATOVÁ POVOLEBNÍ.

Poprvé vloženo 01.10.2022


V ZÁPISE Z RADY MĚSTA č. 10 JE TAKÉ BOD K tzv. "KASAČNÍ STÍŽNOSTI"

Vloženo 29.03.2023


Komentář Novoměstského kurýra.
Najdříve se chci zmínit o převratné novince v našem městě. V Radě města bylo zavedeno tzv. "jmenovité hlasování". Nejdříve si to radní museli odhlasovat. Jak vidíte, bylo to jednomyslné.
Je to jeden krok ke splnění slibu "transparentnosti" jednání ve městě. Velká pochvala.
Jsem zvědav, zda to podobně dopadne i v Zastupitelstvu. Doufejme, že ano.

Ovšem výše uvedený bod ze zápisu jsem nevybral náhodně.
Jak vidíte, týká se "kasační stížnosti" města k rozhodnutí soudu změnit Územní plán v prostoru Krčínského návrší. Stížnost města soud zamítl a tak by mělo dojít ke změně Územního plánu tak, aby budoucí výstavba obchvatu nekolidovala s bytovou výstavbou v této oblasti. A jak vidíme v zápise, radní vzali informace obsažené v zamítnutí na vědomí.
Ale jaké další kroky a kdy budou následovat jsme se nedozvěděli. Vůbec, v zápise z Rady se docela často objevuje informace "RM vzala na vědomí". Poněkud obecné podle mého názoru. Zejména, když čtenář zápisu nevidí podklady, které Radní dostali k tomu, kterému bodu. Jistě by se dalo sdělit více.

Tak uvidíme, zda v následujícím jednání Zastupitelsva města bude také zavedeno "jmenovité hlasování" a také zda se tam dozvíme něco více o dalším postupu k tomu "Krčínskému návrší" ale také k tomu "Obchvatu". Není konečně na čase nakreslit tu jeho trasu?


Třeba obchvat nemusí vést přes to "Krčínské návrší" s tou bytovou výstavbou a tím by tato záležitost byla vyřešena. Zůstala by výstavba bytů a my "příznivci" obchvatu bychom se konečně dozvěděli, kudy ten obchvat povede.
A protože obchvaty vedou mimo zastavěné oblasti, konečně by přestala kritika týkající se nebezpečnosti toho přechodu pro chodce nedaleko krčínské školy, viz nedávná veliká diskuse na facebooku. Tam totiž dnes projíždí tranzit na Dobrušku a dál a také na Hradec Králové. A také opačně. Až bude dokončen obchvat Jaroměře - je ve výstavbě - bude zajímavé sledovat co to způsobí v Krčíně. Bude totiž přístup na D11 v Jaroměři docela výhodný právě přes Krčín a dále k přehradě a na obchvat České Skalice právě z této severní oblasti Orlických hor. Ovšem zatím jen do 12 tun, více totiž nesmí přes přehradu přejet. Budou tedy jezdit kamiony kolem Nahořan na Jaroměř? Nebo pojedou nahoru k Náchodu na 33 a tam pohodlně na D11 do Jaroměře? Na dotaz v Dobrušce kudy chtějí jezdit na D11 mi odpověděli, že předpokládají přístup na D11 na Opočno, České Meziříčí a Smiřice. Možná také přes Jaroměř (obojí nevýhodné). Ale že pokud by bylo propojení kolem Nového Města k přehradě - viz výše - tak by to pro ně bylo výhodnější a používali by to. Asi z této oblasti nejen oni.
Já čekám na tu definici obchvatu kolem NMNM už od roku 2006. A možná, že to propojení od hranic katastru NMNM za Nahořeny a kolem přehrady pochopí i příslušné státní orgány jako výhodné a rozjedou realizaci. Ta určitě není věcí Nového Města nad Metují.


TAK ZAČNE SE KONEČNĚ K TÉTO VĚCI OPRAVDU NĚCO KONKRÉTNÍHO DÍT?

Jindřich Buchal.

SOUD ZAMÍTL KASAČNÍ STÍŽNOST NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ NA MINULÉ ROZHODNUTÍ
(Rozhodnutí o "Kasační stížnosti" viz níže vstup s datem 28.07.2022)

Vloženo 10.03.2023Na celé rozhodnutí se můžete podívat zde:

ROZHODNUTÍ


Právní zástupce majitelů pozemků na "Krčínském návrší" předal městu následující "PODNĚT".

PODNĚT

A tak se pokusme definovat současné možnosti:


1. Předpokládám, že naše město nechce zrušit akci "Krčínské návrší", tj. výstavbu rodinných domků v této oblasti.
2. Musí tedy udělat takovou změnu Územního plánu, která nabídne návrh trasy "Novoměstského obchvatu" mimo toto území.
3. Protože platné a závazné referendum už dávno uložilo realizaci "jihozápadního obchvatu", stačí takovou trasu navrhnout, projednat a schválit.
4. Ovšem existuje lednová tajuplná zmínka pana strarosty o nějaké "nové myšlence" pokud jde o řešení tranzitní dopravy v našem městě (viz níže vstup u data 4.2.2023),
tak je asi čas sdělit o co jde, pokud je to něco jiného, než jsem uvedl výše. Předpokádám, že "plnohodnotný obchvat NMNM" stále zůstává ve hře.V každém případě na tahu je vedení našeho města a čím dříve tento tah udělá, tím lépe!!! Je třeba po minulém vedení našeho města mnoho věcí napravovat.

Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA DÁLNICE D35 MÁ VELKOU ZELENOU

Vloženo 08.02.2023

Komentář Novoměstského kurýra:
To je jistě potěšitelné, dojde k odlehčení D1 směrem na Moravu. Napojení na D11 bude u Hradce Králové, pokud bude třeba jet na Polsko.

Kudy ale se jeví výhodné napojení na D11 z oblasti Rychnov nad Kněžnou (Kvasiny), Dobruška, Nové Město nad Metují?
Pokud jde o Kvasiny pracuje se na napojení k Hradci Králové (má se stavět nová severní tangenta v HK, 15,5 km, viz mapa níže, a úprava trasy Třebechovice - Kvasiny), popsáno v minulosti na těchto mých stránkách.

Ovšem existuje podle mě dobrá možnost napojení lokality Kvasiny i celé severení části Orlických hor s využitím trasy Rychnov, Solnice, Dobruška, kolem Nového Města nad Metují na obchvat České Skalice (viz "Brána k sousedům"), dále na obchvat Jaroměře - už se začal stavět a na D11 u Jaroměře a tam buď na Polsko po dostavbě D11 na polské Hranice, nebo na Hradec Králové po D11 a po nové D35 na severní Čechy a Mladou Boleslav (spojení Kvasiny), nebo po D11 na Prahu a Německo (spojení Kvasiny). Výstavba obchvatu Náchoda začíná. Do dostavby D11 na polské hranice doprava na Polsko z oblasti Kvasin bude směřovat na Náchod přes Nové Město nad Metují. Možná, že částečně i po dostavbě D11.
Tento popsaný přístup na D11 je kromě části Spy - obchvat České Skalice prakticky hotový nebo v přípravě (dokončení obchvatu Solnice, na tom se pracuje). Část Spy - obchvat České Skalice je obsažena ve studii Kraje z roku 2012 s názvem "Brána k sousedům". A také tato varianta by významně odlehčila tu trasu Kvasiny Hradec Králové, kde mají jistě dopravu i tak hodně frekventovanou a to i s tou předpokládanou novou severní tangentou.
Uvedené řešení by vyřešilo i část obchvatu Nového Města nad Metují v části Spy - hranice katastru Nahořan. Také by umožnilo etapové řešení vybudováním jenom té části za Luštinec a tam propojit k mostu u Ammannu. To je uzavření nejen obchvatu Krčína ale i Nového Města kromě Vrchovin. Jeví se mi to docela zajímavé řešení. Samozřejmě, ty Vrchoviny dořešit co nejdříve.

A celkové řešení toho našeho plnohodnotného obchvatu NMNM vedoucího mimo zastavěné oblasti našeho města, o kterém rozhodlo platné a závazné místní referendum v roce 2018? A jehož realizaci nám dokonce opakovaně doporučují Zásady územního rozvoje Kraje?
Moji několikaletou představu najdete - opakovaně - níže:


Ovšem, podívejte se také na minulý vstup na tuto stránku k datu 4.2.2023. Existuje dle nedávné informace vedení našeho města nějaká nová myšlenka. Tak uvidíme, zda a jak bude plnit vyhnání tranzitní dopravy z našeho města, podobně, jak už to mnoho měst zrealizovalo nebo na tom intenzivně pracují.
Přidávám sem znovu můj náčrtek, který zveřejňuji už několik let.Přidávám (opakovaně) i informaci o výstavbě v našem Kraji z roku 2022:A také přidávám (opakovaně) obrázek trasy v podkladu "Brána k sousedům" z roku 2012, řešení, které tehdy vedení našeho města kategoricky odmítlo.A pro "potěšení oka novoměstských patriotů" přidávám pohled na to naše krásné městečko z ptačí perspektivy. Jsou vyznačeny hranice katastru našeho města.
Všechny důležité podrobnosti od roku 2006 najdete v části "obchvat" v Novoměstském kurýru. Nekonečný příběh.
Umíte si na obrázku výše představit ten plnohodnotný, mimo zástavbu vedoucí obchvat? Mě se to zdá docela jednoduché.
Tak proč je kolem toho už desítky let tolik emocí?


Jindřich Buchal.

V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI SE PAN STAROSTA ZMÍNIL O ZAHÁJENÍ CESTY K ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY V NAŠEM MĚSTĚ

Vloženo 04.02.2023Komentář Novoměstského kurýra:
Tak sláva. Věc "tranzitní doprava v NMNM" se konečně začala řešit.
Přiznám se, že budu velice nedočkavě čekat na podrobnosti toho řešení.


Jindřich Buchal.

OBCHVATU SE ZŘEJMĚ ZAČALO "BLÝSKAT NA LEPŠÍ ČASY"!

Vloženo 26.12.2022

Ve schváleném rozpočtu našeho města na rok 2023 se objevila následující položka - viz červený rámeček:A to je vážení přátelé obchvatu opravdu významný okamžik - poprvé od referenda, které před více než čtyřmi lety rozhodlo platně a závazně ve prospěch plnohodnotného obchvatu, se objevuje skutečný krok k jeho realizaci. Vypadá to, že skončilo období neřešení výsledku referenda minulým vedením našeho města. Sláva!!! Sláva!!! Sláva!!! Sláva!!!
Doufejme, že se brzy dozvíme konečně tu trasu obchvatu našeho města.

I když - docela bych uvítal, kdyby k těm "existujícím variantám", jejichž vypracování ještě před referendem řídilo ŘSD (viz podrobné informace na těchto stránkách Novoměstského kurýra u data 24.3.2017 a na řadě dalších míst), naše město přidalo i tu svou variantu, která, nejlépe, by vedla po katastru města a našemu městu nejlépe vyhovovala. Z té "vyhledávací studie" tehdy vyšla vítězně ta slavná "přeložka I/14" která prochází městem a není vůbec obchvatem. Nyní se doufám budeme bavit o "skutečném obchvatu" a ta "přeložka" konečně zmizí z platného "Územního plánu" našeho města. Tak se nechme překvapit, co z toho vyleze.

Jindřich Buchal.

PODÍVEJME SE NA ROZVOJOVÉ PLOCHY DLE SOUČASNĚ PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU NMNM

Vloženo 01.10.2022


Zdroj www stránky NMNM.

Komentář Novoměstského kurýra:
Předpokládám, že po těchto komunálních volbách (2022) se začne SKUTEČNĚ realizovat jihozápadní obchvat Nového Města nad Metují.
A že bude navržena tzv. "územní rezerva" do územního plánu NMNM, a že v něm bude zrušena tzv. "přeložka I/14", která je v současné době v ÚP obsažena.

Nedávno se objevilo soudní rozhodnutí, že je třeba zrušit v ÚP území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě "krčínské návrší". Logický postup samozřejmě je takový, že se nejdříve v území definuje trasa toho jihozápadního obchvatu po katastru města (v souladu s platným a závazným referendem z roku 2018) a teprve potom se umisťuje nová výstavba takovým způsobem, že s trasou obchvatu nekoliduje.
Tak si počkejme na další "obchvatové" události.


Jindřich Buchal.