NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.
Část I. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST I
Poprvé vloženo 24.4.2006.

Část II. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST II
Poprvé vloženo 03.10.2016.

Část III. - DOBA OBCHVATOVÁ POREFERENDOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST III
Poprvé vloženo 02.11.2018.Část IV. - DOBA OBCHVATOVÁ POVOLEBNÍ.

Poprvé vloženo 01.10.2022


PODÍVEJME SE NA ROZVOJOVÉ PLOCHY DLE SOUČASNĚ PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU NMNM

Vloženo 01.10.2022


Zdroj www stránky NMNM.

Komentář Novoměstského kurýra:
Předpokládám, že po těchto komunálních volbách (2022) se začne SKUTEČNĚ realizovat jihozápadní obchvat Nového Města nad Metují.
A že bude navržena tzv. "územní rezerva" do územního plánu NMNM, a že v něm bude zrušena tzv. "přeložka I/14", která je v současné době v ÚP obsažena.

Nedávno se objevilo soudní rozhodnutí, že je třeba zrušit v ÚP území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě "krčínské návrší". Logický postup samozřejmě je takový, že se nejdříve v území definuje trasa toho jihozápadního obchvatu po katastru města (v souladu s platným a závazným referendem z roku 2018) a teprve potom se umisťuje nová výstavba takovým způsobem, že s trasou obchvatu nekoliduje.
Tak si počkejme na další "obchvatové" události.

Jindřich Buchal.