NÁVRAT NA VSTUP DO NOVOMĚSTSKÉHO KURÝRA.
OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.
Část I. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST I
Poprvé vloženo 24.04.2006Část II. - DOBA PŘELOŽKOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST II
Poprvé vloženo 03.10.2016.

Část III. - DOBA OBCHVATOVÁ POREFERENDOVÁ - viz následující odkaz:

OBCHVAT NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ - ČÁST III
Poprvé vloženo 02.11.2018.Část IV. - DOBA OBCHVATOVÁ POVOLEBNÍ.

Poprvé vloženo 01.10.2022


V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI č.4/2024 BYL UVEŘENĚN ČLÁNEK O NOVOMĚSTSKÉM OBCHVATU

Vloženo 29.03.2024


Protože dlouhodobě sleduji problematiku "OBCHVAT" v Novoměstském kurýru a tam od roku 2006 soustřeďuji všechny dostupné informace,
dovolil jsem si přidat i tento článek sem, do Novoměstského kurýra.Komentář Novoměstského kuryra.
Novoměstský obchvat, to je "nekonečný příběh".
V Novoměstkém kurýru k dnešnímu dni najdete 221 příspěvků z řady zdrojů. Velikou výhodou této evidence je skutečnost, že tam najdete vše důležité, co jsem od roku 2006 uložil a "zakonzervoval". Řadu věcí dnes už samozřejmě nikde jinde nenajdete.
Dnešní článek pana ing. Zilvara vychází z jednání posledního Zastupitelstva č.10, kde bylo bez jednoho hlasu jednohlasně odsouhlaseno skutečné zahájení cesty k realizaci obchvatu našeho města. Město poprvé zveřejnilo svou představu o trase toho jihozápadního obchvatu, podklady odeslalo na Kraj, kde na tom budou pokračovat. Změna Územního plánu č.8 podle informace pana starosty na tom Zastupitelstvu je naplánována na březen 2026. Doufejme, že to tak opravdu ve skutečnosti dopadne. A tak je třeba poděkovat panu ing. Zilvarovi i vedení našeho města, že se rozhodli i prostřednictvím Novoměstského zpravodaje informovat širokou novoměstskou veřejnost. Z diskusí na facebooku totiž je zřejmé, že někteří občané mají své představy stále hodně zkreslené. Naštěstí těch 2114 občanů, kteří se pro obchvat vyjádřili v platném a závazném referendu v roce 2018, patří k těm, co vědí, že tranzitní doprava má být vedena mimo zastavěné oblasti. Právě v tom mém Novoměstském kurýru najdete řadu dokladů, kde jakoby ti, co měli obchvat realizovat, o této "triviální pravdě", nevěděli. A jejich nasazení pro realizaci obchvatu bylo zcela zanedbatelné.
Nyní tedy s novým vedením města přišla změna, doufejme, že se to konečně rozjede "na plné pecky"
A děkuji za zveřejnění toho článku v Novoměstském zpravodaji vedení města i panu Zilvarovi a VIZI22. Protože ten "Novoměstský zpravodaj" dostanou všichni. I mnoho těch, kterým počítač nic neříká.


Jindřich Buchal.

BOD 4.4 v zápise ze ZM č.10 - OBCHVAT

Vloženo 22.03.2024


Komentář Novoměstského kurýra:
Takže kostky jsou vrženy:
Tři důležté skutečnosti:
1. obchvat bude prosazován bez etap, jako jeden celek. Doufejme, že i takový obrázek byl odeslán na Kraj.

Obrázek nabízím zde - úprava Novoměstského kurýra:2. Pan starosta sdělil předpokládaný termín vydání změny Územního plánu. V zápise ten termín není uveden, dohledal jsem na zvukovém záznamu následující termín, který byl vysloven - změna územního plánu č.8 bude vydána v ÚP k datu 03-2026.
Pro představu jak bylo k obchvatu diskutováno na Zastupitelstvu jsem vystřihl zvukový záznam k tomu bodu 4.4

Je velmi potěšující, že pro obchvat hlasovali všichni zastupitelé, pouze jeden se zdržel. Škoda, že k takové shodě nedošlo podstatně dříve. Ani po referendu.
A nyní se podrobněji podívejme, jaké možnosti má a bude mít tranzitní doprava, která se z jihu, západu nebo severu přiblíží k našemu městu.
Předpokládám dvě následující skutečnosti:
- v září 2024 bude otevřen obchvat Jaroměře
- někdy v roce 2026 bude realizována odbočka z I/33 na kopci u Vysokova ke křižovatce s odbočkou na Václavice na I/14 (nový výjezd k Novému Městu od Náchoda). Zatím pořád platí zahájení výstavby obchvatu Náchoda v roce 2025 (viz současné sdělení hejtmana Červíčka v novinách ECHO č.6". A předpokládám, že toto propojení postaví a zprovozní přednostně.

Vše zobrazuji názorně níže na mapě našeho regionu:

Jindřich Buchal.


PODKLAD, KTERÝ BYL SCHVALOVÁN NA ZM č.10


Dohodnuté změny viz níže v Komentáři Novoměstského kurýra.
Vloženo 01.03.2024, aktualizováno 11.03.2024

Podívejte se na to:


Komentář Novoměstského kurýra:

Výše jsem přidal mapu katastru NMNM. Já osobně považuji za lepší řešení posunout tu trasu obchvatu podél Krčína více k západu, je tam po katastru našeho města dost místa. A to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že trasa pokračující k D11 do Jaroměře, pokud se bude realizovat, bude navazovat na ten obchvat NMNM směrem k přehradě a na obchvat České Skalice. A tak by bylo výhodné, aby se to napojení realizovalo někde u hranice katastru Nahořan.
A také na katastru NMNM od nového kruháku mezi novou silnicí (obchvatem a Krčínem ) se dá předpokládat, že bude docela příhodné rozvojové území na západní straně Krčína.
Také ten výjezd za Vrchovinami na I/14 bych posunul dále na sever, někde těsně za ten "Kamenný háj". Ale to ten poslední náčrtek už splňuje. Vše jsem už mnohokrát nakreslil - viz někde níže.
A tak jsem zvědav, jak se s tím vypořádají odborníci na územní plánování.
A ještě něco: "dvorním" dodavatelem územních plánů pro naše město je už řadu let ateliér pana Kaplana. A pan Kaplan se před lety veřejně v kině vyjádřil, že kdyby se měla nahradit přeložka I/14 jihozápadním obchvatem, že by do toho nešel!!! Bylo to konkrétně dne 14.2.2014. Najdete to níže na těchto stránkách včetně fotografií. Tak jsem docela zvědav, zda pan Kaplan tentokrát do toho půjde.
Ovšem co mě překvapuje, že v podkladu není žádná zmínka o místním referendu v roce 2018, které rozhodlo platně a závazně o zrušení tzv. přeložky I/14 procházející městem a její nahrazení jihozápadním obchvatem mimo zastavěná území. Protože místní referendum nemůže rozhodovat o jiném území, než o katastru, na kterém je vyhlášeno, znamená to samozřejmst vedení obchvatu po katastru města (drobné odchylky po dohodě jistě možné). Naše město se stále chová, jakoby referendum neexistovalo.

Ovšem, v podkladu výše je uvedena věta: "Trasa je situována pouze na území NMNM a nezasahuje do okolních obcí".
To naznačuje vazbu na výsledek referenda.

A jaký očekávám další postup?
1. Po schválení v Zastupitelstvu odešle město připomínky k Územní studii jihozápadního obchvatu města na Kraj.
2. Po obdržení vypracované studie a jejím schválení bude tato studie použita k vydání změny Územního plánu č. 8
3. Po vydání změny Územního plánu č. 8 budou moci majitelé pozemků na Krčínském návrší nakládat se svými pozemky jako se stavebními a město bude moci zahájit realizaci jihozápadního obchvatu města.


Samozřejmě po jednání ZM č.10 doplním informace. Jsem zvědav, zda tam bude slíben termín vydání toho nového Územního plánu.Doplněk po jednání Zastupitelstva (11.03.2024):
Byl odsouhlasen podklad jako zadání pro Kraj včetně náčrtku trasy budoucího obchvatu našeho města. Dohodnuto, obchvat nebude rozdělen na etapy 1,2 ale bude pouze jednou etapou. Také, že bude doplněna zmínka o referendu. Ale tu jsem výše v textu města našel.

Níže je náčrtek trasy obchvatu vydaný městem a schválený na Zastupitelstvu,
ALE dovolil jsem si odstranit ty etapy, které zřejmě zůstaly v tom podkladu, co byl odeslán na kraj (viz výše). V zápise ze ZM je uvedeno, že bude prosazován obchvat jako celek, tedy Etapa I a Etapa II současně.. Jinak jsem na obrázku nic nezměnil. Ukončení první etapy na nahořanské silnici je samozřejmě nesmysl, když etapy, tak první etapa by měla být až k mostu u Ammannu, čímž ba se prakticky realizoval obchvat celého NMNM kromě Vrchovin.

Podrobnosti po zveřejnění Zápisu ze ZM č. 10 (bylo zveřejněno 22.03.2024) k bodu 4.4 jsem vložil na začátek tohoto vstupu - viz výše.

Všimněte si, že na mapce je městem zakresleno i propojení mezi navrženým obchvatem a mostem u Ammannu. To Novoměstský kurýr už kreslí řadu let a je velni významné. Je to vlastně uzavření obchvatu NMNM kromě Vrchovin.A co je důležité, byl sdělen předpokládaný termín vydání nového Územního plánu s promítnutým obchvatem na 03/2026.
To je důležité i pro majitele pozemků na Krčínském návrší, které v té změně ÚP budou moci být opět stavebními.


Nyní počkám, co zveřejní město v návaznosti na jednání Zastupitelstva (Zápis) a provedu případná doplnění.


Ještě přidávám dlouhodobě kreslenou trasu našeho obchvatu Novoměstským kurýrem - na obrázku níže červeně. Na obrázku je také vyznačen katastr NMNM. Žlutě je vyznačena zrušená trasa vysokotlakového plynovodu.
A také přidávám aktuální fotografii, jak řeší překonání "nivy řeky Labe" na obchvatu Jaroměře. Mimochodem - ten obchvat má být slavnostně otevřen v září 2024. Bude se napojovat na obchvat České Skalice. Rozpočet na jaroměřský obchvat je necelých 800 mil. Kč. Délka cca 6,5 km.Jindřich Buchal.
BYL VYDÁN NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.8 ÚZEMNÍHO PLÁNU NMNM
Vloženo 02.02.2024

Konečně se zdá, že byla zahájena opravdová realizace obchvatu prostřednictvím změny Územního plánu našeho města.
Výsledkem by měl být návrh trasy jihozápadního obchvatu a také vrácení bytové výstavby na Krčínské návrší.
Věřím, že na příštím Zastupitelstvu bude toto zadání schváleno.
A také, že se dozvíme předpokládaný termín vydání toho aktualizovaného Územního plánu našeho města s trasou obchvatu.
A také, že neprodleně budou zahájeny všechny další kroky k co nejrychlejší skutečné realizaci toho, co ta změna Územního plánu bude obsahovat.


Nejdříve sem přidám schematické vysvětlení co jsou ZÚR (Zásady územního rozvoje) a co je ÚP (Územní plán):
A nyní se podívejte se na ten návrh zadání změny ÚP:Komentář Novoměstského kurýra:
No vida. O něco níže jsem nedávno vyslovil docela velké zklamání nad přístupem města k řešení obchvatu.
A světe div se - 2.2.2024 je vydán návrh na změnu Územního plánu ve prospěch obchvatu.
A také i ve prospěch bytové výstavby na "Krčínském návrší".
Příští Zastupitelstvo se má konat 7.3.2024. Další ZM 24.4.2024. Změna ÚP musí být na ZM schválena.
Tam se asi dozvíme, které okolnosti přispěly k této změně obchvatové situace.

Tak zbývá jenom věřit, že konečně realizace obchvatu půjde rychle na svět.V Novoměstském kurýru jsem s tím začal v roce 2006.

Jindřich Buchal
.

NA ZASTUPITELSTVU č.9 BYLA V SOUVISLOSTI S ROZPOČTEM NA ROK 2024 POLOŽENA OTÁZKA ZDA ROZPOČET OBSAHUJE ŘEŠENÍ OBCHVATU
Vloženo 15.12.2023, doplněno 30.12.2023Abych nemusel čekat na zveřejnění zvukového záznamu městem, pořídil jsem si tentokrát zvukový záznam
ze Zastupitelstva sám.


Předkládám k poslechu níže příslušnou část
(otázku položil ing. Zilvar, kterého zřejmě jako jediného zastupitele - bohužel - zajímá řešení obchvatu):Po zveřejnění zápisu ze ZM-09 přikládám i příslušný odstavec ze zápisu. Zde musím ocenit důslednou přesnost dodržovanou v zápise, i když ta zmínka "je to trochu u ledu" není pro vedení našeho města zrovna "dobrou vizitkou", protože kdo dopustil, že to je "u ledu"?
Tak co tomu vážení čtenáři Novoměstského kurýra říkáte? Nejdříve zde připomenu, co už jsem sem vložil 29.9.2023 (viz níže v rámečku)
A co říkám současné situaci já? Pro mě naprosté zklamání z toho, jak se naše město a jeho nové vedení staví k řešení obchvatu. Očekával jsem naprosto jiný přístup.

Zdá se, že usnesení ze Zastupitelstva č.7 našemu vedení města nedělá žádné starosti. A stále přenáší odpovědnost na Kraj (ZÚR).
A Zastupitelstvo si to nechává líbit!!! Je evidentní, že naše vedení města vůbec nepochopilo, že jsou to právě oni, kteří jsou na tahu.
A tak jsme se dozvěděli, že město od září neudělalo vůbec nic. Nereagovalo na usnesení ze ZM č.7 zahájením změny Územního plánu. To přece Kraj neudělá. Město neřeší nejen obchvat ale i "Krčínské návrší" a jeho bytovou výstavbu. A odvolávání se na Kraj není nic jiného, než smutný alibismus, protože to skutečné řešení, vycházelící ze změny ÚP našeho města vůbec nezačalo.
Ovšem, že situace ve zpracování změn Územních plánů v našem městě je docela kritická, není žádným tajemstvím (viz vystoupení pana Skalského na ZM č.8).
K problematice řízení rozvoje našeho města se vrátím podrobněji po Novém roce, nyní si nechci kazit předvánoční pohodu.Jindřich Buchal.

NA INTERNETU SE OBJEVILA AKTUÁLNÍ INFORMACE K ROZVOJI PRŮMYSLOVÉ ZÓNY "SOLNICE - KVASINY"

Vloženo 05.12.2023

Z peněz, které tam jsou k dispozici se pro naše město našly (jen) na opravu propojky SPY - KRČÍN o pro viadukt pod železnicí. Lepší cesta pro dopravu do Krčína.
Již v minulosti jsem se v Novoměstském kurýru zmiňoval, že NMNM se mělo zkusit napojit na tento "penězovod" z Kvasin se svým obchvatem v rámci řešení přístupu z uvedené oblasti na D11 v Jaroměři (řada podrobností v textech níže). Například Opočno z těchto peněz svůj obchvat hradí a v příštím roce uvede do provozu. Ale to není řešení přístupu na D11.
A že NMNM je zasaženo tranzitním provozem "do a z" té rozvojové oblasti "Solnice - Kvasiny" je zcela zřejmé.
A přístup na D11 z té oblasti "Kvasiny"není zatím dostatečně vyřešen (královéhradecká "severní tangenta" zde kupodivu není zmíněna), je také zcela zřejmé.
A přístup na D11 v Jaroměři se jednoznačně nabízí. Je to výhodná a docela blízká a zdaleka ne tak zastavěná a dopravně složitá trasa jako k HK.
Snaha řešit tu trasu k D11 z Kvasin trvá už dlouho, ale není to zatím plně dořešeno.
Studie "Brána k sousedům", kterou v roce 2012 vydal Kraj HK ostatně ten přístup "SPY - obchvat České Skalice", navrhovala.
V současné době zbývá dodělat na směru k Jaroměři polovinu obchvatu Solnice (je řešeno - viz níže) a obchvat Jaroměře (je ve výstavbě, má se zprovoznit v září 2024).
Jen u Nového Města řešení stále v nedohlednu.
A to i přes skutečnost, že už v roce 2018 v NMNM proběhlo místní referendum, které platně a závazně rozhodlo o realizaci jihozápadního obchvatu města,
jehož první polovina (Spy- hranice katastru Nahořan) by byla právě také první částí toho přístupu k České Skalici.


Tak se podívejte na ten atraktivní a širokospektrální rozvoj nedaleko od našeho města:

A pro dokonalou představu o území, o kterém je zde řeč, jsem níže umístil příslušný výřez z mapy.
Můžete si sami zkusit tipnout, kudy ty kamiony hledají cestu na tu dálnici D11 a na všechna ta místa, kam jezdí.
Jindřich Buchal.

MAPA ŠIRŠÍHO REGIONU CELÉ VÝCHODOČESKÉ OBLASTI

Vloženo 07.11.2023


Komentář Novoměstského kurýra:
Mapa zobrazená výše je složena z 12 stránek silniční mapy vydané v roce 2023, takže jde o aktuální mapu. Z polské strany ke Královci je naznačena polská dálnice, která už je dnes dokončena a byla nedávno otevřena. Na slavnostní otevření Poláci nepozvali nikoho z české strany, protože z naší strany výstavba od Trutnova ještě vůbec nezačala. Odpovídá to naší neschopnosti stavět dálnice rychle. Podívejte se níže, jak jsou na tom dnes v Polsku. Darmo mluvit. Mapu jsem sem vložil poto, že mám mapy rád, ale také ji budu používat na zaznamenávání tras výstavby nových silnic v našem regionu o kterých si budu myslet, že stojí za pozornost z hlediska dopravního řešení i ve vztahu k našemu městu.
Mapu jsem sem vložil co největší, aby se to dalo číst. Tak podrobnou mapu pro tak velké území s takovým rozlišením jsem na internetu nenašel. Tak je nyní na Kurýru. Záměrně jsem území zobrazil až po Kladsko, protože o dálnici Wroclaw - Kladsko je už rozhodnuto, z Kladska se bude budovat v Polsku pokračování dálnice k českým hranicím. Existuje informace, že to má být někam k "Dolní Lipce" u Králík. Má se - údajně - zlepšovat i trasa Kladsko - Kudowa - Zdroj, což by byl přístup na D11 a D35 na našem území.


Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA OBCHVATU JAROMĚŘE POKRAČUJE ZÁVRATNÝM TEMPEM

Vloženo 02.11.2023Zdroj facebook #mi #metrostavinfrastructure #jaromer.
Komentář Novoměstského kurýra:

Nejdříve informace z Metrostavu:
"Na 6,5 kilometrů dlouhém úseku silnice I/33, který bude tvořit nový obchvat Jaroměře, se pilně pracuje. Postup prací je nejlépe viditelný na dvou mostech:
14 metrů vysoké estakádě přes Labe a inundační území a mostě přes údolí u Svinišťan, který je stavěný pomocí prostorové skruže. Na trase obchvatu také stále probíhá výstavba kanalizace, pro kterou mimo jiné využíváme i technologii mikrotunelování. Její součástí je i aktuálně montovaná dešťová usazovací nádrž určená pro retenci a postupné vypouštění srážkových vod"
.
(Zdroj facebook #mi #metrostavinfrastructure #jaromer)


A dodatek Novoměstského kurýra:
No vida, jak jednoduše lze překonat "nivu" řeky Labe.
V našem městě by mohlo podobně vypadat překonání "nivy" řeky Metuje při stavbě obchvatu.
Problematiku novoměstského obchvatu sleduji už od roku 2006, kdy jsem si založil webové stránky s názvem "Novoměstský kurýr". Mám tedy docela podrobně zakonzervovány všechny události, komentáře, pravdy, polopravdy i nepravdy, ale i řadu kopií různých dokladů, k dnešnímu dni tam je už 214 vstupů. Výhoda je v tom, že v Kurýru je vše zakonzervováno, řadu věcí už dnes nikde jinde nenajdete. Dosud je příběh obchvatu NMNM docela smutný - až trapný. Zatím co na mnoha místech už obchvat mají nebo ho realizují, u nás do dnešního dne totiž není městem ani navržena trasa, kudy by ten obchvat mohl vést. A to i přesto, že v roce 2018 proběhlo platné a závazné referendum, které rozhodlo o zrušení tzv. "přeložky I/14" procházející městem a o realizaci jihozápadního obchvatu města. Připomínám, že místní referendum může rozhodovat pouze o dění na katastru, na kterém je vyhlášeno. Připadám si už docela trapný, že se stále snažím ten obchvat prosazovat, protože to je zcela jednoznačně ku prospěchu občanů tohoto města. A stále to není na světě. Ovšem věřím, že těch 2114 občanů, kteří byli v referendu pro obchvat, ukazuje, že v tom nejsem sám. A tak důvěřuji novému vedení našeho města, že to konečně rozjede navržením té trasy po katastru našeho města a že realizaci prosadí všude tam, kde to je třeba. Na minulém Zastupitelstvu byl k tomu uložen úkol, tak se nechme překvapit.
Pro zajímavost přidávám ještě aktuální mapu dálnic v Polsku a jejich budoucnost v oblasti přilehlé k naší hranici:
Z mapy je zřejmé, že o dálnici Wroclaw - Kladsko je rozhodnuto. O trase z Kladska na naše hranice se objevila zpráva, že by dálnice měla pokračovat na hranice Polska k Dolní Lipce u Králík. V Česku to vzbudilo rozruch, protože žádné důstojné pokračování na naší straně se vůbec neplánuje.
Ale z Kladska do Chudoby je to kousek - a z Náchoda po zhotovení obchvatu Náchoda (už má stavební povolení) a Jaroměře (dokončí se v příštím roce), bude dokonalé napojení na D11 v Jaroměři. A u Hradce Králové i na D35. A nedávno se objevila informace, že trasa Kladsko - Chudoba by se měla vylepšit.
A tak doprava z Polska bude mít docela dobré podmínky nejen na D11 v Jaroměři ale i do Kvasin. A ta bude jezdit přes Nové Město nad Metují - dokud nabude mít NMNM svůj obchvat!!!


Jindřich Buchal.

OBLAST "KVASINY" ČEKÁ DALŠÍ VÝZNAMNÝ ROZVOJ

Vloženo 31.10.2023Zdroj článku: ECHO Náchod. Červené podtržení Novoměstský kurýr.
Komentář Novoměstského kurýra:
Oblast Kvasiny má dlouhodobě přístup k investičním penězům. Pokud vím, Nové Město nad Metují se nikdy v minulosti nedokázalo na tento "penězovod" napojit. Nenabízí se znovu příležitost nyní?
Naším městem prochází silnice I/14. Referendum v našem městě rozhodlo už v roce 2018 o vybudování jihozápadního obchvatu NMNM a zrušení dosud stále obsažené v ÚP NMNM tzv. "přeložky I/14".
Je naprosto mimo jakoukoli pochybnost, že naše město je zasaženo tranzitní dopravou v souvislostí se "ŠKODA AUTO" Kvasiny. V současné době se buduje obchvat Jaroměře směrem na Náchod, bude dokončen v příštím roce. A je pravděpodobné, že přístup k dálnici D11, která už je dovedena do Jaroměře, bude lákat dopravce právě směrem k Novému Městu nad Metují. Dokud nebude vybudována trasa k přehradě a za přehradou k obchvatu České Skalice a dále na obchvat Jaroměře na D11, tak jediný v této oblasti přístup na D11 bude pro auta nad 6t přes Nové Město nad Metují k Náchodu na I/33 a po ní velmi pohodlně až k té dálnici D11 v Jaroměři.
Podíváte-li se na mapu, tak přístup k D11 z Kvasin se na tuto stranu nabízí jako docela výhodný, automobily do 6 tun už dnes mohou jezdit přes Krčín k přehradě a na obchvat České Skalice. Ovšem oblast NMNM není z hlediska obchvatu stále vyřešená. Není zatím ani řešená ta trasa z hranic katastru Nahořan na obchvat České Skalice.
Přitom polovina obchvatu NMNM (Spy - hranice katastru Nahořan) by byla zároveň přístupem na D11 pokud by byla dobudována ta trasa za přehradou (bylo to dokonce obsaženo ve studii Kraje s názvam "Brána k sousedům" vydané v roce 2012. A tady se právě, podle mého názoru nabízí spolupráce NMNM s Krajem a dokonce možná i možnost napojení se na ty peníze od Kvasin. Škoda, že už dávno v tomto smyslu nebylo ze strany NMNM jednáno ve prospěch obchvatu našeho města. A ta druhá polovina obchvatu NMNM od hranic s katastrem Nahořan směrem za Luštincem, pod Vrchoviny a nahoru na stávající I/14 by do dořešení té trasy za přehradou, mohla sloužit jako přístup tranzitní dopravy na I/33 u Náchoda a odtud na D11 do Jaroměře. Dočasně by to byla přeložka I/14 u NMNM, po dobudování té trasy k České Skalici by I/14 vedla touto trasou.

Nyní je v Zastupitelstvu uložen úkol řešit obchvat v souvislosti s Krčínským návrším. Přiznávám velkou netrpělivost s očekáváním, jak to nové vedení našeho města "uchopí".


Jindřich Buchal.

BOD 4.4 ZE ZASTUPITELSTVA č.7 - "Změna Územního plánu Nové Město nad Metují - Standardizace"

Vloženo 06.10.2023


Protože, jak je uvedeno v textu, byla k tomuto bodu opravdu rozsáhlá a docela různorodá diskuse, přidávám níže i zvukový záznam tohoto bodu, který jsem zkopíroval z celkového zvukového záznamu, který je zveřejňován na stránkách města. Opravdu to stojí za poslech.


Komentář Novoměstského kurýra:
Níže jsem docela podrobně popsal můj pohled na věc (viz vstup s datem 22.9.2023). Upřímně jsem opravdu zvědav, co nové vedení našeho města vyprodukuje v návaznosti na výše uvedené, jednohlasně odsouhlasené usnesení. A také, jak rychle se to řešení rozběhne. A zda průběžně bude informována novoměstská veřejnost. Třeba prostředictvím zpráv k plnění usnesení ze ZM. Připomínám ZM č.7, bod 4.4.

A ještě jednu věc musím zmínit. Tentokrát v zápise ze ZM č.7 k bodu 4.4 nenajdete vůbec záznam diskuse. Čtenář je odkázán na zvukový záznam. Je to podle mě docela veliká chyba. Určitě značná část novoměstské veřejnosti nemá možnost si zvukový záznam poslechnout. Takže úplně diskusi vypustit ze zápisu není vůbec dobrý nápad. Dlouhodobě zápisy ze ZM sleduji, pokud se pamatuji, nikdy se nic podobného nestalo. Najít v šestihodinovém zvukovém záznamu tu část, která případného zájemce zajímá, také není jednoduché. A tak očekávám, že se nad tím někdo zamyslí. Výše jsem tu část záznamu zveřejnil (bod 4.4), takže zájemci si to mohou jednoduše poslechnout. Doporučuji.

Tak se nechme překvapit, jak kauza Obchvat a Krčínské návrší bude pokračovat.

Jindřich Buchal.


VČEREJŠÍ ZASTUPITELSTVO č.7 ROZHODOVALO O KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ A OBCHVATU NAŠEHO MĚSTA

Vloženo 22.09.2023

Aktualizace 24.09.2023 (přidán zápis a prezenční listina)

V zápise ze ZM bude uvedeno pod bodem 4.4

Uvedu zde usnesení, které bylo schváleno (úřední znění viz zápis ze ZM):Zdroj: sejmuto z obrazovky, pokud nějaká nepřesnost prosím o informaci.


Komentář Novoměstského kurýra:
Nejdříve zopakuji skutečnosti, které zcela jednoznačně platí:
- v NMNM proběhlo v roce 2018 místní referendum, které rozhodlo o zrušení tzv. Přeložky I/14 procházející městem a nahradit tuto přeložku jihozápadním obchvatem NMNM
- místní referendum bylo platné a závazné pro NMNM
- místní referendum nemůže rohodovat o žádném jiném území než o tom na kterém je vyhlášeno. V tomto případě na katastru NMNM (Vrchoviny, Nové Město nad Metují, Krčín, Spy)
- město NMNM je výsostným subjektem pro rozhodování na svém katastru. Může si navrhnout vše co považuje pro město a jeho občany za prospěšné a co neporušuje platné zákony a předpisy
- realizaci toho co město navrhne musí projednat se všemi partnery podle platných zákonů a předpisů. Cílem je docílit realizaci svého návrhu.
- existující návrh trasy vysokotlakého plynovodu nikdy nebránil provedení návrhu trasy jihozápadního obchvatu města. Plynaři opakovaně vyzývali dotčené obce, zda mají nějakou připomínku k vedení trasy plynovodu po jejich katastru. Trasu plynovodu bylo možné přizpůsobit trase obchvatu. Dnes je plynovod zrušen, není třeba trasu zmiňovat a jakkoli se na ni vázat. Není tedy pravda, že teprve po zrušení plynovodu může trasa obchvatu vést mimo Krčínské návrší.
- v ZÚR KHK je Nové Město nad Metují OPAKOVANĚ vyzýváno k vedení tranzitní dopravy mimo zastavěná území!!!
- do dnešního dne NMNM nedefinovalo svou představu o vedení trasy jihozápadního obchvatu tj. neplnilo výsledek referenda
- zástupci našeho města letos dvakrát jednali na Kraji (leden, červen). Nebylo zveřejněno kdo jednal, s jakým cílem, s kým bylo jednáno a s jakým výsledkem (zápis, cestovní zpráva a pod.) Jednání bez písemných záznamů nemají nijak významnou hodnotu. Takhle se věci neřídí!!!
- vlastníci pozemků na Krčínském návrší nedávno získali od Kraje (mimo jiné) následující vyjádření (mají to písemně):

citace:
"Závěrem poznamenáváme, že požadavek na pořízení územní studie obsažený v územně plánovací dokumentaci kraje nemá žádný omezující charakter na způsob využívání území nebo na řešení obsažené v územně plánovací dokumentaci města. Rozhodnutí o pořízení územně plánovací dokumentace, její změně nebo o obsahu jejího řešení je zcela v kompetenci zastupitelstva města.
Jakou strategii v rámci této své výlučné pravomoci zvolí, jaké okolnosti nebo podklady jej k této volbě vedou, je rovněž na něm".

konec citace.

Z toho jasně vyplývá, že platí to "výsostné právo města" i pro Kraj potažmo Stát. Iniciativa je na NMNM a se svým návrhem je třeba jít "výše". Ta slíbená studie v ZÚR musí navazovat na návrhy města!!!
Nelze na nic čekat!!!A tak podle mého názoru mohlo to rozkošatělé usnesení ZM (viz výše) vypadat takto - jednoznačně a zcela srozumitelně:


"Zastupitelstvo města ukládá vedení města:
a. Navrhnout změnu územního plánu v souladu s platným a závazným referendem obsahující zrušení přeložky I/14 procházející městem a návrh trasy jihozápadního obchvatu NMNM po katastru města mimo území tzv. Krčínského návrší.
b. Při změně Územního plánu vyřešit vše co je třeba, aby Krčínské návrší zůstalo v souladu s vydanou studií s bytovou zástavbou.
c. Vedení města pravidelně na každém Zastupitelstvu informovat o průběhu realizace".Škoda, že takhle jasně a srozumitelně to nedopadlo.
A nyní mi dovolte znovu uveřejnit trasu jihozápadního obchvatu NMNM již řadu let navrhovanou Novoměstským kurýrem (červeně). Nově jsem tam doplnil tu trasu zrušeného vedení vysokotlakého plynovodu o které se zmiňuje to usnesení včerejšího Zastupitelstva (žlutě). Je to můj oblíbený obrázek. Jsem zvědav, co vyprodukují odborníci.Doplněk ze dne 24.09.2023:

Podle slibu zde doplňuji zápis z jednání u Krčínského návrší. Připomínám, že jednání bylo svoláno z iniciativy majitelů pozemků A takhle to má vypadat - zápis a "prezenčka".


Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA JAROMĚŘSKÉHO OBCHVATU JEDE NAPLNO. NA 500 METRŮ DLOUHÉM MOSTĚ PŘES NIVU ŘEKY LABE SE PRACUJE I V NEDĚLI.

Vloženo 18.09.2023

Podívejme se, jak je značen přístup z Nového Města nad Metují na D11 v současné době. Jak to asi bude vypadat po dokončení obchvatu Jaroměře?

Když řidič přijíždí ke křižovatce "U Papežů" od železničního podjezdu, vidí značku pro přístup k dálnici ukazující přímo. Tedy na Nahořany. Kamion by z té strany jet neměl, do města nesmí. Řidiči do 6t už dnes samozřejmě jezdí kolem přehrady na obchvat České Skalice a dál k Jaroměři. Nic jim v tom nebrání. Co řidičům říká navigace nevím.

Před Nahořany ukazuje šipka vlevo, tedy průjezd Nahořan. Žádné omezení pro kamiony, zřejmě dočasné.
Automobily do 6t se jistě šipkou neřídí a jezdí k přehradě.

Takhle to vypadá před Městcem.

Když řidič přijíždí ke křižovatce "U Papežů" z dola buď od Dobrušky nebo od Černčic, vidí značku pro přístup na dálnici ukazující doleva. Z tohoto směru můžou přijet i kamiony. Žádné omezení tam není. Co říká navigace jsem nezjišťoval. Kudy asi pojede ten kamion na dálnici D11? Má dvě možnosti - buď jet na Náchod na I/33 a tam doleva k Jaroměři. Nebo zahnout podle značení vlevo a projet dle značení k České Skalici - viz níže. Nebo k Jaroměři a projet Jaroměří na D11. Až bude v příštím roce obchvat Jaroměře, a protože to kolem Rozkoše nejde (omezení 6t), pojedou kamiony zřejmě na Náchod a tam vlevo na D11 po obchvatu České Skalice a Jaroměře. Řidiči do 6t už dnes samozřejmě jezdí kolem přehrady na obchvat České Skalice a dál k Jaroměři. Nic jim v tom nebrání. Takže Krčín má stále toho pověstného "Černého Petra".
Mimochodem, ten kamion na fotografii jel samozřejmě rovně.Žádné omezení pro kamiony, ne tak dávno tam ještě bylo.A toto je odbočka do Velké Jesenice. Žádné omezení.


Komentář Novoměstského kurýra:
Takhle nějak by mohl vypadat most přes nivu řeky Metuje v našem městě. Když to jde v Jaroměři, tak proč by to nešlo u nás. Tím spíše, že už v roce 2012 vydal Kraj studii s názvem "Brána k sousedům", kde mimo jiné byla trasa překonávající nivu řeky Metuje nakreslena. Takže vůbec není pravda, že to je "neprůstřelné". Je ovšem třeba intenzivně jednat, jednat, jednat!!! Pět let po referendu není prakticky nic na stole.
Včera, když jsme jeli do Jaroměře přes přehradní hráz, jsem zaznamenal před přehradou omezení do 6 tun. Takže dodávky do 6t mohou už dnes jezdit na D11 od Dobrušky přes Krčín a za Nahořany přes hráz na obchvat České Skalice a dále na Jaroměř a to přesto, že je stále značen přístup k D11 přes Nahořany a Městec a dále Velkou Jesenici. Kdo to tady zná to jistě považuje za nesmysl a bude jezdit přes tu hráz - ovšem pouze do 6t. Až bude dokončen obchvat Jaroměře, bude ta trasa přes hráz velice vhodný a rychlý přístup na D11 v Jaroměři. Ale kudy budou jezdit kamiony? Samozřejmě, řešení přístupu na D11 není věcí Nového Města nad Metují. Je to práce pro Kraj a Stát. Shodou okolností první polovina obchvatu NMNM až na hranice katastru Nahořan může být zároveň částí přístupu na D11 kolem přehrady na obchvat České Skalice. Tak kdo to sakra ZASPAL? Kraj a Stát řeší přístup na D11 od Kvasin kolem Hradce Králové. Má tomu pomoci tzv "severní tangenta". Její realizace je ovšem docela vzdálená. A i v případě silnic platí to co pro chodníky na sídlištích: "tam kde si lidé vyšlapou cestičku, tam udělejme chodniček". Něco podobného platí i pro silnice z místa "A" do "místa "B". Kolem přehrady bude jistě čile probíhat provoz na D11 v Jaroměři. Ale znovu se ptám: kudy budou jezdit ty kamiony? Předpokládám, že na Náchod, dokud nebude něco lepšího. A to je pro naše NMNM špatná zpráva, díky tomu otřesně dlouhodobému neřešení obchvatu našeho města.

Jindřich Buchal.

VE ČTVRTEK 7.9.2023 SE SEŠLI MAJITELÉ POZEMKŮ NA KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ
S PŘEDSTAVITELI MĚSTA


Vloženo 29.08.2023


Nejdříve několik informací:
Před třemi lety naše město zveřejnilo studii, obrázek níže:

Ovšem potom na základě napadení zástavby novoměstským občanem (dnes zastupitelem), který měl obavy, že výstavba na Krčínském návrší by mohla znemožnit stavbu obchvatu města, došlo k pozastavení výstavby na Krčínském návrší. A co je nejhorší, Nové Město nad Metují do dneška, i když od referenda v roce 2018 je to už 5 let, definovanou trasu toho budoucího obchvatu nemá. Mimochodem to referendum rozhodlo platně a závazně o zrušení tzv. "přeložky I/14" (do dneška je trasa uvedena v platném Územním plánu) a také rozhodlo řešit tranzitní dopravu v našem městě jihozápadním obchvatem (do dneška oficielně tu trasu nikdo nedefinoval). Současný stav je takový, že v poslední aktualizaci ZÚR KHK (č.5) je bod, ukládající vypracování studie, kde by ta trasa konečně byla, jak doufám, nakreslena. Ovšem lhůta tam uvedená je 4 roky. Nové povolební vedení města jednalo na Kraji v lednu a také na konci června. Ovšem co bylo vyjednáno nikde nebylo zveřejněno. Ještě přidávám informaci, že opakovaně je v ZÚR KHK Novému Městu doporučováno, aby řešilo odstranění tranzitní dopravy mimo zastavěné oblasti!!!

Ještě připomenu jednu skutečnost: jestliže naše město zveřejnilo výše uvedenou studii s bytovou zástavbou v roce 2020, tak jistě dobře vědělo, že tam žádný obchvat nikdy nepovede. Přece by tu studii nemohli v takovém případě zveřejnit!!! To dá rozum. A já dodávám - i dnes je zcela zřejmé - že touto trasou obchvat NMNM opravdu nikdy nepovede. Prostě to je z řady důvodů nesmysl. O to více, že už v roce 2012, kdy Kraj zveřejnil studii s názvem "Brána k sousedům", je první polovina obchvatu NMNM od Spů na hranice katastru Nahořan zhruba nakreslena. Až tam může vést po katastru města. A dostatečně se vyhnout Krčínskému návrší. To vše po katastru města. A z hranic našeho katastru s nahořanským katastrem může obchvat NMNM pokračovat opět po katastru NMNM za Luštincem, pod Vrchovinami nahoru na dnešní I/14. A za Luštincem může být realizováno propojení k mostu u Ammannu, což by vlasně byl obchvat NMNM kromě Vrchovin. Třeba jako první etapa toho řešení. A z těch hranic nahořanského katastru může napojení na D11 směrem k přehradě a na obchvat České Skalice a dále obchvat Jaroměře, který bude dokončen v příštím roce. Tak to je v té "Bráně k sousedům". To ovšem vůbec není věc Nového Města n.M., ale Kraje a Státu. Jeví se mi to vše docela jednoduché.
Takže řešení po katastru města v rozumné vzdálenosti od zástavby na Krčínském návrší jednoznačně existuje a vždycky existovala. Velké množství podrobností najdete v mém "Novoměstském kurýru" v části "obchvat". Problematiku sleduji od roku 2006. Je to smutný příběh.

A ještě musím připomenout další základní skutečnost: místní referendum může rozhodovat POUZE o dění na svém katastrálním území (Vrchoviny, Nové Město nad Metují, Krčín, Spy). O ničem jiném. Nikdo nemůže vnutit městu na jeho katastru něco, s čím nesouhlasí. Městu nepřísluší řešit např. přístup na D11 od Kvasin a okolí. K tomu je Kraj a Stát. Samozřejmě, pokud chce město realizovat novou silnici, musí respektovat všechny platné zákony a vyhlášky. Není to vůbec jednoduché. Je třeba intenzivně jednat. Postup měl být takový: "zde předkládáme naši představu o NAŠEM obchvatu, která nám a našim občanům nejlépe vyhovuje a pojďme jednat o realizaci". A ne si nechat něco vnutit od Kraje nebo ŘSD. Já jsem opravdu zvědav, jaká trasa vznikne z toho úkolu v ZÚR. Mám docela obavy, že to ten opravdový obchvat našeho města nebude a že tranzit Krčínem a Vrchovinami na Náchod nebude odstraněn. A to se nedávno ve zprávě hejtmana Červíčka objevila informace, že Polsko bude řešit zlepšení přístupu z Polska na přechod v Náchodě, z čehož se dá předpokládat, že provoz z a do Polska v Náchodě se dokončením D11 na polské hranice nemusí zas tak výrazně zmenšit. O to více je třeba mít v Novém Městě n.M. plnohodnotný obchvat směrem k Náchodu. A mimochodem - stavba náchodského obchvatu je na startovní čáře.

Včerejší jednání nedefinovalo žádnou "dohodu" s majiteli pozemků. A tak si počkejme na příští Radu města (má být příští týden) a na příští Zastupitelstvo (má být 21.9) zda se tam objeví nějaká reakce. Očekával bych jednoznačné rozhodnutí, že město nebude nikdy řešit trasu obchvatu přes Krčínské návrší a slušelo by se konečně sdělit, kudy ten obchvat naše město po svém katastru chce vést.

Majitelé pozemků slíbili, že z jednání zhotoví zápis. Tak pokud ho dostanu, jistě ho zde zveřejním. Jsem opravdu zvědav, co tam bude zapsáno.


Níže připojuji několik fotografií z toho jednání. Na jednání mě pozvali majitelé pozemků, za což jim děkuji. Ovšem považuji za potřebné zde shrnout všechny skutečnosti (viz výše), které považuji za významné. Troufnu si říci, že o problematice obchvatu jsem opravdu dobře informován. V tom roce 2006 jsem v nově založeném "Novoměstském kurýru" poprvé vyslovil názor, že dlouhodobě plánovaná přeložka I/14 procházející mezi Malecím a Vrchovinami, kolem nádraží, nad Budínem a kolem Vladivostoku není správné řešení a že je třeba jít do obchvatu. Dnes mám u kolonky "obchvat" v Novoměstském kurýru 208 záznamů. Ten dnešní bude 209. Kdokoliv se na to může podívat. Je to veřejné. A smutné. Obchvat stále není ani na papíře. A proč považuji obchvat pro tranzitní dopravu za jediné správné řešení? Je to jednoduché. Dobře a prozíravě řízená města a obce obchvat už dávno mají nebo budují. Proč? No přece proto, že vědí, že tranzitní doprava procházející městem škodí. A věděla to i ta většina, která v tom našem referendu rozhodla platně a závazně pro obchvat. A kdo si myslí, že se nechali "zmanipulovat", je hlupák. V našem regionu zůstává Nové Město n.M. opravdu tou pověstnou "bílou vránou". Rozhlédněte se po okolí.
Jindřich Buchal.

SEVERNÍ TANGENTA HRADCE KRÁLOVÉ POSTUPUJE K REALIZACI

Vloženo 29.08.2023Komentář Novoměstského kurýra:
O "Severní tangentě" jsem na těchto stránkách už psal. Existuje "Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice – Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou" z října 2017. Podívejte se na vstupy v Novoměstském kurýru v části "obchvat" s datem 20.07-2018 a datem 27.01.2019.
Tehdy se předpokládal přístup na D11 z Kvasin právě přes tu "Severní tangentu"
V letáku ŘSD - viz výše - se tato skutečnost nezmiňuje. Ale už proběhly realizované práce mezi Kvasinami a Hradcem Králové. Zbývá ta "Tangenta". Určitě je pro HK velmi důležitá, nic proti tomu. Ale přístup na D11 se mi jeví výhodnější z Kvasin do Jaroměře. Ovšem chybí dořešit přístup k obchvatu Jaroměře, který bude dokončen napojením na obchvat České Skalice v příštím roce. A tady se v plné nahotě projevuje dlouhodobé neřešení oblasti Nového Města nad Metují. Bohužel i nyní se zatím neobjevila na scéně konkrétní trasa toho přístupu na D11 v Jaroměři. I když studie tzv. "Brána k sousedům" vydaná královéhradeckým krajem v roce 2012, takovou trasu obsahuje.

Jindřich Buchal.

V ČERVNOVÉM ZASTUPITELSTVU (ZM6) PROBĚHLO ROZDSÁHLÉ JEDNÁNÍ K BODU 4.1

Vloženo 19.07.2023

A o čem ten bod 4.1 byl?

Podívejme se:Komentář Novoměstského kurýra:
Tak se na to podívejme. Ohromné množství slov ale výsledek - zatím žádný. A tak věc posuneme na další Zastupitelstvo.

A jaký bude cíl nového rychlého jednání na Kraji?

Toto jsem ze zápisu nevyčetl. Množství v podstatě obecných řečí. Pokud máte možnost si poslechnout zvukový záznam, udělejte to. Pochopíte.

Toto píšu dne 19.7.2023. Vím, že schůzka v Hradci Králové proběhla, zatím jsem ze strany města nenašel žádnou informaci o této schůzce. Co bych já, občan NMNM a dlouholetý prosazovatel obchvatu očekával?

Zde je moje představa jak by to mělo vypadat:

Ze schůzky by měl existovat zápis, který by obsahoval následující náležitosti:
datum jednání, úřastníci jednání, kdo inicioval jednání a co by chtěl projednat, body, které byly dohodnuty, rozdělovník zápisu, podpisy účastníků.

Žádný zápis se ale v tomto případě nedělal. Účastníky jednání neznáme. Co bylo dohodnuto neznáme. Vznikla snad na našem úřadě nějaká "cestovní zpráva"?
To samozřejmě nevím ale pochybuji. Takovýto způsob řízení věcí je podle mého názoru špatný. Jak lze prosazovat sliby a požadavky, když písemně není nic podchyceno?


A tak se MOŽNÁ něco dozvíme ke konci září na dalším zastupitelstvu. Ale zatím to působí docela smutným dojmem. A velkou mírou bezradnosti.

A ještě něco. Toto je ode mě první kritika nového vedení našeho města. Mrzí mě to. Stále plně věřím, že věci budou ti naši noví představitelé dělat lépe, než to předvádělo to vedení minulé. Ano, některé věci už byly změněny, ale pokud jde o ten ROZVOJ s velkým "R" (viz například plnění Strategického plánu rozvoje našeho města a způsob práce s ním), informací je pomálu nebo žádné. Blíží se roční výročí naší nové vlády v NMNM. Jistě bude vhodné udělat nějakou rekapitulaci, položit na stůl "plusy" a "mínusy".
Co se za ten rok podařilo a co a proč se zatím nedaří. A nestačí říci "je to složité". Bude nějaká beseda s občany s předložením výsledků za ten rok vlády s možností odpovídat na dotazy?


Jindřich Buchal.

PAN STAROSTA NAŠEHO MĚSTA V NOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI č.7/2023 SDĚLIL SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÍ OBCHVATU NAŠEHO MĚSTA

Vloženo 04.07.2023
Citace:
Pracuje se také na řešení dopravy ve městě. Na začátku tohoto roku proběhlo společné jednání s ŘSD a Královéhradeckým krajem. S hejtmanem se nám společně podařilo přesvědčit zástupce ŘSD o „vyšším" náhledu na tuto letitou problematiku, do které postupně vstoupily i další skutečnosti. Výsledkem je nové zpracovávání Zásad územního rozvoje (tzv. ZÚR), které prověří trasy přímého napojení Kvasin na dálnici u Jaroměře a zároveň i obchvatu našeho města.
Konec citace.


Zaujala mě také následující zmínka k dopravě, kterou obsahuje červnový Zpravodaj pana senátora a také hejtmana našeho kraje pana Červíčka:

Citace:
DOPRAVA
► zlepšení dopravní obslužnosti, a hlavně snížení zátěže pro obyvatele měst a obcí vyplývající z neustále se zvyšující hustoty dopravy (zejména té tranzitní) na Náchodsku patří mezi priority, a proto je mou snahou jak z úrovně kraje, tak i v rámci využití možností celostátního politika nejenom získat každý rok maximální možný objem finančních prostředků (už sedmým rokem je to ročně přes 1 mld korun), ale i urychlit realizaci záměrů, které jsou v rozhodovací gesci státu.
► na realizaci přeložky Běloves - Velké Poříčí započne archeologický průzkum, je dokončena studie pro návrh objektu, který ochrání domy sousedící s přeložkou proti povodním. Dále je odsouhlasen návrh terénních úprav, které budou směřovat povodeň mimo domy. Projekt bude dokončen do konce roku a naváže na stavbu samotné přeložky. Úpravou projde též přejezd a dokončují se poslední úpravy projektu a rozpočtu a připravuje se harmonogram stavby a zadávací dokumentace. Plán zahájení stavby přeložky se bude odvíjet od průběhu výběrového řízení, předběžně je plánován na duben 2024 a délka realizace stavby na 3 roky.
► v přípravě je napojení přeložky na obchvat Náchoda a řešení jízdy kamionů do blízké CDS, byla zahájena rekonstrukce silnice Lipí-Jizbice.
► obchvat Jaroměře se po dokončení v příštím roce napojí na stávající obchvat České Skalice a zbývá
obchvat Náchoda, který bude v návaznosti na obchvat České Skalice tvořit nejenom určitý bypass v době, kdy budou Poláci se svou S3 již na státní hranici, ale svůj význam bude mít i po dokončení všech úseků D11 v našem kraji, zejména s ohledem na další plánovaný silniční tah na polské straně směrem na Náchod.
► v České Skalici je také v přípravě nová okružní křižovatka v ulici E. Beneše, rekonstrukce silnice Česká Skalice směr Ratibořice, a připravujeme se rovněž na to, aby bylo možné začít s rekonstrukcí i z druhé strany od Červeného Kostelce a na rekonstrukci silnice v ulici Zelená.
► začátkem letošního roku byla dokončena studie proveditelnosti I. etapy obchvatu Hronova. Nyní město aktualizuje územní plán. Po schválení bude vypracován podrobný projekt a před dokončením je projekt na rekonstrukci stávající silnice. V řešení je rekonstrukce mostu a ve spolupráci s městem i rekonstrukce chodníku, odvodnění a kanalizace - letos bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
► dokončena byla nová okružní pětiramenná křižovatka v průmyslové zóně Solnice-Kvasiny, která je významnou propojovací součástí výstavby technické a dopravní infrastruktury budoucí průmyslové zóny Solnice - jih. Součástí projektu je přeložka cyklostezky mezi Solnicí a Rychnovem nad Kněžnou včetně zábradlí, přeložka vodovodního řadu, optického kabelu, napojení účelové komunikace k fotovoltaické elektrárně, rekultivace a vegetační úpravy.
Konec citace.Komentář Novoměstského kurýra:
Je potěšující zpráva, že se nové vedení Nového Města nad Metují zabývá řešením obchvatu našeho města. V poslední aktualizaci ZÚR KHK je k tomu založen už konečně úkol. Jaké z toho vznikne řešení pro naše město zatím nevíme, má vzniknout studie.

Pokud jde o zprávu pana senátora a hejtmana Červíčka, je škoda, že tam také není hovořeno o "novoměstském obchvatu". Ono tam ani o něm nemůže být hovořeno, protože minulé vedení našeho města, po referendu v roce 2018, které rozhodlo o zrušení přeložky silnice I/14 v ÚP našeho města a zahájení řešení jihozápadního obchvatu, řešení tohoto výsledku platného a závazného referenda za následující čtyři roky své vlády prakticly nikam neposunulo. Smutné.
Zaujala mě zmínka označená výše červeně. Pokud bude v Polsku vybudován plánovaný silniční tah na polské straně směrem na Náchod, tak se dá předpokládat, že část dopravy do Polska od Kvasin a i z přilehlého regionu bude proudit i po I/14 přes NMNM do Náchoda a odtud dále do Polska. O to více se tedy jeví potřeba plnohodnotného obchvatu našeho města směrem na Náchod.

A ještě jedna zajímavost:
Včera jsem jel do Jaroměře a všiml jsem si značení přístupu na D11 před Nahořany - šipka do Nahořan, pod Městcem na křižovatce na Velkou Jesenici - šipka do Velké Jesenice. Zajímavé.
Ale buďme optimisté.
Nyní se snad začíná pro náš obchvat "blýskat na leší časy". Doufejme, že se o té trase toho našeho obchvatu dozvíme co nejdříve.

Jindřich Buchal.


Níže pro zajímavost přikládám současnou fotografii ze stavby obchvatu Jaroměře.
ZÁSTUPCI MAJITELŮ POZEMKŮ NA KRČÍNSKÉM NÁVRŠÍ NAPSALI OTEVŘENÝ DOPIS
ZASTUPITELŮM NAŠEHO MĚSTAVloženo 25.06.2023Komentář Novoměstského kurýra:

Připomenu základní okolnosti:
V minulosti byly pozemky na Krčínském návrší převedeny v Územním plánu na stavební.
Následně byla vypracována studie řešící zástavbu rodinnými domky.
Byla podána žaloba s cílem zakázat výstavbu v této lokalitě s odůvodněním, že zástavbou může být znemožněna výstavba obchvatu NMNM. Soud žalobě vyhověl a rozhodl, že zástavba v této lokalitě má být zrušena. Realizaci tohoto rozhodnutí mělo potvrdit Zastupitelstvo č. 6. Rozhodnutí bylo s vysvětlením starostou našeho města posunuto na zářijové jednání ZM, s tím, že znovu proběhne co nejdříve nové jednání na Kraji, s cílem (předpokádám) najít takové řešení, které by výstavbu na Krčínském návrší nezrušilo.
Podrobnosti najdete v Novoměstském kurýru v části "Výstavba v našem městě" a v části "Obchvat".

K tomu ještě dodávám:
Naprosto pravdivá a významná je poslední věta ve výše uvedeném dopise - město mělo co nejdříve po referendu v roce 2018 začít intenzivně prosazovat realizaci obchvatu NMNM. Už dávno mělo navrhnout jakou trasu tohoto obchvatu prefereje (po katastru města) a toto řešení intenzivně prosazovat. Na svém katastru je opravdu město "výsostným pánem", samozřejmě při dodržení všech předpisů a zákonů pro výstavbu silnic. Minulé vedení našeho města bohužel v této věci totálně selhalo. Dnešní nové vedení našeho města slíbilo, že řešení obchvatu NMNM bude preferovat. Ovšem to co chtějí udělat nyní, to jednání na Kraji, měli udělat už při lednovém jednání, kdy se na Kraji jednalo a pan starosta signalizoval nějaké "nové řešení". Bohužel do dneška nevíme, o jaké nové řešení tehdy šlo. Požadavky majitelů pozemků jsou zcela oprávněné. O to více, že je zcela zřejmé, že budoucí obchvat přes Krčínské návrší jistě nepovede. A tak je nesmysl, rušit něco na základě něčeho, co se nestane.

Také stále visí ve vzduchu otázka - JAKOU TRASU JIHOZÁPADNÍHO OBCHVATU, ŘEŠÍCÍ ÚPLNÉ VYTĚSNĚNÍ TRANZITNÍ DOPRAVY ZCELA MIMO ZÁSTAVBU NOVĚHO MĚSTA NAD METUJÍ (tj. katastry Nové Město nad Metují, Vrchoviny, Krčín, Spy), NAŠE MĚSTO PREFERUJE.

Doufejme, že si nenechá vnutit něco, co pro naše město a jeho občany není právě to nejlepší řešení.

Po zveřejnění zápisu z uvedeného ZM doplním další podrobnosti.

Jindřich Buchal.


Níže přidávám podrobnou mapu celého katastrálního území našeho města. Kdokoliv si ji může zkopírovat a zkusit si tam nakreslit "SVOU" variantu toho obchvatu, o kterém se stále mluví, ale dosud ho nikdo "ÚŘEDNĚ" nenakreslil.

Nebo se snad konečně najde nějaký odborník v našem městě,
který si troufne mít konkrétní představu,
jak by mohl ten jihozápadní obchvat našeho města vypadat?
Jen tak, čistě jako nezávazný pokus, ovšem splňující dvě základní podmínky - výhodnost pro občany celého katastrálního území NMNM (Vrchoviny, Nové Město nad Metují, Krčín, Spy)
a odvádějící tranzitní dopravu mimo zastavěná území (doporučují OPAKOVANĚ v ZÚR KHK). Rád to zveřejním.

A ještě jedna poznámka - posuďte sami, při pohledu na mapu, jak reálné je vedení obchvatu přes lokalitu "Krčínské návrší".
Mě se to jeví jako naprostý nesmysl.


Jindřich Buchal.
A i já nebudu tajit, že dlouhodobě prosazuji níže uvedenou variantu. Předkládám její upřesnění.
Jsem opravdu zvědav na řešení, které vyprodukuje někdo jiný. Zatím se nic takového nestalo. Jsem zvědav, co navrhnou odborníci v té studii (dle ZÚR), nebo zda konečně sdělí, co preferuje naše město.
Samozřejmě, níže je jenom můj náčrtek, konečné řešení musí zpracovat odborníci na územní plánování. Ale nemyslím si, že to co předkládám je úplný nesmysl.
Problematikou obchvatu NMNM se zabývám už od roku 2006. Vše je zaznamenáno na těchto mých stránkách. Stojí za to, se na tu smutnou historii podívat. Nikde jinde to už nelze dohledat.


Jindřich Buchal.


OBCHVAT NÁCHODA MÁ STAVEBNÍ POVOLENÍ.

Vloženo 01.06.2023Zdroj: internet


Komentář Novoměstského kurýra:
Tak vida. Takhle věci vypadají, když se CHCE a když se UMÍ.
V našem městě dlouhodobě NECHTĚLI a možná ani NEUMĚLI (kdo to byl?). I přes platné a závazné referendum před více než čtyřmi lety. Podíváte-li se na historii novoměstského obchvatu, kterou sleduji od roku 2006 a která je zdokumentována na těchto mých stránkách, jednoznačně to ze všech těch dnes už 204 vstupů, pochopíte.

Když se podíváte na řešení toho obchvatu Náchoda, uvidíte i cca 1 km dlouhou přeložku I/14 směrem k Vrchovinám, která je součástí toho obchvatu Náchoda, který je přeložkou I/33. A tak navázání nad Vrchovinami na obchvat Nového Města nad Metují, který by byl také přeložkou I/14 vpravo pod Vrchoviny a za Luštincem na hranice katastru Nahořan a odtud až ke Spům se mi jeví naprosto logické a zcela jednoduché. Terén máme podstatně jednodušší, než to mají u náchodského obchvatu. Bohužel, zatím se nic takového zřejmě nerodí. I když v nedávno vydané aktualizaci č. 5 ZÚR KHK je vymezena nějaká oblast pro řešení obchvatu Nového Města nad Metují, která ovšem na stranu Vrchovin nezasahuje. Dali si na vypracování studie čtyři roky!!!


A tak si dovoluji vyslovit panu Birkemu, dlouholetému starostovi Náchoda, velký obdiv a poklonu za to, co se mu relativně v ne tak dlouhém čase podařilo. V Novoměstském kurýru jsem si v minulosti všiml, jak to v Náchodě postupuje, kdokoliv se na to může podívat.

Jindřich Buchal.

V ZÚR č.5 JE MAPA S VYMEZENOU PLOCHOU PRO VYPRACOVÁNÍ STUDIE OBCHVATU NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ.

Vloženo 23.05.2023

Zde předkládám výřez z této mapy s uvedenou oblastí:
Níže přidávám článek z ECHA č.11 z 19.5.2023:A také zde přidávám mojí představu (po kolikáté už), kudy by plnohodnotný obchvat (zhruba) mohl vést. Na tom náčrtku je trasa od Spů na hranice katastru Nahořan vedena zhruba trasou, kterou definovala studie KRAJE s názvem "Brána k sousedům" vydaná v roce 2012. Nemyslím si, že trasa obchvatu musí vést přes Krčinské návrší - viz můj náčrtek.

A ještě si neodpustím znovu připomenout:
Podle zákona o místním referendu může referendum rozhodovat pouze o řešení na území příslušné obce kde je vyhlášeno - tedy v našem případě na katastrálním území
Nového Města nad Metují, Krčína, Spů a Vrchovin. Hranice je vyznačena na obrázku níže. Nezapomínáme na tuto skutečnost? A také na skutečnost, že v platném Územním plánu je stále definována trasa tzv. "přeložky I/14", kterou referendum v roce 2018 ZAKÁZALO.
A nezapomínáme také na skutečnost, že naše referendum bylo PLATNÉ a ZÁVAZNÉ. A že už uplynuly od referenda čtyři a půl roku a první výsledek v ZÚR se objevil až nyní, kdy nastoupilo nové vedení našeho města - ovšem jaké bude to ŘEŠENÍ v návaznosti na to PLATNÉ a ZÁVAZNÉ referendum se dozvíme - možná - až za čtyři roky.
A nevypadá to, že to bude řešení celého obchvatu NMNM na katastru města.
A tak se musím zeptat - kdo nese odpovědnost za to neskutečné, čtyřleté váhání v OPRAVDOVÉM plnění výsledku toho referenda?
Takže co říci závěrem:
Oblast definovaná v ZÚR zřejmě neumožňuje rešení plnohodnotného obchvatu Nového Města nad Metují. Opravdu jsem velmi zvědav, jakou trasu bude ta studie uložená v ZÚR vlastně řešit. Velmi zvědav!!!

Jindřich Buchal.

NA ZASTUPITELSTVU č. 5 SE ŘEŠILO "KRČÍNSKÉ NÁVRŠÍ".
PROTOŽE TO SOUVISÍ S OBCHVATEM, DÁVÁM TO SEM
.

Vloženo 11.05.2023

Bod 4.4 ze Zastupitelstva č.5 "Změna Územního plánu Nové Město nad Metují - Krčínské návrší".

V září 2020 byla zveřejněna následující studie (obrázek ze studie):Byla podána žaloba, že hrozí nebezpečí, že výstavba v dané lokalitě by mohla ohrozit výstavbu jihozápadního obchvatu dle výsledku referenda z roku 2018. Následně soud vydal požadavek na zrušení té výstavby, město protestovalo tzv. "Kasační stížností", která byla zamítnuta.

Na Zastupitelstvu č. 5 bylo k tomuto bodu přijato následující usnesení:

Komentář Novoměstského kurýra:
Podle mého názoru vzhledem k důležitosti problematiky sem jednoznačně patřilo usnesení ukládající vedení města realizaci kroků k docílení splnění následujících reálně existujících požadavků:
- odstranění toho "bílého místa" v Územním plánu
- splnění požadavku platného a závazného referenda z roku 2018, které uložilo zrušení přeložky I/14 a zahájení prací na vybudování jihozápadního obchvatu města
- splnění požadavku majitelů pozemků na "Krčínském návrší" navrátit těmto pozemkům kategorii "k výstavbě pro bydlení", tak jak to už bylo (pozemky dokonce už byly nabídnuty k prodeji)
- splnění požadavku standardizace Územního plánu
- maximální podpora co nejrychlejšího zpracování "Územní studie" pro řešení tranzitní dopravy pro NMNM tak jak je to obsaženo v aktualizaci ZUR KHK č. 5, kde je lhůta 48 měsíců (viz strana ZUR 124)

Postup realizace sledovat prostřednictvím kontroly plnění usnesení Zastupitelstva. Takto není ani v Radě, ani v Zastupitelstvu úkol k řešení této problematiky směrem k nějakému cílovému stavu, který by se objevil v "kontrole úkolů". Formulace "bere na vědomí" je k ničemu.


Doplněk ze 7.5.2023:

Musím zde připomenout základní skutečnost - Zastupitelstvo je nejvyšší rozhodovací institucí v řízení města. Jeho úkolem tedy má být zakládat svými usneseními cestu k řešení existujících problémů. To, že bere některé problémy na vědomí je podle mě únikem z plnění svého základního poslání. A bohužel musím konstatovat, že naše Zastupitelstvo dostatečně podle mého názoru tuto svou základní funkci svěřenou mu zákonem, neplní.
Pokud jde o Radu obce, uvedu zde jen jednu ze základních povinností Rady (viz zákon o obcích):
Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.
Zdá se, že i tady máme v naší obci rezervy.
Kdo si chce doplnit názor, doporučuji poslechnout si zvukový záznam.
Ovšem, uvědomuji si, že křehká - a někdy i nejednotná - převaha koalice v našem Zastupitelstvu může být při rozhodování problém. Nejen může, ale v našem případě skutečně je.

Konec doplňku.V ZÚR č.5, které nesou datum vydání 27.3.2023, (ale není zatím uvedeno datum nabytí účinnosti),
jsou uvedeny následující části, týkající se této problematiky (obchvat):


ZÚR č.5 strana 10:


ZÚR č.5 strana 13:
ZÚR č.5 strana 124:


Pozor doplnění informace dne 10.05.2023:
z Královéhradeckého kraje mi byla poskytnuta informace, že účinnost ZÚR změna č. 5 bude uvedena od 9.5.2023.

Bohužel, neumím si představit, co z výše uvedených formulací vznikne. Předpokládám, že se nebude jednat o opravdový kompletní obchvat NMNM ale o přístup k D11 v Jaroměři.
Pokud to tak opravdu bude, tak jen připomenu, že tuto trasu už zveřejnil Kraj v roce 2012 ve studii "Brána k sousedům". Jsem opravdu zvědav, jaká bude "stálost" názorů Kraje s odstupem času 11 let.

Ovšem, překvapuje mě, že v doporučených silnicích v ZÚR (viz výše) není silnice 28517, která vede za Nahořany a přehradou na obchvat České Skalice - viz mapa silnic(!!!).
Takže, že by opravdu nějaká "HODNĚ nová myšlenka", jak sdělil pan starosta v lednovém Zpravodaji? No to jsem zvědav. Přiznám se, že mám docela obavy, co z toho vyleze.

A také se opravdu divím, že na tuto práci jsou třeba 4 roky!!!A pro zajímavost - obchvat Jaroměře jde na svět opravdu rychle. Nyní chce Jaroměř zakázat průjezd kamionů na D11 přes Josefov. 9.5. jsem tam byl a provoz je tam opravdu docela silný. Každou chvíli kamion ale i hodně osobních aut. Bude zajímavé sledovat, kudy ty kamiony z té oblasti Kvasiny, Solnice, Dobruška, Opočno budou jezdit na D11, až bude hotový obchvat Jaroměře. Když jsem jel domů - kolem poledne - tak provoz na I/33 od Náchoda na Jaroměř byl souvislá řada automobilů. Pokud jde o menší auta, tak bude výhodné jezdit z té uvedené oblasti na Nové Město a odtud za přehradou na obchvat České Skalice a dále na obchvat Jaroměře a D11. Bude to docela rychlá a "parádní" trasa k té D11. Jen to Nové Město bude "trochu" překážet. Kamiony za přehradu nemůžou.
Kudy si asi budou hledat cestu?

Jindřich Buchal.

STAVBA OBCHVATU JAROMĚŘE JEDE NAPLNO

Vloženo 07.04.2023

Aktualizace 08.04.2023
Stavba i přes obstrukce místopředsedy Vrchního soudu dál úspěšně pokračuje.

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost manželů Kučerových, kteří zpochybnili vyvlastnění svých pozemků kvůli výstavbě obchvatu Jaroměře na Náchodsku. Kučerovi u NSS dříve uspěli, nařídil tehdy nové projednání jejich žaloby kvůli chybě při doručování. Krajský soud v Hradci Králové jim však ani napodruhé nevyhověl a nyní už verdikt potvrdil i NSS, zjistila ČTK z úřední desky.
Královéhradecký krajský úřad odňal Kučerovým vlastnické právo k částem pozemků v katastru Hořenic na Náchodsku. Vlastnické právo přešlo na stát, pozemky užívá Ředitelství silnic a dálnic ČR. Úřad dále zřídil věcné břemeno na dalších pozemcích Kučerových, a to kvůli přeložce plynovodu. Šlo o mezitímní rozhodnutí, což znamená, že konkrétní výše náhrady za vyvlastnění je předmětem navazujícího rozhodování.

V poslední kasační stížnosti uplatnili Kučerovi řadu různých námitek. Tvrdili, že mezitimní rozhodnutí je takzvaně nicotné, že rozsudek krajského soudu je nepřezkoumatelný, že v řízení se projevily různé procesní či formální vady. Podmínky pro zahájení vyvlastňovacího řízení prý vůbec nebyly splněny a krajský úřad postupoval vůči jednotlivým vlastníkům diskriminačně.

NSS poukázal na to, že krajský soud v kauze vydal velmi důkladný rozsudek. Na 76 stranách a ve 400 odstavcích reagoval na jednotlivé žalobní body. NSS proto nyní řešil už jen některé nové argumenty, na které dosud reagovat nemohl. Stížnost nakonec zamítl jako nedůvodnou.

„NSS neprováděl žádný z důkazů, které stěžovatelé navrhovali. Tyto důkazy byly dílem obsaženy již ve správním spise, dílem se míjely s podstatou argumentace NSS, který vyšel z přesvědčivého a důkladného rozsudku krajského soudu,“ stojí v rozsudku.
Ředitelství silnic a dálnic ČR stavbu obchvatu zahájilo loni v září, hotovo by mělo být v roce 2024. Obchvat dvanáctitisícové Jaroměře o délce 6,55 kilometru je přeložkou silnice I/33. Jeden ze žalobců František Kučera je místopředsedou Vrchního soudu v Praze.


Zdroj internet.
Komentář Novoměstského kurýra:
Na obrázcích výše je dobře vidět, jak stavba začíná překračovat tzv. "nivu řeky Labe". Je to chráněná přírodní oblast stejné kategorie, jako je pod Krčínem "niva řeky Metuje".

Někteří "odpírači" obchvatu opakovaně v našem městě argumentovali s překonáním této chráněné oblasti jako s "velkým problémem".
Jak je vidět v Jaroměři, je to NESMYSL!!!

Věřím, že termín dokončení obchvatu Jaroměře bude opravdu rok 2024. A tak jsem zvědav, jak se to výhodné zpřístupnění D11 kolem přehrady na obchvat České Skalice a následně přes obchvat Jaroměře projeví na dopravě V Novém Městě nad Metují, konkrétně v Krčíně.
Protože kamiony nebudou moci jezdit kolem přehrady (je tam omezení 12t) budou hledat cestu možná přes NMNM nahoru na Náchod a tam výhodně na D11 v Jaroměři po I/33 a uvedených dvou obchvatech (Česká Skalice, Jaroměř). Možná, že to budou považovat za výhodnější, než se motat kolem Dobrušky (má obchvat) a Opočna (má obchvat) na České Meziříčí (průjezd), Smiřice (průjezd) nabo na Jaroměř (průjezd).
A už je zahájen obchvat Náchoda, potom, až bude dokončen, ten důvod projet naším městem k Náchodu možná ještě zesílí.


A tak si konečně uvědomí všichni ti, co už dávno nerozjeli výstavbu obchvatu Nového Města nad Metují a také tu část z hranic nahořanského katastru k přehradě atd. - jak velikou chybu udělali.
Řešení části mimo katastr Nového Města samozřejmě našemu městu nepřísluší, ale přísluší mu řešení plnohodnotného jihozápadního obchvatu po katastru města, kdy ta část od Spů až na hranice katastru Nahořan je současně první polovinou plnohodnotného obchvatu našeho města i přístupem k řešení průjezdu kolem přehrady. A ta druhá polovina našeho obchvatu? No přece za Luštincem pod Vrchovinami nahoru na I/14 (viz např. můj náčrtek níže).


Stále s nadějí čekám, že nové vedení našeho města s tím konečně začne, jak ostatně má ve svém programovém prohlášení. A jednoduché propojení za Luštincem k mostu u Ammannu by bylo vlastné dokončení obchvatu celého Nového Města, kromě Vrchovin. To by mohla být první etapa - terén je pro toto řešení velmi jednoduchý.

Přiznám se, jsem opravdu zvědav, kdy a jak bude ten obchvat NMNM konečně nakreslen.

Na příštím Zastupitelstvu se má jednat o problému "Krčínské návrší". Možná se konečně dozvíme něco i o tom obchvatu našeho města. Moc se těším!

Níže znovu přidávám aktualizovaný náčrtek mé "hrubé" představy o plnohodnotném jihozápadním obchvatu našeho města.

Jindřich Buchal.A na závěr si nemohu odpustit obrázek z březnového videa stavby obchvatu Jaroměře.
To je pro ty z našeho města, kteří argumentují s problémem překonání "nivy řeky Metuje" pokud by se u nás ten obchvat měl stavět.


Takhle překonávají v Jaroměři "nivu řeky Labe"

Jindřich Buchal.

V ZÁPISE Z RADY MĚSTA č. 10 JE TAKÉ BOD K tzv. "KASAČNÍ STÍŽNOSTI"

Vloženo 29.03.2023


Komentář Novoměstského kurýra.
Nejdříve se chci zmínit o převratné novince v našem městě. V Radě města bylo zavedeno tzv. "jmenovité hlasování". Nejdříve si to radní museli odhlasovat. Jak vidíte, bylo to jednomyslné.
Je to jeden krok ke splnění slibu "transparentnosti" jednání ve městě. Velká pochvala.
Jsem zvědav, zda to podobně dopadne i v Zastupitelstvu. Doufejme, že ano.

Ovšem výše uvedený bod ze zápisu jsem nevybral náhodně.
Jak vidíte, týká se "kasační stížnosti" města k rozhodnutí soudu změnit Územní plán v prostoru Krčínského návrší. Stížnost města soud zamítl a tak by mělo dojít ke změně Územního plánu tak, aby budoucí výstavba obchvatu nekolidovala s bytovou výstavbou v této oblasti. A jak vidíme v zápise, radní vzali informace obsažené v zamítnutí na vědomí.
Ale jaké další kroky a kdy budou následovat jsme se nedozvěděli. Vůbec, v zápise z Rady se docela často objevuje informace "RM vzala na vědomí". Poněkud obecné podle mého názoru. Zejména, když čtenář zápisu nevidí podklady, které Radní dostali k tomu, kterému bodu. Jistě by se dalo sdělit více.

Tak uvidíme, zda v následujícím jednání Zastupitelsva města bude také zavedeno "jmenovité hlasování" a také zda se tam dozvíme něco více o dalším postupu k tomu "Krčínskému návrší" ale také k tomu "Obchvatu". Není konečně na čase nakreslit tu jeho trasu?


Třeba obchvat nemusí vést přes to "Krčínské návrší" s tou bytovou výstavbou a tím by tato záležitost byla vyřešena. Zůstala by výstavba bytů a my "příznivci" obchvatu bychom se konečně dozvěděli, kudy ten obchvat povede.
A protože obchvaty vedou mimo zastavěné oblasti, konečně by přestala kritika týkající se nebezpečnosti toho přechodu pro chodce nedaleko krčínské školy, viz nedávná veliká diskuse na facebooku. Tam totiž dnes projíždí tranzit na Dobrušku a dál a také na Hradec Králové. A také opačně. Až bude dokončen obchvat Jaroměře - je ve výstavbě - bude zajímavé sledovat co to způsobí v Krčíně. Bude totiž přístup na D11 v Jaroměři docela výhodný právě přes Krčín a dále k přehradě a na obchvat České Skalice právě z této severní oblasti Orlických hor. Ovšem zatím jen do 12 tun, více totiž nesmí přes přehradu přejet. Budou tedy jezdit kamiony kolem Nahořan na Jaroměř? Nebo pojedou nahoru k Náchodu na 33 a tam pohodlně na D11 do Jaroměře? Na dotaz v Dobrušce kudy chtějí jezdit na D11 mi odpověděli, že předpokládají přístup na D11 na Opočno, České Meziříčí a Smiřice. Možná také přes Jaroměř (obojí nevýhodné). Ale že pokud by bylo propojení kolem Nového Města k přehradě - viz výše - tak by to pro ně bylo výhodnější a používali by to. Asi z této oblasti nejen oni.
Já čekám na tu definici obchvatu kolem NMNM už od roku 2006. A možná, že to propojení od hranic katastru NMNM za Nahořeny a kolem přehrady pochopí i příslušné státní orgány jako výhodné a rozjedou realizaci. Ta určitě není věcí Nového Města nad Metují.


TAK ZAČNE SE KONEČNĚ K TÉTO VĚCI OPRAVDU NĚCO KONKRÉTNÍHO DÍT?

Jindřich Buchal.

SOUD ZAMÍTL KASAČNÍ STÍŽNOST NOVÉHO MĚSTA NAD METUJÍ NA MINULÉ ROZHODNUTÍ
(Rozhodnutí o "Kasační stížnosti" viz níže vstup s datem 28.07.2022)

Vloženo 10.03.2023Na celé rozhodnutí se můžete podívat zde:

ROZHODNUTÍ


Právní zástupce majitelů pozemků na "Krčínském návrší" předal městu následující "PODNĚT".

PODNĚT

A tak se pokusme definovat současné možnosti:


1. Předpokládám, že naše město nechce zrušit akci "Krčínské návrší", tj. výstavbu rodinných domků v této oblasti.
2. Musí tedy udělat takovou změnu Územního plánu, která nabídne návrh trasy "Novoměstského obchvatu" mimo toto území.
3. Protože platné a závazné referendum už dávno uložilo realizaci "jihozápadního obchvatu", stačí takovou trasu navrhnout, projednat a schválit.
4. Ovšem existuje lednová tajuplná zmínka pana strarosty o nějaké "nové myšlence" pokud jde o řešení tranzitní dopravy v našem městě (viz níže vstup u data 4.2.2023),
tak je asi čas sdělit o co jde, pokud je to něco jiného, než jsem uvedl výše. Předpokádám, že "plnohodnotný obchvat NMNM" stále zůstává ve hře.V každém případě na tahu je vedení našeho města a čím dříve tento tah udělá, tím lépe!!! Je třeba po minulém vedení našeho města mnoho věcí napravovat.

Jindřich Buchal.

VÝSTAVBA DÁLNICE D35 MÁ VELKOU ZELENOU

Vloženo 08.02.2023

Komentář Novoměstského kurýra:
To je jistě potěšitelné, dojde k odlehčení D1 směrem na Moravu. Napojení na D11 bude u Hradce Králové, pokud bude třeba jet na Polsko.

Kudy ale se jeví výhodné napojení na D11 z oblasti Rychnov nad Kněžnou (Kvasiny), Dobruška, Nové Město nad Metují?
Pokud jde o Kvasiny pracuje se na napojení k Hradci Králové (má se stavět nová severní tangenta v HK, 15,5 km, viz mapa níže, a úprava trasy Třebechovice - Kvasiny), popsáno v minulosti na těchto mých stránkách.

Ovšem existuje podle mě dobrá možnost napojení lokality Kvasiny i celé severení části Orlických hor s využitím trasy Rychnov, Solnice, Dobruška, kolem Nového Města nad Metují na obchvat České Skalice (viz "Brána k sousedům"), dále na obchvat Jaroměře - už se začal stavět a na D11 u Jaroměře a tam buď na Polsko po dostavbě D11 na polské Hranice, nebo na Hradec Králové po D11 a po nové D35 na severní Čechy a Mladou Boleslav (spojení Kvasiny), nebo po D11 na Prahu a Německo (spojení Kvasiny). Výstavba obchvatu Náchoda začíná. Do dostavby D11 na polské hranice doprava na Polsko z oblasti Kvasin bude směřovat na Náchod přes Nové Město nad Metují. Možná, že částečně i po dostavbě D11.
Tento popsaný přístup na D11 je kromě části Spy - obchvat České Skalice prakticky hotový nebo v přípravě (dokončení obchvatu Solnice, na tom se pracuje). Část Spy - obchvat České Skalice je obsažena ve studii Kraje z roku 2012 s názvem "Brána k sousedům". A také tato varianta by významně odlehčila tu trasu Kvasiny Hradec Králové, kde mají jistě dopravu i tak hodně frekventovanou a to i s tou předpokládanou novou severní tangentou.
Uvedené řešení by vyřešilo i část obchvatu Nového Města nad Metují v části Spy - hranice katastru Nahořan. Také by umožnilo etapové řešení vybudováním jenom té části za Luštinec a tam propojit k mostu u Ammannu. To je uzavření nejen obchvatu Krčína ale i Nového Města kromě Vrchovin. Jeví se mi to docela zajímavé řešení. Samozřejmě, ty Vrchoviny dořešit co nejdříve.

A celkové řešení toho našeho plnohodnotného obchvatu NMNM vedoucího mimo zastavěné oblasti našeho města, o kterém rozhodlo platné a závazné místní referendum v roce 2018? A jehož realizaci nám dokonce opakovaně doporučují Zásady územního rozvoje Kraje?
Moji několikaletou představu najdete - opakovaně - níže:


Ovšem, podívejte se také na minulý vstup na tuto stránku k datu 4.2.2023. Existuje dle nedávné informace vedení našeho města nějaká nová myšlenka. Tak uvidíme, zda a jak bude plnit vyhnání tranzitní dopravy z našeho města, podobně, jak už to mnoho měst zrealizovalo nebo na tom intenzivně pracují.
Přidávám sem znovu můj náčrtek, který zveřejňuji už několik let.Přidávám (opakovaně) i informaci o výstavbě v našem Kraji z roku 2022:A také přidávám (opakovaně) obrázek trasy v podkladu "Brána k sousedům" z roku 2012, řešení, které tehdy vedení našeho města kategoricky odmítlo.A pro "potěšení oka novoměstských patriotů" přidávám pohled na to naše krásné městečko z ptačí perspektivy. Jsou vyznačeny hranice katastru našeho města.
Všechny důležité podrobnosti od roku 2006 najdete v části "obchvat" v Novoměstském kurýru. Nekonečný příběh.
Umíte si na obrázku výše představit ten plnohodnotný, mimo zástavbu vedoucí obchvat? Mě se to zdá docela jednoduché.
Tak proč je kolem toho už desítky let tolik emocí?


Jindřich Buchal.

V NOVOMĚSTSKÉM ZPRAVODAJI SE PAN STAROSTA ZMÍNIL O ZAHÁJENÍ CESTY K ŘEŠENÍ TRANZITNÍ DOPRAVY V NAŠEM MĚSTĚ

Vloženo 04.02.2023Komentář Novoměstského kurýra:
Tak sláva. Věc "tranzitní doprava v NMNM" se konečně začala řešit.
Přiznám se, že budu velice nedočkavě čekat na podrobnosti toho řešení.


Jindřich Buchal.

OBCHVATU SE ZŘEJMĚ ZAČALO "BLÝSKAT NA LEPŠÍ ČASY"!

Vloženo 26.12.2022

Ve schváleném rozpočtu našeho města na rok 2023 se objevila následující položka - viz červený rámeček:A to je vážení přátelé obchvatu opravdu významný okamžik - poprvé od referenda, které před více než čtyřmi lety rozhodlo platně a závazně ve prospěch plnohodnotného obchvatu, se objevuje skutečný krok k jeho realizaci. Vypadá to, že skončilo období neřešení výsledku referenda minulým vedením našeho města. Sláva!!! Sláva!!! Sláva!!! Sláva!!!
Doufejme, že se brzy dozvíme konečně tu trasu obchvatu našeho města.

I když - docela bych uvítal, kdyby k těm "existujícím variantám", jejichž vypracování ještě před referendem řídilo ŘSD (viz podrobné informace na těchto stránkách Novoměstského kurýra u data 24.3.2017 a na řadě dalších míst), naše město přidalo i tu svou variantu, která, nejlépe, by vedla po katastru města a našemu městu nejlépe vyhovovala. Z té "vyhledávací studie" tehdy vyšla vítězně ta slavná "přeložka I/14" která prochází městem a není vůbec obchvatem. Nyní se doufám budeme bavit o "skutečném obchvatu" a ta "přeložka" konečně zmizí z platného "Územního plánu" našeho města. Tak se nechme překvapit, co z toho vyleze.

Jindřich Buchal.

PODÍVEJME SE NA ROZVOJOVÉ PLOCHY DLE SOUČASNĚ PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU NMNM

Vloženo 01.10.2022


Zdroj www stránky NMNM.

Komentář Novoměstského kurýra:
Předpokládám, že po těchto komunálních volbách (2022) se začne SKUTEČNĚ realizovat jihozápadní obchvat Nového Města nad Metují.
A že bude navržena tzv. "územní rezerva" do územního plánu NMNM, a že v něm bude zrušena tzv. "přeložka I/14", která je v současné době v ÚP obsažena.

Nedávno se objevilo soudní rozhodnutí, že je třeba zrušit v ÚP území pro výstavbu rodinných domků v lokalitě "krčínské návrší". Logický postup samozřejmě je takový, že se nejdříve v území definuje trasa toho jihozápadního obchvatu po katastru města (v souladu s platným a závazným referendem z roku 2018) a teprve potom se umisťuje nová výstavba takovým způsobem, že s trasou obchvatu nekoliduje.
Tak si počkejme na další "obchvatové" události.


Jindřich Buchal.